Nalaten aan het Radboud Oncologie Fonds

Helaas kennen velen van ons in hun directe omgeving mensen die ziek zijn en tegen kanker vechten. Daarom is het zo belangrijk om meer onderzoek te kunnen doen naar het voorkomen, beter diagnosticeren en beter behandelen van kanker.

Eén op de zes onderzoeken van het Radboud Oncologie Fonds kan worden uitgevoerd dankzij nalatenschappen. De impact van deze bron van inkomsten is ontzettend groot: een betere kans op het overleven van kanker! Het Radboud Oncologie Fonds is ontzettend dankbaar voor elk testament waarin een toegift voor onze onderzoeken zijn opgenomen.

Betrokkenheid
Uw betrokkenheid bij het onderzoek naar kanker hoeft niet te stoppen na uw overlijden. Laat daarom iets na aan het onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Met uw nalatenschap helpt u onze onderzoekers bij hun zoektocht naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met kanker. 

‘’Zo laat ik echt iets na voor mijn kinderen en kleinkinderen! De wetenschap dat we er samen voor kunnen zorgen dat er geen mensen meer hoeven te sterven aan kanker. Stel je eens voor dat dat zou lukken. Ik laat voor mijn gevoel dan echt iets belangrijks na’’. Henk, 73 jaar.

Hoe regel ik mijn nalatenschap . Ik laat voor mijn gevoel dan echt iets belangrijks na’’. Henk, 73 jaar‘’Zo laat ik echt iets na voor mijn kinderen en kleinkinderen! De wetenschap dat we er samen voor kunnen zorgen dat er geen mensen meer hoeven te sterven aan kanker. Stel je eens voor dat dat zou lukken. Ik laat voor mijn gevoel dan echt iets belangrijks na’’. Henk, 73 jaar. Contact Hoe regel ik mijn nalatenschap

Er zijn verschillende manieren om het Radboud Oncologie Fonds in uw testament op te nemen. In de meeste gevallen zal de notaris u wijzen op de mogelijkheden van een legaat, mede-erfgenaam en/of enig erfgenaam.

Het regelen lijkt misschien ingewikkeld, maar dat valt mee. Uw notaris kan u begeleiden in het opstellen van een testament, waarin Het Radboud Oncologie Fonds dan als erfgenaam aangemerkt wordt

Contact

Als u overweegt uw nalatenschap of een deel daarvan te schenken aan het onderzoek naar kanker in het Radboudumc, dan komt het Radboud Oncologie Fonds graag in contact met u. Wij maken van harte een afspraak om u te informeren over onze actuele onderzoeksprojecten en waaraan geschonken kan worden.

Ook andere vragen over onze werkwijze, onze ervaringen en resultaten zijn welkom. Bel hiervoor drs. Marieke Kokkeler (024) 36 68328 en 06-50092631.