Overweegt u te doneren aan het Radboud Oncologie Fonds? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben en dit voor u fiscaal interessant kan zijn. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt dan van de belastingdienst een deel terugkrijgen.

Periodieke schenking (akte)

Wilt u zonder dat het u extra geld kost, meer onderzoek naar kanker in het Radboudumc mogelijk maken? Dat kan als u gebruik maakt van onze overeenkomst periodieke schenking. Zo betaalt de Belastingdienst mee aan uw gift en kunt u tot twee keer zoveel onderzoek mogelijk maken. Belastingvrij schenken hoeft sinds januari 2014 niet meer via een notariële akte, dus de overeenkomst is voldoende. Lees meer. U kunt natuurlijk ook kiezen voor het oprichten van een Fonds op Naam. Lees meer.

Particuliere gift

Indien u als particulier een relatief hoog bedrag eenmalig of structureel doneert aan het Radboud Oncologie Fonds, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Van het bedrag dat u heeft geschonken gaat in veel gevallen 10% af en de rest mag worden afgetrokken van het belastbaar bedrag. Wilt u weten of uw gift fiscaal aftrekbaar is en hoeveel belasting u terug krijgt? Dat is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, destijds vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands? En als u een BV als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw BV doen.

Voor specifieke informatie op maat kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over het schenken van een belastingvrije gift leest u op de site van de Belastingdienst.

Zakelijke giften

Een gift kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Des te meer reden om net als vele andere regionale ondernemers Zakenvriend te worden en structureel bij te dragen aan onderzoek naar kanker!

Niet-zakelijke giften door onderneming

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden.

1. Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling, bijvoorbeeld de stichting Radboud Oncologie Fonds. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan 227 euro. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van uw organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verliezen bij uw organisatie.

2. Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Geldt dit ook voor donaties uit België?

Stichting Radboud Oncologie Fonds is in Nederland erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee wordt in Nederland bepaald of donaties aftrekbaar zijn. België hanteert een vergelijkbaar systeem door middel van het afgeven van een erkenning door het ministerie van Financiën. Deze erkenning wordt echter enkel afgegeven aan Belgische Vzw’s of stichtingen. Donaties aan buitenlandse stichtingen zijn ook aftrekbaar indien zij aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Feitelijks wordt dit ondervangen door het afgeven van de ANBI erkenning. Het antwoord is dus ja!

Geef nu!

Uw gift is van groot belang, klein of groot. Doneer nu of Word Zakenvriend!