01-12-2021 | 15:16

NIJMEGEN – De ‘prompt een snor’ actie van het Radboudumc en het CWZ in Nijmegen is ten einde gekomen. Op dinsdag 30 november. Met deze actie probeerde de ziekenhuizen aandacht te vragen voor onderzoek naar urologische kankers bij mannen. Dit gebeurde door middel van het laten staan van je snor. En bij vrouwen door het dragen van een speldje van een blauwe snor.

Leeftijdsafhankelijk

De onderzoeken die gedaan kunnen gaan worden met het opgehaalde geld van de ‘prompt een snor’ actie moeten er voor zorgen dat er betere behandeling gemaakt kunnen worden voor mensen met prostaatkanker. “Prostaatkanker is echt leeftijdsafhankelijk. De kans dat je het op je 18de hebt is enorm klein, maar als je 90 bent is de kans 90 procent’, zo zegt Niven Mehra, oncoloog bij het Radboudumc.

Zie hier het Youtube filmpje van het afscheermoment

1-12-2021 | 13:25

Het is 1 december en dat betekent dat Movember erop zit. Afgelopen maand kwam oncoloog dr. Niven Mehra met zijn snor in actie voor onderzoek naar persoonsgerichte behandeling van prostaatkanker. Dat deed hij niet alleen! Samen met het Radboud Oncologie Fonds riep hij mannen én vrouwen op in november een maand lang de snor te laten staan en zich te laten sponsoren. Veel collega’s in het Radboudumc en het CWZ gaven gehoor aan deze oproep, en sloten zich bij de actie ‘Prompt een Snor’ aan. 

 

Solo scheersessie, gezamenlijk doel 

Als sluitstuk zouden alle actievoerders allemaal tegelijkertijd hun snor laten scheren in een Pop-Up-Barber-Shop in het Radboudumc. Vanwege Covid werd dit gezamenlijke evenement gecanceld en werd het een solo-scheersessie in een authentieke barbershop onder toeziend oog van zijn kartonnen collega’s. “De keerzijde van het laten staan van een snor was dat ik het huis niet meer in kwam” zegt Mehra lachend. “Dus ik ben ook wel een beetje blij dat de snor er weer af mag. Hoewel… ik ben er stiekem toch een beetje aan gehecht geraakt.” De collega-actievoerders scheren thuis zelf hun snor en zullen hun voor en na foto’s op social media delen.

 

Een maand per jaar een snor 

Elf maanden per jaar gaat Mehra zonder snor door het leven. Alleen in de maand November laat hij zijn snor staan om samen met collega’s en patiënten aandacht te vragen voor prostaatkanker. “Als je beseft dat het onderzoek een mensenleven zou kunnen redden dan snap je ook onze bevlogenheid!” De oncoloog ziet daarom liever een persoonlijke behandeling op basis van de genetische kenmerken van de tumor van de patiënt. Medicijnen kunnen dan worden aangegrepen die al bewezen succesvol zijn bij andere tumortypes, zoals immunotherapie. Immunotherapie kan in sommige gevallen zelfs leiden tot genezing van uitgezaaid prostaatkanker. Omdat het screenen van het genetisch profiel niet wordt vergoed is geld nodig.

Een beter perspectief voor mannen met prostaatkanker 

In de meeste gevallen is prostaatkanker te genezen of blijkt behandeling niet nodig. Met de actie ‘Prompt een Snor’ wil oncoloog Niven Mehra van het Radboudumc vooral geld ophalen voor de 10 procent van de patiënten met uitgezaaide prostaatkanker die kunnen niet meer genezen. Deze mensen krijgen in eerste instantie hormoontherapie, soms in combinatie met chemotherapie. Mehra: “Als je behoort tot de patiënten met uitgezaaid hormoon-ongevoelig prostaatkanker, dan kan het Prompt-onderzoek worden toegepast. Bij dat onderzoek kijken we naar specifieke eigenschappen van de prostaatkanker. Veel tumoren hebben genetische mutaties (veranderingen, red.) die heel gericht met medicijnen zijn aan te pakken. Dit geeft extra aanknopingspunten voor behandeling, en kan soms behandelingen met chemotherapie voorkomen.” 

