Informatie

Hoofdonderzoeker: Dr. William Leenders
Mede-onderzoekers: Dr. Mark ter Laan

Patiënten met kwaadaardige hersentumoren worden geopereerd en nabehandeld met radiotherapie en chemotherapie. Door een nieuw ontwikkelde technologie toe te passen op operatief verkregen weefsel, kunnen wij in individuele patiënten vaststellen welke moleculaire veranderingen in een tumor opgetreden zijn. Voor vele van deze veranderingen zijn tegenwoordig gerichte medicijnen (targeted drugs) beschikbaar en deze kennis kan ons per patiënt vertellen met welk medicijn hij of zij behandeld zou moeten worden. De belofte voor de toekomst is dat op basis van deze moleculaire informatie persoonlijke behandelingen mogelijk zijn in plaats van de gebruikelijke chemotherapie.

Realisatie

Om dit te realiseren, moeten we moleculaire informatie vergaren van grote aantallen patiënten. Met uw bijdrage kunnen we dit realiseren en in het laboratorium bewijs verzamelen dat moet uitwijzen of deze test een voorspellende waarde heeft voor de werking van een therapie. Met dit bewijs kunnen we uiteindelijk een klinische studie organiseren waarin we dit concept daadwerkelijk kunnen testen. Op basis van informatie die we al hebben, kan dit betekenen dat patiënten met een hersentumor effectiever behandeld kunnen worden met medicijnen die eigenlijk voor andere tumorsoorten bedoeld zijn.

Helpt u mee dit onderzoek te financieren?

Dat kan. Klik op de ‘Doneer’-knop of stort via rekeningnummer NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1804