Samen maken we het verschil

Het Radboud Oncologie Fonds is een fonds op naam van het Radboud Fonds. Het Radboud Fonds is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Doel, missie en visie van Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds heeft ten doel:

 • Geld in te zamelen om onderzoek, zorginnovatie, infrastructuur en onderwijs/opleiding op het terrein van kanker in het Radboudumc te financieren.
 • De betrokkenheid van bestaande relaties en donateurs bij de activiteiten op het terrein van kanker in het Radboudumc te borgen en nieuwe doelgroepen aan te boren (relatieontwikkeling).
 • De zichtbaarheid en reputatie van het Radboudumc te vergroten en te versterken als topinstituut in het onderzoek naar kanker, patiëntenzorg en onderwijs/opleiding.

Via deze website en ons actieplatform informeren wij je graag over nog te financieren en reeds gestarte onderzoeken naar kanker.


Het Radboud Oncologie Fonds bestaat uit een Adviescommissie het SRB én een team die de dagelijkse taken uitvoert. Het Radboud Oncologie Fonds valt onder het bestuur van het Radboud Fonds.


Adviescommissie

De Adviescommissie is het inhoudelijke adviesorgaan én een klankbord voor het bestuur van het overkoepelende Radboud Fonds. Zij stelt beleid voor ten aanzien van werving (input), werkwijze (throughput) en besteding (output). Zij brengt dit als advies naar het bestuur van het Radboud Fonds. De Adviescommissie heeft inspraak op het jaarplan van het Radboud Oncologie Fonds met betrekking tot de voorgenomen activiteiten voor fondsenwerving voor het onderzoek naar kanker in het Radboudumc. De Adviescommissie weegt de oordelen van de Scientific Review Board (SRB) over bestedingsaanvragen en onderzoeksvoorstellen. Zij legt deze met een advies ter besluitvorming voor aan het bestuur van het Radboud Fonds. De Adviescommissie hanteert hierbij de criteria relevantie, wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en kansen voor fondsenwerving.

De Adviescommissie bestaat uit 3 leden waarvan minimaal 1 lid klinisch hoogleraar is met aandachtsveld oncologie en 1 lid niet-klinisch hoogleraar met aandachtsterrein oncologie. Daarnaast wordt de Adviescommissie uitgebreid met een ambtelijk secretaris vanuit de backoffice van het Radboud Fonds. Een nieuw lid van de Adviescommissie wordt benoemd door het bestuur van het Radboud Fonds op voordracht van het Centrum voor Oncologie. De leden van de Adviescommissie genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. H.J. Bloemendal (Haiko)
Internist Oncoloog
Hoogleraar Netwerken in oncologie

dr. M. ter Laan (Mark)
Neurochirurg

prof. dr. M.J.M. Broeders (Mireille)
Hoogleraar Personalized Cancer Screening

drs. M. Kokkeler (Marieke)
Ambtelijk secretaris
Manager Radboud Oncologie Fonds


Scientific Review Board (SRB)

Op moment dat een arts of onderzoeker een aanvraag doet voor verzoek om geld schrijft hij een Grant Proposal.
De Scientific Review Board (RVB) beoordeelt aanvragen voor financiering en geeft daarover advies aan de Adviescommissie.

Verbonden aan het Radboud Oncologie Fonds wordt een SRB ingesteld, waarin in ieder geval en minimaal zitting hebben:

 • Twee onderzoekers met populatiewetenschappen-expertise met aandachtsveld binnen de
 • oncologie;
 • Twee onderzoekers met moleculaire wetenschappen-expertise met aandachtsveld binnen de
 • oncologie;
 • Twee onderzoekers met klinische wetenschappen-expertise met aandachtsveld binnen de
 • oncologie;
 • Een patiënt;
 • Een ambtelijk secretaris vanuit de Grant Support Office.

dr. Paul Span
Associate professor Radiotherapie
Voorzitter SRB


Operationeel team

De dagelijkse taken worden uitgevoerd door: 

drs. M. Kokkeler (Marieke)
Manager Radboud Oncologie Fonds

K. Derksen – Bens (Karin)
Relatiebeheer en samenwerkingen

J.M. Melchers (Annemiek)
Communicatie & Creatie


Werkwijze

Dankzij onze donateurs kunnen we wetenschappelijk onderzoek naar kanker in het ­Radboudumc financieren. Onderzoek betreffende preventie, opsporing en behandeling van kanker waarbij kwaliteit van leven ook van groot belang is. In deze visual zie je stap voor stap onze werkwijze. Van het indienen van een wetenschappelijk onderzoeks­voorstel tot het rapporteren van de conclusies van het onderzoek.


Bestuur

Het Radboud Oncologie Fonds valt onder het bestuur van het Radboud Fonds.


Heb je vragen over doneren – in tijd of geld –, de aftrekbaarheid van je gift of andere vragen over fondsenwerving bij het Radboud Oncologie Fonds, neem dan contact op met Marieke Kokkeler via 024-366 83 28.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@radboudoncologiefonds.nl.