 

De snor is eraf, maar wij gaan door! 

“De snor mocht er na deze maand af, maar wij blijven ons inzetten voor dit belangrijke onderzoek. Er is ruim 50.000 euro opgehaald maar er is nog steeds geld nodig om nóg meer mannen met prostaatkanker te kunnen helpen” aldus Marieke Kokkeler, manager van het Radboud Oncologie Fonds. “De site www.prompteensnor.nl blijft in de lucht zodat iedereen die dit onderzoek belangrijk vindt ook kan blijven bijdragen aan onze gezamenlijke idealen. Die van onze artsen, onze patiënten én die van het Radboud Oncologie Fonds.”

 

Met dank aan de barbiers van Four Brothers, Nijmegen

In de meeste gevallen is prostaatkanker te genezen of blijkt behandeling niet nodig. Met de actie Prompt een Snor wil oncoloog Niven Mehra (44) van het Radboudumc vooral geld ophalen voor de 10 procent die niet geneest. Dit zijn de mannen bij wie de kankercellen zijn uitgezaaid en de normale behandelingen niet meer aanslaan. Een van hen is Eric Robertson (71). Hij woont deels in zijn geboorteland Schotland en deels in Nijmegen.

Robertson is sinds 2018 gediagnosticeerd met prostaatkanker en kreeg chemokuren. De PSA, waarmee het aantal kankercellen in het lichaam wordt gemeten, was laag. De behandeling leek aan te slaan, maar binnen korte tijd kwam de tumor terug. De standaardprocedures hielpen niet meer. Nu doet Robertson mee aan het prompt-onderzoek van oncoloog Niven Mehra. Mehra: ,,Als de standaardbehandeling – chemotherapie, bestraling en hormoontherapie –  niet meer aanslaat, dan is de levensverwachting nog een paar maanden. Nu hebben we bij meneer Robertson de kanker zover teruggebracht dat hij weer normaal kan leven.’’ In een interview aan De Gelderlander vertellen zij hier meer over.

Lees hier het hele interview aan De Gelderlander van 25 november 2021.

Foto: Paul Rapp

Deze maand laten artsen en onderzoekers van Radboudumc en CWZ hun snor staan. Dit doen zij voor het onderzoek naar persoonsgerichte behandeling van (uitgezaaide) prostaatkanker, de zogenaamde PROMPT-studie. “Behandeling van uitgezaaide prostaatkanker kan het beste op basis van het genetische profiel van de tumor” aldus Niven Mehra, oncoloog in het Radboudumc. “In dit onderzoek gaan we specifiek op zoek naar patiënten met bepaalde tumor-profielen om hen daadwerkelijk een persoonsgerichte behandeling aan te bieden, vóórdat de standaard therapiemogelijkheden uitgeput zijn.”

Borstkankergenen in tumor
Vorig jaar is er ook al een grootscheepse crowdfundingsactie geweest. Mehra: “Hiermee konden we 80 patiënten de mogelijkheid voor moleculaire diagnostiek aanbieden tot het einde van 2021.” De eerste voorlopige gegevens van het onderzoek bij enkele honderden patiënten zijn inmiddels beschikbaar. Bij ongeveer tien procent van de patiënten wordt in de tumor een mutatie in de ‘borstkankergenen’ gevonden te weten het BRCA1 of BRCA2 gen. In zo’n geval is de prostaatkanker het best te behandelen met een ‘borstkankermedicijn’ dat is gericht op die mutaties in BRCA1 en BRCA2. “Dat is het beste medicijn voor die tien procent van de patiënten”, zegt Mehra, “maar standaard screening op die mutatie ontbreekt omdat er hiervoor geen vergoeding is.”

Meer screening voor meer tumor-profielen
Naast de BRCA-mutaties zijn voor prostaatkanker meer oorzaken bekend. In totaal bestaat op dit moment voor ongeveer veertig procent van alle patiënten een persoonsgerichte therapie op basis van de gevonden mutaties in de tumor. Mehra: “Wij willen daarom de PROMPT-studie uitbreiden tot 600 patiënten. Hiervoor is geld nodig omdat het screenen van genetische profielen bij prostaatkanker nu nog niet wordt vergoed. Daarom is geld belangrijk! We hopen met de steun van het alle donateurs en actievoerders dit jaar 80 extra patiënten toe te kunnen voegen aan dit onderzoek.”

