Informatie

Hoofdonderzoekers: Dr. Chella van der Post, Dr. Philip de Reuver
Mede-onderzoekers: Drs. Tessa de Bitter, drs. Elise de Savornin Lohman,

Het is één van de meest zeldzame vormen van kanker in Nederland: het galblaascarcinoom. Omdat er nauwelijks onderzoek naar galblaaskanker is verricht tasten artsen en onderzoekers in het duister: er is nog geen duidelijke oorzaak gevonden en bovendien geeft de ziekte meestal pas klachten als hij al in een vergevorderd stadium is. De diagnose komt helaas dus vaak (te) laat met een slechte prognose als gevolg: de patiënt heeft dan gemiddeld nog maar vier maanden te leven. ‘Tijd voor verbetering!’

Chirurg in het Radboudumc Philip de Reuver benadrukt het belang van onderzoek naar galblaaskanker: “Goede behandelmethoden kunnen we alleen ontwikkelen als we beter grip krijgen op dit type kanker. Nu opereren we de patiënten, maar de overlevingskans na een operatie is niet groot. We willen met nieuwe behandelingen deze kans vergroten, maar dan is er wel veel meer kennis nodig over galblaaskanker. Momenteel wordt hier nog minimaal onderzoek naar verricht.”

Op zoek naar betere en doelgerichte therapie
Dr. Chella van der Post, Patholoog in het Radboudumc, werkt samen met slimme promovendi om onderzoek te doen naar andere mogelijke behandelingen. Hiervoor zijn ruim 800 galblazen verzameld van patiënten met galblaaskanker: “We zijn al begonnen met het microscopisch bekijken en genetisch onderzoeken van galblaastumoren om deze beter te classificeren. Door de precieze genetische afwijkingen van de tumor in kaart te brengen hopen wij hierin afwijkingen te vinden waarvoor doelgerichte therapieën op de markt zijn. Momenteel hebben wij van twintig patiënten de tumor volledig kunnen analyseren. We zien voorzichtige aanknopingspunten, maar dit is nog te weinig materiaal om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen. Daarvoor moeten we meer moleculair onderzoek verrichten waarvoor geld nodig is.’’ Tessa de Bitter, promovendus op de afdeling pathologie, doet samen met van der Post ook onderzoek naar de mogelijke toepassingen van immuuntherapie bij galblaaskankerpatiënten. “Dat staat nog in de kinderschoenen, maar ook daar hopen we in de toekomst grote stappen in te kunnen maken.”

Enige ziekenhuis in Nederland
In Nederland is het Radboudumc het enige ziekenhuis dat gericht onderzoek doet naar galblaaskanker. Het Radboudumc heeft een werkgroep met alle universitaire ziekenhuizen in Nederland opgezet om kennis te delen over galblaaskanker. Elise de Savornin Lohman, ook als promovendus betrokken bij het onderzoek, benadrukt het belang van deze nationale samenwerking. “Patiënten met galblaaskanker verdienen dat er meer kennis en bewustwording komt over de ziekte, en daarvoor is samenwerking zeer belangrijk. Vaak wordt de tumor bijvoorbeeld per toeval ontdekt als er een afwijking aan de galblaas is. Alhoewel er op dat moment nog behandelmogelijkheden zijn zoals een extra operatie of mogelijk chemotherapie, is de kennis hierover vaak gebrekkig en worden patiënten niet doorverwezen naar een specialistisch centrum. Dat heeft aanzienlijke gevolgen: het overgrote deel van de patiënten krijgt hierdoor niet de optimale behandeling en leeft daardoor veel minder lang dan mogelijk zou kunnen zijn. Het doel van dit netwerk is om het galblaascarcinoom onder de aandacht te brengen in Nederland en er zo voor te zorgen dat patiënten op tijd op de juiste plek behandeld worden.”

Verschil met andere landen
Lohman vertelt dat er in andere delen van de wereld een verschil is in aanwezigheid van galblaaskanker. “In Argentinië, Chili en in India zien we dat de ziekte vaker voorkomt dan hier in de Westerse wereld. We onderzoeken het materiaal van patiënten uit die landen, zodat we erachter kunnen komen wat een mogelijke oorzaak kan zijn van galblaaskanker. Deze internationale samenwerking gaat nu goed. Zo bestaat er een vermoeden dat het te maken zou kunnen hebben met hygiëne en levensstijl. Maar daarop moet getest worden. Op de invloed en aanwezigheid van Salmonella-infecties bijvoorbeeld.”

Méér geld, méér onderzoek
Omdat er betere behandelingen voor galblaaskanker nodig zijn, is alle hulp aan het onderzoek welkom! U kunt financieel bijdragen aan dit onderzoek door een donatie te doen aan het Radboud Oncologie Fonds. Bij vermelding van code ROF1803 zal het geld ondergebracht worden bij het onderzoek naar galblaascarcinoom.