Geven na leven
Radboud Oncologie Fonds in uw testament

Eén op de zes onderzoeken van het Radboud Oncologie Fonds kan worden uitgevoerd dankzij nalatenschappen. Heeft u er weleens bij stilgestaan dat u ook na uw dood van betekenis kunt zijn voor anderen? Maak het financieren van onderzoek naar kanker mogelijk. Met een gift in uw testament, groot of klein, kunnen wij onderzoek naar kanker blijven ondersteunen.

Uw wensen vastleggen
Een ­testament opstellen is afhankelijk van uw persoonlijke wens en situatie. Door uw wensen vast te leggen in een testament houdt u zelf in de hand hoe uw erfenis wordt verdeeld. U kunt bijvoorbeeld een vast geldbedrag nalaten of een percentage van uw bezit toewijzen. Het regelen lijkt misschien ingewikkeld, maar dat valt mee. Uw notaris kan u daarbij adviseren en begeleiden, en stelt het testament op, op basis van uw wensen en mogelijk­heden. Zo draagt u zelfs na uw dood bij aan ons gezamenlijk ideaal. Meer geld betekent meer onderzoek. Meer onderzoek leidt tot betere manieren om kanker op te sporen, doeltreffender behandelingen en meer kwaliteit van leven met of na kanker.


“Het blijft bijzonder als wij horen dat het Radboud Oncologie Fonds in een testament is opgenomen. Dat waarderen wij enorm en maakt het mogelijk dat nog meer onderzoek naar kanker ­gefinancierd kan worden”

Marieke Kokkeler, Manager bij het Radboud ­Oncologie Fonds


Een gift via uw testament
Met uw nalatenschap helpt u onderzoekers bij hun zoektocht naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met kanker. Het Radboud Oncologie Fonds is ontzettend dankbaar voor elk testament waarin een gift voor onze onderzoeken zijn opgenomen.

Contact
Overweegt u ook om ons op te nemen in uw testament en heeft u vragen? Laat ons dit weten, zodat we samen met u kijken naar de mogelijkheden. Wij maken van harte een afspraak om u te informeren over onze actuele onderzoeksprojecten en waaraan geschonken kan worden. U kunt contact opnemen via (024) 366 8328 of info@radboudoncologiefonds.nl.

Ook andere vragen over onze werkwijze, onze ervaringen en resultaten zijn welkom. Bel hiervoor drs. Marieke Kokkeler (024) 36 68328.