Algemeen Nut Beogende Instelling

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

Het Radboud Oncologie Fonds is een fonds op naam van Stichting Radboud Fonds en een door de belastingdienst erkent ‘Algemeen Nut Beogende instelling’. Deze  ‘ANBI-status’ betekent dat uw donatie in veel gevallen fiscaal aftrekbaar is en de stichting ook geen belasting betaalt over uw gift.
Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Klik hier voor meer informatie over aftrekken van giften of belastingvrij schenken.

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Radboud Oncologie Fonds.
Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.


De naam van de instelling
Stichting Radboud Fonds inzake Radboud Oncologie Fonds

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Radboud Oncologie Fonds

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
Het Radboud fonds, waar het Radboud Oncologie Fonds deel van uitmaakt, heeft als RSIN 857028923 en KvK nummer 67496431

Postadres
Postbus 9101
Huispost 348
6500 HB Nijmegen

Bezoekadres
Radboudumc (Gebouw Tandheelkunde)
Route 348
Philips van der Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De doelstellingen van het Radboud Oncologie Fonds luiden:

  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen het Radboudumc; alsook het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen het Radboudumc;
  • Het instelling van specifieke leerdoelen bij de Radboud Universiteit en Radboudumc;
  • Het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en particulieren, mede op basis van voorstellen die door het Radboudumc en/of door de daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zijn ontwikkeld op basis van de (eventueel) aan deze gelden gestelde voorwaarden;
  • Het realiseren, administreren en beheren van alsmede het uitvoering geven aan fondsen op naam op basis van de door de instellers van de fondsen op naam gestelde voorwaarden;
  • Het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de maatschappij, nationaal en internationaal, waaronder begrepen het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen in het domein van de RU en het Radboudumc;
  • De maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg;
  • En voorts al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt.