Samen staan we sterker

Het Radboud Oncologie Fonds heeft zich sinds juli 2021 ­aangesloten bij het over­koepelende ­Stichting ­Radboud Fonds. Het Radboud Fonds is ontstaan op gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit (RU), het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc).
Hiermee is de ­samenwerking op het gebied van fondsen­werving, onderwijs en onderzoek verder uitgebreid.
De goede doelen in het Radboudumc en de Radboud Universiteit gaan meer gezamenlijk optrekken, onder meer om de interactie met het bedrijfsleven, de gedeelde backoffice activiteiten en gezamenlijke evenementen verder te versterken. Met de toetreding tot het Radboud Fonds verandert er inhoudelijk niets aan het Radboud Oncologie Fonds, maar komen er interessante cross-overs in beeld tussen innovatie, onderzoek en dé gamechangers voor de toekomst.

Administratief betekent dit dat het Radboud Oncologie Fonds een fonds op naam is onder Stichting ­Radboud Fonds. Hiermee is de tenaamstelling veranderd in ­Stichting ­Radboud Fonds inzake ­Radboud ­Oncologie Fonds. Het rekening­nummer is ongewijzigd en blijft IBAN: NL34RABO0330000039.

Het Radboud Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 857028923. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2020.

Meer informatie over Stichting Radboud Fonds vind je hier.