Informatie

Onderzoek naar liquid biomarkers van kanker voor precisie behandeling

De analyse van tumor-DNA in het bloed van kankerpatiënten is een veelbelovende nieuwe test met verschillende klinische toepassingen. Het kan worden gebruikt voor het bepalen van een moleculair profiel en moleculaire mechanismen van resistentie. Ook is het inzetbaar om te bepalen of een aanvullende therapie nodig is en vroegtijdig te voorspellen of deze behandeling aanslaat. Deze techniek is nieuw, maar heeft zich al bewezen. In het Radboudumc wordt een framework van de centrale verzameling opgezet voor bloedsamples vanuit oncologische patiënten van de afdeling medische oncologie van het Radboudumc én de samenwerkende regionale ziekenhuizen. Hiermee hopen ze de basis te leggen voor de ontwikkeling van een uiterst gevoelige veelzijdig liquid biomarker voor de detectie en profilering van de allerkleinste DNA fragment vanuit de kanker. 

Essentiele biobank, centrale verzameling
Een biobank is een verzameling van lichaamsmateriaal en gegevens van patiënten en/of gezonde vrijwilligers, die kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat lichaamsmateriaal kan van alles zijn, bijvoorbeeld bloed en weefsel. Wetenschappelijk onderzoekers gebruiken het lichaamsmateriaal en de gegevens om meer kennis te krijgen over het ontstaan en de behandeling van ziekten. Deze kennis kan helpen om betere diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen, en ziekten te behandelen.

Validatie en implementatie vraagt om coördinatie
De biobank van het Radboudumc zal in de aankomende jaren gevuld moeten gaan worden met die tumortypes die nog niet getest zijn in voorgaande onderzoeken. Dit betreffen onder andere naast prostaatkanker, kanker van de blaas en urinewegen en melanomen ook speekselklierkanker, hoofdhalskanker, colorectaalkanker en ovariumcarcinomen. Gebleken is dat bij de coördinatie voor verzameling van bloed (ctDNA buizen) voldoende ondersteuning noodzakelijk is voor het breed en zorgvuldig verzamelen van ctDNA binnen de gehele afdeling medische oncologie. Deze centrale biobank zal gebruikt worden voor opslag van de ctDNA samples om te komen tot de validatie c.q. implementatie fase van ctDNA bloedtesten in de kliniek.

Omdat er geen mini tumordeeltje over het hoofd gezien mag worden
Ook voor de bovenstaande tumortypen wil men dat de ontwikkeling van de ctDNA test als een gevoelige biomarker voor detectie van (micro)metastasen de weg vindt naar de kliniek.

‘’Een liquid biomarker geeft ons een unieke kans om preciezere diagnoses te stellen en een betere behandeling in te zetten. Deze test is ook veel minder belastend voor de patiënt. Uit voorgaand onderzoek is de meerwaarde ctDNA detectie en profilering vanuit bloed en urine al verkregen bij andere tumortypen. We willen de toepassing in de praktijk stroomlijnen en versnellen, waardoor dit ingezet kan worden bij patiënten met prostaatkanker, kanker van de blaas en urinewegen maar ook bij speekselklierkanker, hoofdhalskanker, melanomen, colorectaalkanker en ovariumkanker’’

Uw bijdrage
Een donatie aan dit onderzoek betekent voor het team van prof. dr. Carla van Herpen en dr. Niven Mehra, namens alle artsen van de afdeling Medische Oncologie, dat er een belangrijke stap kan worden gezet richting het toepassen van tumorprofilering vanuit het bloed en urine, voor álle kankerpatiënten binnen het Radboudumc. Uitkomsten van dit onderzoek zullen kunnen leiden tot vervanging van tumorbiopten met een ctDNA test, met eenvoudiger en veelvuldiger toepassing van persoonsgerichte behandeling, dat zal leiden tot meer genezing en een optimaler behandelpad voor patienten met uitgezaaide kanker.

Hoofdonderzoekers:
Prof. dr. Carla M.L. van Herpen
en dr. Niven Mehra

Helpt u mee dit grootscheepse en belangrijke project te realiseren?  
Dat kan! Klik op de ‘Doneer nu’-knop.
In actie komen kan ook. Klik dan op ‘Start actie’.

Wilt u liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Dat kan via NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. KP307581


N.B. Dit project betreft een vervolgaanvraag van het BULLSEYE project. Het project met uitbreiding van de bepaling van circulerend tumor DNA (ctDNA) voor álle patiënten met kanker van de medische oncologie Radboudumc.