Help dr. Mehra en zijn collega’s. Maak zelf een actie aan via www.prompteensnor.nl of doneer!

Vanmiddag heeft het Radboud Oncologie Fonds, samen met artsen en onderzoekers van het Radboudumc én CWZ, het bekende kunstwerk Het Gezicht van Nijmegen een ferme blauwe snor gegeven. Deze ‘badge of honour’ wordt geplaatst als kick-off van de Prompt-een-snor-actie gedurende de maand Movember. In beide ziekenhuizen wordt in november extra aandacht besteed aan het belangrijke onderzoek naar urologische kankers bij mannen.

Movember is een evenement dat internationaal en jaarlijks tijdens de maand november aandacht vraagt voor de gezondheid van de man, door mannen te vragen hun snor te laten staan. De aangroeiende snor en de reactie van andere mensen daarop zorgt ervoor dat de gezondheid van de man bespreekbaar wordt gemaakt en dat mensen worden uitgenodigd bij te dragen aan het ideaal van de snorrendragers; een betere en persoonsgerichte behandeling voor mannen met, uitgezaaide, prostaatkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen.

Gezicht voor alle mannen met prostaatkanker
Voor de start van deze snorren-draag-maand is bewust voor het grote Romeinse masker gekozen. ‘We kunnen ons geen mooier punt voorstellen om naar Nijmegen te kijken dan door de ogen van het kunstwerk van Andreas Hetfeld. Daarom gebruiken we dit moment om gezicht te geven aan mannen met prostaatkanker. Om hen het best mogelijke perspectief te bieden, ook bij uitgezaaide prostaatkanker’, aldus Marieke Kokkeler, manager van het Radboud Oncologie Fonds.

PROMPT-onderzoek
Dr. Niven Mehra, Radboudumc: ‘Met het geld wat opgehaald wordt, gaan we specifiek op zoek naar patiënten met bepaalde tumor-profielen. Deze patiënten bieden we vervolgens een persoonsgerichte behandeling aan vóórdat de standaard therapiemogelijkheden uitgeput zijn. Hiermee willen we bewijzen dat voor deze patiënten moleculaire voorsortering plus een ‘gematchte’ (immuun-) therapie veel beter werkt dan de gebruikelijke behandelwijze zonder vroegtijdig DNA-onderzoek.’

Hartverwarmende verbroedering
Vorig jaar is met deze actie ruim 100.000 euro opgehaald waardoor het PROMPT-onderzoek direct kon starten. Ruim 40 artsen, verpleegkundigen, beveiligers, patiënten én betrokken familieleden, zowel mannen als vrouwen, kwamen samen in actie. Het enthousiasme, de gedrevenheid en verbroedering was overweldigend.

Een anonieme donateur: ‘Een geweldig opbeurend onderzoek voor eenieder die hierbij betrokken is en ik hoop dat hiermee er een beter en spoedig uitzicht komt naar mogelijke bijdrage in de genezing.’

Snor op reis
Vanaf 1 november gaat de reuze blauwe snor op reis naar andere speciale locaties om aandacht te vragen voor de actie Prompt een snor. Zo verhuist de snor naar het Radboudumc, het CWZ en typische Nijmeegse publieke ruimtes zodat iedereen met de snor op de foto kan gaan.

Ook in actie komen of doneren?
Check dan de website: www.prompteensnor.nl

‘Persoonsgerichte zorg: ­nieuwe behandelopties, genetica en biomarkers’.

Vrijdag 22 oktober j.l. organiseerden wij het Symposium Prostaatkanker. Het thema van de bijeenkomst was: ‘Persoonsgerichte zorg: ­nieuwe ­behandelopties, genetica en biomarkers’. De ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van ­prostaatkanker staan gelukkig niet stil. Helaas is niet altijd betrouwbare ­informatie hierover te vinden die ook begrijpelijk is voor patiënten. Daarvoor was dit patiënt symposium opgezet. Hier stonden we volop stil bij nieuwe inzichten in de biologie, diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. Verschillende specialisten uit het veld belichtten de ­nieuwste ­inzichten. Uiteraard was er ook volop ruimte voor uw inbreng en ­discussie. Tenslotte werd ook een korte introductie gegeven over de Prompt een Snor actie van 2021.

