In het Nijmeegse Radboudumc ontvangen vrouwen met een gynaecologische vorm van kanker vanaf 1 juni alle informatie over hun aandoening, behandeling en nazorgtraject digitaal in de MediMapp. Dit is een gepersonaliseerde applicatie voor smartphone, tablet en desktop, uniek door de koppeling aan het elektronisch patiëntendossier. Naast een overzicht van afspraken, onderzoeken en behandelingen presenteert de app per afspraak relevant voorlichtingsmateriaal. Ook is het mogelijk vooraf vragenlijsten in te vullen en biedt de MediMapp ruimte voor het opslaan van eigen notities. Zo ontstaat een digitale reisgids die de patiënt de weg wijst tijdens de behandeling.

Radboudumc Centrum voor Oncologie ontwikkelde de MediMapp voor gynaecologische oncologiepatiënten samen met Soulve Innovations en Coöperatie VGZ, met als doel patiënten zicht en grip te geven op het eigen zorgproces. Patiënten die de MediMapp willen gebruiken, loggen via DigiD in op mijnRadboud, de beveiligde digitale omgeving van het persoonlijke medische dossier. Vanuit mijnRadboud is de MediMapp zonder extra inlogscherm toegankelijk. Voor patiënten die de MediMapp niet gebruiken, blijft alle informatie beschikbaar op papier.

Pilot

MediMapp verbetert de kwaliteit van zorg door deze meer persoonlijk en toegankelijk te maken. De patiënt krijgt meer overzicht en voelt zich meer partner binnen het eigen zorgproces. Daarnaast verwachten de initiatiefnemers dat de werkdruk van de zorgverlener afneemt en dat het tot minder zorgvraag en dus lagere zorg leidt.

Sharon van Rooij, patiënt van het Radboudumc, kreeg als één van de eersten toegang tot de MediMapp. “Het biedt een mooi overzicht van alle afspraken die komen gaan. Dat geeft houvast, zeker voor de patiënt die minder goed haar eigen weg vindt.”

Evaluatie

De evaluatie van de pilot volgt in maart 2016. De ervaringen worden verzameld en op basis daarvan zal het Radboudumc Centrum voor Oncologie de MediMapp mogelijk aanbieden aan alle patiënten met kanker. VGZ gaat bij een succesvolle lancering zich inzetten om het landelijk uit te rollen.

Transparantie

Het UMC St Radboud vindt transparantie in de zorg belangrijk. Om die reden maakt het de cijfers bekend over de uitkomsten van de behandeling van longkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Daarnaast worden de ervaringen van patiënten met deze vormen van kanker openbaar gemaakt. Zo kunnen mensen de juiste informatie vinden over hun ziekte en de daarbij behorende behandeling en wachttijden.

Voorloper

Eerder werden al cijfers over hartchirurgie en de behandeling van een herseninfarct gepubliceerd. Met de presentatie van de uitkomsten van de behandeling van kanker, wordt de informatie voor patiënten, verwijzers en andere geïnteresseerden verder uitgebreid. Het UMC St Radboud is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de uitkomsten van de behandeling van kanker presenteert. In de toekomst zullen meer cijfers openbaar worden gemaakt.

Best mogelijke behandeling

“We willen transparant zijn over uitkomsten van zorg. Niet alleen om zichtbaar te maken welke kwaliteit we leveren, maar ook om onze zorg te verbeteren. Patiënten dienen de best mogelijke behandeling te krijgen”, zo vertelt Melvin Samsom, voorzitter Raad van Bestuur. Het Radboud maakt als eerste ziekenhuis in Nederland cijfers bekend over de uitkomsten van de behandeling van kanker. Het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) vindt het belangrijk dat deze patiënten de juist informatie kunnen vinden over de behandeling. “De kwaliteit van de zorg is nu nog niet inzichtelijk, dus ook niet te vergelijken. We hopen dat meer ziekenhuizen dit voorbeeld gaan volgen, zodat in de toekomst de kwaliteit van de zorg voor de patiënt met kanker er in heel Nederland beter van wordt”, aldus prof. dr. Han van Krieken, voorzitter dagelijks bestuur RUCO. Het streven van het Radboud is dat voorjaar 2014 de uitkomsten van alle soorten van kanker openbaar gemaakt zijn.

Onafhankelijk

De cijfers die het UMC St Radboud presenteert, zijn door onafhankelijke en betrouwbare organisaties verzameld. De cijfers zijn verzameld door de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL). De gegevens over de patiëntervaring zijn gebaseerd op de CQ index: een vragenlijst ontwikkeld door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Centrum klantervaring Zorg, Achmea en het NIVEL. De wachttijden zijn gemeten door de gegevens van de patiënten te onderzoeken.

Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit

Het UMC St Radboud is een academisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en wil zich sterk maken en voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Onze missie is dan ook: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie willen we onder meer verwezenlijken met aantoonbaar onderscheidende kwaliteit. Met het openbaar maken van deze cijfers, laten we zien wat we aan kwaliteit leveren.

Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kanker. Met 20.000 patiëntbezoeken per jaar behoort het tot de grootste oncologische centra van Nederland. Jaarlijks worden 9.000 nieuwe patiënten met kanker behandeld in het Radboud. Alle professionals binnen het RUCO zijn betrokken bij patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Dit leidt tot synergie, het delen van kennis en beste zorg voor nu en in de toekomst.

Help mee

Meer onderzoek naar kanker is nodig om de overlevingskansen te vergoten. Ook u kunt daaraan bijdragen door het Radboud Oncologie Fonds en zo de onderzoekers van het UMC St Radboud te steunen.

 

Bekijk de cijfers

 

[wat kan ik doen]

 

© Copyright 2018 - 2024 Radboud Oncologiefonds - Alle rechten voorbehouden | Webdesign & Realisatie door Twin Digital