Informatie

Onderzoeker

Prof. Dr. J.A. Witjes, afdeling Urologie, Radboudumc

Co-onderzoeker

Dr. J.J. van Tol-Geerdink, afdeling Radiologie, Radboudumc

Patiënten waarbij de blaas wordt verwijderd in verband met blaaskanker, staan voor een moeilijke keuze tussen een stoma of een nieuwe (darm)blaas voor de afvoer van urine. Beide behandelopties hebben voor- en nadelen. Er is geen “beste” behandeling aan te wijzen. Het doel van dit project is om patiënten te ondersteunen bij het maken van een individuele afweging tussen de voor- en nadelen.

De behandelkeuze wordt nu vaak bepaald door kenmerken van ziekenhuis en patiënten. Zo wordt er bijv. vaker tot een stoma besloten wanneer het ziekenhuis relatief weinig blaasverwijderingen uitvoert, bij patiënten met een mindere conditie en bij vrouwen. In deze beslissing zou echter duidelijker de voorkeur van de patiënt moeten worden meegewogen, zoals ook de huidige richtlijn aanbeveelt. Om te kunnen meebeslissen over deze keuze, hebben patiënten echter goede en objectieve informatie nodig. Hiertoe willen we nu een keuzehulp ontwikkelen. Dit houdt in dat de voor- en nadelen van de behandelingen overzichtelijk op een rij worden gezet. Patiënten worden daarbij gestimuleerd om te bedenken welke aspecten voor hen belangrijk zijn. Niet elk voor- of nadeel weegt immers voor iedereen even zwaar. Door middel van de keuzehulp worden patiënten geholpen bij het maken van een individuele afweging.

Met uw bijdrage zal de keuzehulp getest kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Bovendien zal een website worden opgezet die de keuzehulp direct inzetbaar maakt in alle ziekenhuizen in Nederland die dergelijke operaties uitvoeren. Ook zal er foldermateriaal worden ontwikkeld en verspreid. Op deze manier zal uw bijdrage direct ten goede komen aan alle patiënten die voor deze moeilijke keuze staan.