Informatie

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. D.M.M. Braat
Mede-onderzoekers: Dr. C.C.M. Beerendonk, prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven

(On)Vruchtbaarheid speelt een belangrijke rol in de ervaren kwaliteit van leven bij jonge kankeroverlevers. Ze maken zich er grote zorgen over omdat ze weten dat hun vruchtbaarheid beschadigd kan zijn door kanker behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Bij vrouwen kan dit zorgen voor een vervroegde overgang waardoor hun kinderwens niet in vervulling kan gaan. Bij mannen kan al tientallen jaren zaad ingevroren worden, voorafgaand aan hun kankerbehandeling. Bij jonge vrouwen konden we heel lang niets bieden. Inmiddels is daar de laatste jaren veel verandering in gekomen. Tegenwoordig kunnen we eicellen, embryo’s en eierstokweefsel invriezen en bij bestraling op de eierstok kan deze uit het bestralingsveld weggehaald worden. We weten dat vrijwel alle jonge vrouwen met kanker op zijn minst zouden willen horen wat de mogelijkheden zijn om hun vruchtbaarheid te behouden zodat ze zelf kunnen meebeslissen of ze er gebruik van willen maken. In de praktijk is het echter helaas zo dat nog lang niet alle jonge vrouwen met kanker hierover worden geïnformeerd. Dit betekent dat zij na de behandeling van kanker ernstige zorgen hebben over hun vruchtbaarheid en daardoor een verminderde kwaliteit van leven ervaren.

In dit onderzoek willen wij achterhalen waarom nog niet iedere jonge vrouw met kanker geïnformeerd wordt en streven wij ernaar om dit te verbeteren. Eerst willen wij de huidige kwaliteit van zorg rondom het veilig stellen van vruchtbaarheid (fertiliteitspreservatie) voor jonge vrouwen met kanker in kaart brengen. Aan de hand hiervan kunnen wij onderzoeken waar de knelpunten liggen en een strategie ontwikkelen om de kwaliteit van zorg en dus de kwaliteit van leven voor jonge vrouwen na kanker te verbeteren. De huidige kwaliteit van zorg zal worden gemeten in de drie expertisecentra op het gebied van vrouwelijke fertiliteitspreservatie, in één niet expertisecentrum en in de verwijzende klinieken van deze vier ziekenhuizen. De meting zal plaatsvinden via vragenlijsten en dossieronderzoek.

Wat levert het op?

Door middel van de bijdrage van donateurs willen wij onderzoeken waarom nog niet iedere jonge vrouw met kanker geïnformeerd wordt en streven wij ernaar om dit te verbeteren. Het ontwikkelen en het later invoeren van een innovatief, goed onderbouwd, “Kanker en Kinderwens programma” in het Radboudumc en andere Nederlandse ziekenhuizen zal leiden tot een betere kwaliteit van de zorg op het gebied van de fertiliteitspreservatie. Hierdoor zullen vrouwen beter geïnformeerd zijn en zullen meer vrouwen kunnen meebeslissen over hun toekomstige vruchtbaarheid en zich later minder zorgen maken over hun (on)vruchtbaarheid. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven voor jonge vrouwen na kanker.

In onderstaande video geven Ina Beerendonk, gynaecologe, en Ineke Runneboom, ex-kanker patiënte, aan waarom dit onderzoeksproject zo belangrijk is:

 

https://vimeo.com/302344131

 

Helpt u mee dit onderzoek te financieren?

Dat kan. Klik op de ‘Doneer’-knop of stort via rekeningnummer NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1836