Onderzoek naar Folliculair Lymfoom, lymfklierkanker

Informatie

Het folliculair lymfoom is een niet te genezen vorm van lymfeklierkanker die jaarlijks bij 1200 mensen in Nederland wordt vastgesteld. De respons van patiënten op de standaardbehandeling verschillen van patiënt tot patiënt. Ook maakt het uit in welke fase van het ziekteverloop deze behandeling wordt gegeven. Genetische afwijkingen zijn een van de mogelijke oorzaken van deze verschillen. Dr. Michiel van den Brand, patholoog: ‘Door onderzoek te doen naar deze afwijkingen kunnen we in de toekomst werken aan een betere en meer persoonsgerichte behandeling van het folliculair lymfoom.’

Nog veel onduidelijk
De respons op deze standaardbehandeling kan erg verschillen van patiënt tot patiënt. Ook de respons op verschillende vormen van behandeling kan erg wisselen binnen een patiënt gedurende het beloop van de ziekte. Drs. Wendy Stevens, hematoloog: “Op dit moment kunnen we niet goed voorspellen welke patiënt goed zal reageren op welk middel en wat het beste moment is om therapie te starten. Ook de volgorde waarin de verschillende middelen in de loop van de ziekte moeten worden ingezet om een zo lang mogelijk ziektevrij interval te bereiken, is niet bekend.”

Verklaring te vinden in DNA
Genetische afwijkingen vormen de basis voor het ontstaan en de evolutie van een lymfoom, deze afwijkingen kunnen een rol spelen in de respons op therapie. Nieuwe genetische afwijkingen kunnen ook ontstaan als reactie op therapie. In dit project zullen onderzoekers de genetische afwijkingen in de lymfoomcellen van verschillende patiëntengroepen in kaart brengen. De gevonden genetische afwijkingen zullen zij vervolgens bestuderen in relatie tot het ziektebeloop en de reactie op therapie.

Basis voor vervolgonderzoek
De resultaten zullen dienen als basis voor vervolgonderzoek. Drs. Eva Hesius, arts-onderzoeker: “Het uiteindelijke doel is de diagnostiek en therapie van patiënten met folliculair lymfoom te verbeteren door doelgerichte keuzes te maken op basis van profielen van klinische en genetische data. Een beter onderbouwde behandeling op maat zal resulteren in een langere ziektevrije overleving en betere kwaliteit van leven.”

 

‘’Dankzij een prachtige donatie van Stichting Louise Vehmeijer kunnen we het onderzoek starten naar een betere en meer persoonsgerichte behandeling van het folliculair lymfoom.”

 

© Copyright 2018 - 2024 Radboud Oncologiefonds - Alle rechten voorbehouden | Webdesign & Realisatie door Twin Digital