Informatie

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Carla M.L. van Herpen
Mede-onderzoekers: Prof. dr. M. Gotthardt, Wim van Boxtel, Gerben Lasche

Onderdeel 1: PSMA

PSMA is een eiwit dat op verschillende cellen tot uiting komt, waaronder prostaatkanker en speekselklierkanker. PSMA kan met een scan worden afgebeeld, waardoor deze tumoren zichtbaar worden op de scan. Bij prostaatkanker is aangetoond dat deze scans gevoeliger zijn dan andere scans om ziekte aan te tonen. Daarnaast is aangetoond dat prostaatkanker met veel PSMA vaak goed reageert op specifieke behandelingen die zich richten tegen het PSMA-eiwit. Doel van deze studie is om uit te zoeken of PSMA ook bij speekselklierkanker tot uiting komt en is af te beelden op een PSMA-scan. Als dit het geval is, kan een vervolgstudie worden gedaan waarbij dezelfde behandeling als bij prostaatkanker wordt onderzocht bij speekselklierkanker.

Uw bijdrage aan dit onderzoek maakt het mogelijk dat in het Radboudumc PSMA-scans worden gemaakt bij patiënten met speekselklierkanker. In eerste instantie kan dit leiden tot betere diagnostiek van speekselklierkanker. Er kan dus beter worden vastgesteld waar de ziekte zich bevindt. Een nog belangrijker doel is dat deze studie in de toekomst kan leiden tot een nieuwe behandeling voor speekselklierkanker, namelijk behandeling met radioactief-gelabeld PSMA, zoals bij prostaatkanker wordt gebruikt. Dit is erg belangrijk, aangezien de behandelmogelijkheden voor speekselklierkanker beperkt zijn zodra er uitzaaiingen zijn vastgesteld.

Onderdeel 2: Immunotherapie

Tot op heden is er slechts één immuuntherapiestudie gedaan bij speekselklierkanker en deze had beperkt succes. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Ten eerste zijn er 24 verschillende soorten speekselklierkanker met verschillende klinische beelden, pathologische kenmerken en prognoses. Ten tweede is er zeer weinig bekend over de immunologische omgeving van speekselkliercarcinomen en interacties van de tumor met het immuunsysteem. Hierdoor was immuuntherapie een blind schot op een heterogeen ziektebeeld.
Gevolg is dat patiënten met speekselklierkanker geen toegang hebben tot immuuntherapieën. Doel van dit onderzoek is om een kanker immunogram3 te ontwikkelen voor verschillende soorten speekselklierkanker. Wij verwachten hierdoor rationele en geïndividualiseerde effectieve immuuntherapieën te kunnen ontwikkelen.

Uw bijdrage leidt er toe dat de interactie tussen tumoren en het immuunsysteem van patiënten met speekselklierkanker in het Radboudumc kunnen worden onderzocht. Doel is dat hierdoor rationele immuuntherapieën kunnen worden ontwikkeld voor patiënten met speekselklierkanker.