Informatie

Hoofdonderzoeker

Prof. Dr. Henri A.M. Marres, keel- neus en oorarts, Keel-Neus-Oorheelkunde, Radboudumc

Onderzoek

De richtlijn voor de controles na behandeling van hoofd-hals kanker gaat uit van 17 nacontroles door de medisch specialist in een periode van 5 jaar. Voor deze controles moeten patiënten vaak lang reizen voor relatief korte ziekenhuisbezoeken. Specialisten van het Radboudumc zijn ervan overtuigd dat het anders kan. Dat de nazorg, mits goed georganiseerd, overgedragen kan worden aan zorgverleners in de leefomgeving van de patiënt.

Met dit project willen wij binnen 3 jaar de nacontroles van patiënten met een hoofd-hals tumor beter inrichten. We willen een netwerk opzetten met enkele regionale ziekenhuizen of eerste lijns gezondheidscentra regionale teams van (para-) medici inzetten. Het uiteindelijke doel is een blauwdruk creëren voor zorg in het algemeen en voor andere UMC’s in Nederland. Op deze wijze kunnen wij voorzien in een vaak geuite behoefte van patiënten en professionals in de zorg

Resultaten / tussenstand

Prof. dr. Marres: “Een half jaar geleden ontving ik van de donateurs van het radboud oncologie fonds een bijdrage voor het ontwikkelen van een bepalingsmethode voor de nieuwere doelgerichte antikankergeneesmiddelen, de zgn. tyrosinekinaseremmers. Voor het ontwikkelen van een bepalingsmethode zijn referentiestoffen nodig. Het pure geneesmiddel, dus zonder de hulpstoffen, wordt een referentiestof genoemd. Hiervoor kunnen niet de tabletten of capsules gebruikt worden omdat hier teveel hulpstoffen inzitten. Ook zijn er stabiele isotopen nodig om als interne standaarden te gebruiken. Het liefste gebruiken we voor alle geneesmiddelen die we willen gaan bepalen een eigen stabiele isotoop.

Uw bijdrage heeft het mogelijk gemaakt om alle benodigde referentiestoffen en stabiele isotopen te laten maken of aan te schaffen. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan een bepalingsmethode voor geneesmiddelen die bij prostaatkanker worden gebruikt. Dit is in een afrondende fase. Hierna zal gestart worden met de ontwikkeling en validatie van een bepalingsmethode van tyrosinekinaseremmers. Mijn verwachting is dat we hier aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar mee kunnen starten. Tot die tijd kunnen wij voor de directe patiëntenzorg gebruik maken van de methode die ik in Leiden ontwikkeld heb.”