Privacy statement

Radboud-Oncologie-Fonds-organisatie

Privacy statement

Privacy verklaring Radboud Oncologiefonds

Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Radboud Oncologiefonds is afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van haar doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Uw hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze doelen. Om een wederzijds vertrouwen te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting Radboud Oncologiefonds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Voor het financieren van onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan ons fonds wordt o.a. uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie. Ook als u zich op andere wijze inzet voor het Radboud Oncologiefonds verzamelen wij ook uw gegevens ten behoeve van onze administratie.

Ook als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met onze team per e-mail of telefoon, of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres en uw naam.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld uw eigen online actiepagina en uw gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor kankeronderzoek in het Radboudumc. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet als vrijwilliger.
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te doen.
 • U kunnen informeren t.b.v. uw vrijwiligerswerk.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van ons team en onze online aanwezigheid in de samenleving.
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
 • Nieuwe collectanten en vrijwilligers kunnen werven.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om u te kunnen informeren over nieuwe campagnes en u te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt het Radboud Oncologiefonds het e-mailadres van haar donateurs tevens om u te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw emailadres. Wilt u dit niet, dan kunt u ons altijd vragen om uw mailadres te verwijderen uit het adresbestand.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Stichting Radboud Oncologiefonds verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook (tijdelijk) toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze ‘derde partijen’ voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft ‘recht van verzet’. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door het Radboud Oncologiefonds van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Radboud Oncologiefonds in algemene zin, zowel bij het bestuur van ons fonds als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat u inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een donatie heeft gedaan kan u uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze activiteiten en plannen. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om zich uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@radboudoncologiefonds.nl om uzelf uit te schrijven voor één van onze communicatiekanalen.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookie Statement

Het Radboud Oncologiefonds gebruikt cookies op haar websites

Het Radboud Oncologiefonds maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, u gericht afbeeldingen van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).
 • Analytische cookies worden door ons gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.
 • Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde afbeeldingen van onze campagnes te laten zien.
 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Deze moet u dus zelf verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy verklaring of over hoe ons fonds omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Stichting Radboud Oncologiefonds
Geert Grote plein Zuid 10
6525 GA  Nijmegen (postvak 824)

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@radboudoncologiefonds.nl

Wijzigingen Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Verklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacy verklaring op mogelijke wijzingen in ons beleid.

Versie 1.0

Onze onderzoeksgebieden

Prostaatkanker

Prostaatkanker onderzoek

Blaaskanker

Onze onderzoeken

Darmkanker

Darmkanker onderzoek

Maagkanker

Maagkanker

Meer onderzoeken

Help mee

Contact
Doneren
Header-prostaatkanker-DNA-als-leidraad