Informatie

Niet-kleincellig longkanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. Goed nieuws, maar ondanks steeds betere operatietechnieken is de 5-jaarsoverleving voor patiënten met een vroeg stadium niet-kleincellig longkanker slechts 63% (stadium I) en 44% (stadium II). Dr. Erik Aarntzen wil kunstmatige intelligentie inzetten om deze overlevingskans te vergroten. 

Opereren geldt nu als standaard gekozen behandeling, maar dit is nog altijd niet voldoende om de overlevingskans te vergroten. Daarom wordt naast een operatie vaak radiotherapie, chemo- of immuuntherapie gegeven.

Gebruik van kunstmatige intelligentie
De keuze van soort behandeling wordt voornamelijk gemaakt op basis van de grootte en plaats van de longkanker, die worden vastgesteld op een CT-scan en PET-scan. Geavanceerde beeldanalysetechnieken die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI) zijn in staat om veel meer gegevens uit de scans te halen. AI ontdekt ook sneller patronen die door een radioloog niet herkend worden. Met dit project wil dr. Erik Aarntzen de hypothese toetsen dat met behulp van deze geavanceerde technieken beter te voorspellen is óf en wáár de kanker terugkomt. Met deze gegevens zijn artsen in staat om de keuze voor een aanvullende behandeling toe te spitsen op de individuele patiënt.

Wat gebeurt er met de beelden?
De CT-en PET-scans van alle patiënten tussen 2007 en 2016 die in het Radboudumc een operatie voor niet-kleincellig longkanker hebben ondergaan, zullen worden verzameld en geanonimiseerd. Naar schatting betreft dit 500 patiënten. De in het Radboudumc ontwikkelde software voor geavanceerde beeldanalyse zal deze scans opnieuw analyseren en deze resultaten worden vergeleken met de overlevingsgegevens van de patiënten.

Onderzoek op bewaard weefsel
Op een soortgelijke manier zal het bewaarde weefsel van een operatie worden opgevraagd en op een geavanceerde manier worden beoordeeld en onderzocht op de voorspellende waarde voor de overleving van patiënten. Vervolgens zal worden onderzocht in welke mate geavanceerde analyse van CT en PET verband houdt met de analyse van het onderzochte weefsel. Als het project succesvol blijkt, zal dit onderzoek worden voortgezet met een beursaanvraag bij het KWF om dit verder te valideren.

Een student van de Technische Universiteit Eindhoven voert dit project gedurende een jaar onder supervisie uit. Hij of zij maakt gebruik van bestaande beeldanalysetechnieken. Het identificeren, verzamelen, anonimiseren en opslaan van deze grote hoeveelheden data kost veel mankracht en opslagcapaciteit, maar geeft onderzoekers van beeldanalysetechnieken een unieke mogelijkheid om hun technologie in te zetten voor patiëntenzorg.

Hoofdonderzoekers:
Dr. Erk Aarntzen, Radiologie en Nucleaire geneeskunde Radboudumc

Mede-onderzoekers:
Dr. Francesco Ciompi,
Dr. Colin Jacobs,
Dr. Olga Schuurbiers,
Prof.dr. Ad Verhagen.

In samenwerking met:
Dr. Cornelia Schaefer-Prokop, Meander medisch centrum
Dr. Sveta Zinger, Technologische Universiteit Eindhoven.

Helpt u dr. Erik Aarntzen en zijn collega’s mee dit onderzoek te realiseren?
Dat kan!

Klik op de ‘Doneer nu’-knop. In actie komen voor het onderzoek van dr. Erik Aarntzen kan ook. Klik dan op ‘Start actie’.

Wilt u liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Dat kan via NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1844.