Het jaar 2014 was een jaar waarin vele bijzondere acties zijn opgezet, kleine en grote giften zijn ontvangen, de Vierdaagse is bestormd met 58 sponsorlopers en we kunnen rekenen op maar liefst 28 ondernemers uit de regio die ons steunen. Hartelijk dank daarvoor!

Noodzaak

Dagelijks zijn wij ons er helaas van bewust waarom de noodzaak groot is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het inzamelen van geld voor onderzoek naar kanker. Onderzoek helpt tenslotte om minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met kanker en hun naasten te bereiken. Als iedereen in onze regio helpt om meer onderzoek naar kanker in het Radboudumc te Nijmegen mogelijk te maken, dan zijn wij een stap dichterbij.

Jaarverslag 2014

In het voorjaar van 2015 publiceren wij het jaarverslag over 2014 waarin u meer over onze activiteiten, jaarcijfers en bestedingen aan onderzoek kunt lezen. Wilt u meer lezen over onze activiteiten en de gefinancierde onderzoeksprojecten in 2013? Bekijk hier het jaarverslag.

We zijn er nog niet…!

Helaas zijn we er nog niet. We hebben vooral vele giften mogen ontvangen voor specifieke onderzoeksprojecten buiten de vijf focusprojecten. Natuurlijk schitterend! Maar onze focusprojecten zijn daardoor nog niet geheel gefinancierd. U kunt ons daarbij helpen door een donatie te doen. Wellicht heeft u nog wat over zo aan het einde van dit jaar. Elke euro brengt de oplossing dichterbij. Samen tegen kanker!

Wilt u weten welke huidige projecten nog (deels) gefinancierd moeten worden? Lees hier meer.