Wij willen alle sprekers hierbij bedanken voor hun professionele inbreng en enthousiasme! Dankzij jullie is het symposium zeer succesvol geweest. Het symposium was ook per streaming te volgen. Hieronder treft u van alle sprekers de videoregistratie en de presentatie.

Symposium terugkijken

Het symposium was ook per streaming te volgen. Hieronder treft u van alle sprekers de videoregistratie en de presentatie.


Dr. Michiel Sedelaar

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Dr. Linda Kerkmeijer

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Prof. Dr. James Nagarajah

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Dr. Harm Westdorp

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Dr. Niven Mehra

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Sofie Tolmeijer

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Dr. Marleen Kets

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Drs. Marieke Kokkeler

Bekijk hier de videoregistratie

Download hier de presentatie


Deze week is bij donateurs en geïnteresseerden de nieuwsbrief op de deurmat gevallen. In deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor een onderzoek wat zich in de taboesfeer bevindt: vulvakanker oftewel schaamlipkanker. Zo open als we als Nederlanders zijn, zo moeilijk blijkt het om openlijk en vrij te praten over kanker aan de penis, prostaat of vagina. Niet dat dit minder belangrijk is of minder consequenties heeft, maar omdat het nog vaak een taboe is om te praten over een ziekte in de schaamstreek. Terwijl er werkelijk niets is om je voor te schamen!

Andere onderwerpen die aan bod komen:
• Arts in actie: Prompt een snor
• Goed nieuws: Twee onderzoeken kunnen van start
• Even voorstellen: Annemiek Melchers
• Hoe werkt het Radboud Oncologie Fonds
• Donateurs en vrienden in het zonnetje
• Agenda

Bekijk hier de nieuwsbrief als pdf.

Wilt u de nieuwsbrief ook thuis ontvangen? Stuur dan een mail naar info@radboudoncologiefonds.nl met voornaam en achternaam.

Op vrijdag 1 juni organiseren we een bijeenkomst speciaal voor onze Zakenvrienden. Op deze middag laten we aan alle ondernemers die ons steunen zien wat we in het Radboudumc met hun giften doen.

Eén hoogleraar en twee arts-onderzoekersvertellen over de laatste stand van zaken in onderzoek naar kanker op gebied van innovatie & technologie in Radiotherapie. Ze vertellen ook hoe die wordt toegepast bij de meest voorkomende kanker onder mannen: prostaatkanker. Daarna gaan ondernemers met de onderzoekers mee het lab in, waar ze zelf kunnen zien hoe onderzoek naar kanker wordt uitgevoerd.

Uniek voorprogramma

Mensen die van tevoren wat extra tijd hebben, zijn van harte uitgenodigd voor het voorprogramma waarin een adviseur van het security team een rondleiding verzorgd door het ziekenhuis. Van boven op het helidek, tot onder in de kelder: onze Zakenvrienden komen op plekken waar bezoekers normaal geen toegang krijgen. Het geeft u een unieke inkijk in de bijzondere wereld van het beveiligen van een groot UMC-complex met plek voor ruim duizend patiënten, waar 11.000 mensen werken, en dagelijks duizenden bezoekers zijn.

Heeft u ook interesse om Zakenvriend te worden? Of bent u Zakenvriend en heeft u de uitnodiging gemist? Stuur ons dan een mailtje via info@radboudoncologiefonds.nl.

Zakenvriendenbijeenkomst 2018: Kom ook!

  • Kijk mee met toponderzoekers van het Radboudumc
  • Innovatie & technologie in onderzoek naar kanker
  • Unieke rondleidingen: van helidek tot laboratorium

Dr. Christina Hulsbergen-Van de Kaa had € 4.114,- aan donaties ontvangen voor haar onderzoek om overbehandeling bij prostaatkanker te voorkomen. Ze had nog € 31.085,- nodig. Het verlossende telefoontje kwam eind oktober: een stichting wilde de rest van het onderzoek financieren.

