Informatie

Een betrouwbare stadiëring -vroeg in het behandeltraject- zal de komende jaren steeds belangrijker worden voor patiënten met dikke darmkanker, met name wanneer sprake is van een hoog stadium tumor (hoog stadium tumor en/of lymfeklieren). Patiënten met een hoog tumor stadium dikke darmkanker (cT4) hebben bijvoorbeeld een risico van één op vier op het ontwikkelen van uitzaaiingen in het buikvlies. Verschillende nabehandelingen hebben hier nauwelijks invloed op.

MISTIC study: MRI and cineMRI to Improve Staging of Tumors In the Colon
In het MISTIC project willen onderzoekers met behulp van slimme diagnostiek, op basis van speciale MRI technieken, de stadiëring van dikke darm kanker verbeteren.

Nut en noodzaak
Accurate stadiëring van tumoren is van groot belang voor het opstellen van een optimaal en persoonlijk behandelplan voor dikke darm kanker. Op dit moment worden dikke darm tumoren gebruikelijk gestadiëerd met behulp van darmonderzoek (coloscopie) en een CT-scan. Deze technieken zijn accuraat in het vaststellen van darmkanker en uitzaaiingen op afstand. Helaas is de betrouwbaarheid van deze technieken in het vaststellen van het lokale stadium laag. Het lokale stadium wordt bepaald aan de hand van doorgroei van de tumor (cT stadium) en eventuele lymfeklier uitzaaiingen (cN stadium).

Toekomstige uitzaaiingen verminderen
Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat voorbehandelen van hoog stadium dikke darm tumoren het risico op toekomstige uitzaaiingen effectief verminderd. Om voorbehandeling effectief in te zetten is het van groot belang tumoren accuraat te stadiëren. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat chemotherapie gegeven wordt aan patiënten die dit eigenlijk niet nodig hebben (overbehandeling), alsook te voorkomen dat patiënten met wel een hoog stadium tumor deze voorbehandeling niet krijgen (onderbehandeling).

Met slimme MRI technieken perspectief verbeteren
Met behulp van slimme MRI technieken, verwachten wij de stadiëring van zowel tumoruitbreiding als lymfeklieren te kunnen verbeteren. Deze verbeterde stadiëring zal bijdragen aan betere individuele besluitvorming, en daarmee mogelijk ook betere lange-termijn uitkomsten en kwaliteit van leven.

Doel van dit project is om een in een pilot studie de toegevoegde waarde van MRI in de stadiëring van dikke darm kanker te onderzoeken.

Hoofdonderzoeker:
Dr. R.P.G. ten Broek, Chirurgie

Medeonderzoekers:
Prof.  Dr. J.H.W. de Wilt, Chirurgie
Dr. S. van Koeverden, Radiologie