Informatie

Patiënten met een kwaadaardige tumor in de mondholte worden meestal behandeld met een operatie. De tumor wordt dan samen met een deel van het omliggende gezonde weefsel verwijderd om er zo zeker mogelijk van te zijn dat de tumor daarmee afdoende is behandeld en in principe niet meer terugkomt. Helaas blijkt bij ruim 80% van de patiënten dat de operatie niet volledig genoeg is. De aanvullende behandeling die daarna nodig is, is wekenlang, erg belastend en kan ook leiden tot complicaties en bijwerkingen, zoals blijvende problemen met slikken en een droge mond en keel. Dat moet en kan beter!

Tumorvrij snijvlak
Het doel van de operatie is om een marge van 5 millimeter gezond weefsel rondom de tumor mee weg te nemen. Daarom wordt tijdens de operatie een marge van 10 millimeter rondom de zichtbare tumor aangehouden. Dit weefsel wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht om te kijken tot hoever de tumor is doorgedrongen in het omliggende weefsel.

Wachten en grote kans op onwenselijke nabehandeling
De uitslag hiervan duurt vaak een week. Als blijkt dat de marge kleiner is dan 1 millimeter dan is de verwijdering niet volledig genoeg geweest (irradicale resectie). In dat geval is er altijd een aanvullende bestralingsbehandeling nodig met vaak ook chemotherapie. Worden er tumorcellen gevonden bij een marge tussen de 1 en 5 millimeter (krap-radicale resectie) dan heeft de patiënt, afhankelijk van de groeiwijze, vaak ook nog een nabehandeling nodig.

Elke millimeter telt
De allereerste vraag is natuurlijk waarom de marge niet ruimer genomen wordt? Voor de functie van de mond is elke millimeter gezond weefsel hard nodig. Problemen met spreken, kauwen, slikken en proeven hebben veel gevolgen voor de kwaliteit van leven. Eten is dan niet (meer) vanzelfsprekend leuk en lekker. Daarom telt iedere millimeter en is nauwkeurigheid tijdens de operatie heel belangrijk.

All-in-one én 80% verbetering
Wat nou als tijdens de operatie de tumor direct na het uitnemen meteen wordt bekeken door de patholoog, terwijl de patiënt nog onder narcose is? Dan kan de chirurg direct een extra stukje weefsel wegnemen als de marge onvoldoende blijkt te zijn, All-in-One.
Hiermee kan de noodzaak van aanvullende radiotherapie, en chemotherapie, worden gereduceerd of voorkomen. Zelfs in 80% van de gevallen! Want als je weet dat bij ruim 80% van de patiënten dat de operatie niet volledig genoeg is, dan weet je ook dat er 80% verbetering mogelijk is.

”Zodra de chirurg de mondholtetumor heeft verwijderd, bekijkt de patholoog nog tijdens de operatie of de snijranden schoon zijn. Is dat niet het geval, dan kan meteen nog wat extra weefsel worden verwijderd. Dan is er meestal geen aanvullende behandeling meer nodig, is de kans dat de tumor terugkomt kleiner én de overlevingskansen zijn beter” aldus Jasmijn Herruer.

Betekenisvol voor patiënten
Dit betekent dat patiënten na één behandeling ‘klaar’ zijn. Deze studie kan bijdragen aan vermindering van de zwaarte van de behandeling met minder nadelige gevolgen op korte én lange termijn bij patiënten met een tumor in de mond. 

Hoofdonderzoeker:
Dr. J.M. Herruer, KNO-arts / hoofd-halschirurg

Medeonderzoekers/samenwerkingen
Prof. dr. R.P. Takes, drs. W.L.J. Weijs, drs. J.A. van Ipenburg, dr. A.C.H. van Engen-van Grunsven, dr. T.M. Govers