‘Het is geweldig dat we nu kunnen starten. Overbehandeling kan namelijk tot veel ellende leiden, denk maar eens aan alle bijwerkingen,’ zegt Hulsbergen-Van de Kaa. ‘Niemand wil een operatie of chemotherapie die achteraf niet nodig was. Maar om te kunnen vaststellen wat de juiste behandeling is, moeten we precies weten met wat voor soort tumor we te maken hebben, zodat we niet te veel, maar ook niet weinig behandelingen bieden.’

Alternatieve markers

Prostaatkanker wordt nu opgespoord met een bloedtest en een biopt: een klein stukje weefsel dat via een holle naald wordt afgenomen en vervolgens onder de microscoop wordt bekeken door een patholoog. ‘Die bekijkt het weefsel en bepaalt aan de hand van de zogenaamde Gleason score de agressiviteit van de tumor. Minder agressieve tumoren en heel agressieve tumoren kunnen we hiermee goed opsporen, maar juist de middencategorie is heel moeilijk te beoordelen. Om het gedrag van de tumor te helpen voorspellen zijn we daarom op zoek gegaan naar alternatieve markers, bijvoorbeeld een gen in het DNA.’

PTEN-gen

‘Nu spelen er meerdere genen een rol bij het ontstaan van prostaatkanker. De meest voorkomende genetische afwijking is verlies van het PTEN-gen. Als dit gen ontbreekt wijst dat op een kwaadaardige, agressieve tumor. Recent is het mogelijk geworden om met kleurstoffen aan te tonen of er wel of geen PTEN in een biopt aanwezig is, maar dat wordt nu nog niet in de praktijk gebruikt.’

Betere diagnose

Hulsbergen-Van de Kaa en haar team willen in dit onderzoek aantonen dat het PTEN-gen een nieuwe marker is om de agressiviteit van de tumor in beeld te brengen. ‘Want dan kan het in de praktijk worden gebruikt om diagnoses te stellen. Zo kan beter bepaald worden welke tumoren geopereerd moeten worden, en welke niet. Of er chemo nodig is, of juist niet. Dit leidt tot minder overbodige behandelingen bij ongevaarlijke tumoren en een sneller ingrijpen bij kwaadaardige tumoren. Dat is winst voor de patiënt. Heel veel winst.’


Dr. Christina Hulsbergen-Van de Kaa

Help mee
Ook u kunt helpen de prognose van kankerpatiënten te verbeteren. Help onderzoekers als Christina Hulsbergen-Van de Kaa en doneer aan onderzoek naar kanker in het Radboudumc.
Help mee

Ziekenhuizen kunnen miljoenen besparen dankzij onderzoek door één van onze onderzoekers, Dr. Nielka van Erp. Samen met ziekenhuisapotheker Floor Lubberman heeft ze ontdekt dat de dosering van sommige kankermedicijnen omlaag kan als ze worden gecombineerd met een licht ontbijt.

Beiden onderzoekers werken vanuit het Radboudumc aan het verbeteren van de effectiviteit van middelen die onze artsen inzetten tegen kanker.

In het afgelopen jaar bleek dat het medicijn ‘pazopanib’, een middel tegen niercelkanker, 25% minder nodig is als het wordt ingenomen met een ontbijt.
Dit betekent dat er landelijk zo’n € 3 miljoen per jaar kan worden bespaard.

De onderzoekers van het Radboudumc gaan nu kijken of dit principe ook werkt bij medicijnen tegen uitgezaaide prostaatkanker. Uit de eerste bevindingen is gebleken dat patiënten na een ontbijt met de helft minder toe kunnen. Dit kan uiteindelijk tot een landelijke besparing van € 28 miljoen opleveren.

Daarnaast spreekt het voor zich dat een lagere dosering tot minder klachten, bijwerkingen voor behandelde patiënten leid.

Onderzoek kanker

© Copyright 2018 - 2023 Radboud Oncologiefonds - Alle rechten voorbehouden | Webdesign & Realisatie door Twin Digital