Speekselklierkanker, verbetering van PSMA therapie

Radboud-Oncologie-Fonds-organisatie

Speekselklierkanker, verbetering van PSMA therapie

Speekselklierkanker is een zeldzame vorm van kanker, met maar liefst 22 verschillende soorten. Dit maakt onderzoek doen naar deze kanker vaak moeilijk. Toch is onderzoek juist van groot belang voor patiënten met een gevorderde vorm van speekselklierkanker, waarbij de ziekte terugkeert op de plek waar eerder de kanker ontstond, of wanneer er uitzaaiingen elders in het lichaam zijn. Dit komt doordat de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn. Daarom is het hoog tijd voor onderzoek naar nieuwe therapieën!

Betere behandeling
Eén van de types van speekselklierkanker, het adenoïd cysteus carcinoom, staat bekend om het grote aantal patiënten dat op termijn een gevorderde vorm van de ziekte ontwikkelt (60%). Helaas bestaat er op dit moment geen enkele behandeling die bewezen heeft de overleving van patiënten met dit type kanker te verlengen. Daarom is er dringend behoefte aan onderzoek naar nieuwe therapieën.

Betere overleving
Een veelbelovende vorm van behandeling is de PSMA therapie, een radioactieve behandeling die voornamelijk bij patiënten met prostaatkanker goede resultaten heeft opgeleverd. Van 2020 tot 2022 is er een onderzoek uitgevoerd in het Radboudumc, waarbij patiënten met gevorderde speekselklierkanker werden behandeld met PSMA therapie. Deze studie was wereldwijd de eerste studie waarbij PSMA therapie werd onderzocht voor een andere indicatie dan prostaatkanker. Helaas bleek de werkzaamheid van de therapie beperkt te zijn, terwijl de therapie wél veilig was en weinig bijwerkingen veroorzaakte.

Door PSMA therapie met de juiste stralingsdosis
Aanvullend onderzoek heeft laten zien dat de stralingsdosis die in de tumoren terechtkomt te laag is om voldoende effect te bereiken. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de hoeveelheid PSMA die in speekselklierkanker aankomt lager is dan bij prostaatkanker. Dit lijkt echter niet de enige oorzaak te zijn.
Het is waarschijnlijk dat hogere stralingsdoses kunnen worden bereikt door de juiste patiënten beter te selecteren. Ook kan een andere vorm van PSMA therapie mogelijk voor een hogere stralingsdosis zorgen.

Kan het perspectief voor patiënten verbeteren
Het doel van dit project is om de stralingsdosis in tumoren voorafgaand aan PSMA therapie beter te voorspellen. Om het PSMA in de tumoren te meten werd eerst één PET-scan gemaakt, maar dit bleek niet nauwkeurig genoeg. Met een nieuwe techniek worden nu drie PET-scans op verschillende tijdspunten uitgevoerd om het PSMA in de tumoren nauwkeuriger te meten. Op deze manier kunnen mogelijk beter geschikte patiënten worden geselecteerd. Deze studie zou de basis kunnen vormen voor een vervolgstudie met een andere doeltreffender vorm van PSMA therapie voor patiënten met adenoïd cysteus carcinoom.

Hoofdonderzoeker
Prof. Dr. C.M.L. van Herpen, Medische Oncologie Radboudumc

Medeonderzoeker
Prof. Dr. J. Nagarajah, Nucleaire Geneeskunde Radboudumc 
Drs. N.J. van Ruitenbeek, Interne Geneeskunde Radboudumc

Helpt u mee?
Helpt u mee dit  belangrijke project te realiseren?

Onze onderzoeksgebieden

Prostaatkanker

Prostaatkanker onderzoek

Blaaskanker

Onze onderzoeken

Darmkanker

Darmkanker onderzoek

Maagkanker

Maagkanker

Meer onderzoeken

Help mee

Contact
Doneren
Header-prostaatkanker-DNA-als-leidraad