Informatie

 Onderzoek

Het hebben van kanker, zeker als je een zeldzame speekselklierkanker hebt, is vreselijk voor jezelf en ook voor je omgeving. De diagnose wordt vaak pas laat gesteld en nieuwe behandelingen die wel in ontwikkeling zijn voor de vaak voorkomende kankersoorten worden nauwelijks onderzocht of ingezet voor de zeldzamere kankersoorten. Het hoofd-halskanker team van het Radboudumc, waaronder Dr. Carla van Herpen, wil dit niet accepteren en heeft een droom. Een droom om samen een vuist te maken en patiënten met speekselklierkanker een langer en beter leven te geven.

Onderzoekers

Dr. Carla van Herpen, Afdeling medische oncologie, Radboudumc

Prof. Dr. P. Slootweg, Prof dr. J. Schalken, Dr. M. Ligtenberg, Dr. B. Tops, Dr. J. de Vries, Dr. R. Takes, Prof. Dr. Th. Merkx, Dr. E. Zwijnenberg, Dr. U. Flucke

Nieuwe behandelopties

In het Radboudumc behandelen we veel patiënten met speekselklierkanker. Er zijn veel soorten speekselklierkanker, die meestal in de grote speekselklieren, soms in de kleine speekselklieren en soms ook op andere plaatsen in het lichaam kan ontstaan. Iedere soort speekselklierkanker is anders. Bij beperkte ziekte is een operatie en bestraling nadien vaak afdoende. Als de kanker terugkomt, óf met uitzaaiingen op afstand óf plaatselijk waar het ontstaan is, is genezing vaak niet meer mogelijk. We geven dan zogenaamde systeemtherapie (dit is chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie of hormoontherapie). Chemotherapie kan gegeven worden, maar is slechts beperkt effectief. Het is vaak onderzocht in studies waarbij alle soorten speekselklierkanker mee konden doen en er dus geen onderscheid gemaakt kon worden in welke soort speekselklierkanker het het beste werkt. Doelgerichte therapie is een andere mogelijkheid, waarbij paden van activatie van tumorcellen geremd worden. Dit is ook veelbelovend in speekselklierkanker, maar valt buiten dit deel van het onderzoek.

Aanpak

Wij willen twee therapieën onderzoeken:

1. Immunotherapie

Het immuunsysteem (afweersysteem) speelt een belangrijke rol in het onder controle houden van tumoren in het lichaam. Er bestaan echter allerlei mechanismen in tumoren die zorgen dat het afweersysteem, wat dus eigenlijk tumorcellen zouden moeten ‘aanvallen’, onderdrukt wordt. Momenteel zijn allerlei antilichamen in ontwikkeling die deze onderdrukking aanpakken, waardoor het eigen afweersysteem de kankercel weer kan aanpakken. Deze nieuwe behandeling blijkt bij veel tumoren, zoals o.a. het melanoom en longkanker, werkzaam te zijn. Er zijn nog geen studies in speekselklierkanker. We willen bij speekselklierkanker met een nieuwe methode, waarbij we heel precies naar de aantallen en soorten witte bloedcellen in speekselklierkanker gaan kijken, bestuderen wat de rol is van het afweersysteem bij de prognose van speekselklierkanker. Ook willen we identificeren welke soorten speekselklierkanker het beste behandeld kunnen worden in een studie met immunotherapie.

2. Hormonale therapie

Eén van de meest agressieve soorten speekselklierkanker is het salivary duct carcinoom (SDC). Het bijzondere aan deze tumor is dat deze lijkt op borstkanker en prostaatkanker en ook de androgeenreceptor (‘mannelijke hormoon‐vanger’) tot uiting brengt op het oppervlak van de kankercel. Daarom zijn we enkele jaren geleden in het Radboudumc begonnen met de behandeling van deze patiënten met hormonen, die ook gebruikt worden bij prostaatkanker. Inmiddels zijn ongeveer 20‐25 patiënten behandeld. Bij ongeveer de helft van de patiënten stoppen de uitzaaiingen met groeien of worden ze zelfs kleiner. De ziekte komt bij hun ongeveer 1 jaar tot stilstand. Helaas reageert niet iedereen. Bij het SDC willen we onderzoek doen naar de hormoongevoeligheid van deze tumoren. Daarnaast hebben we de klinische gegevens van alle patiënten, die de laatste 28 jaar in Nederland behandeld zijn, verzameld. Hiermee hebben we wereldwijd de grootste serie SDC patiënten. Hier gaan we onderzoek op doen om nieuwe behandelingen te kunnen vinden voor deze speekselklierkanker.

Wat kan uw bijdrage betekenen?

Speekselklierkanker is een zeldzame kanker, waarvoor als het uitzaait of plaatselijk terugkomt, geen goede behandeling voor handen is. Wij willen onderzoek doen om de behandeling van patiëten met speekselklierkanker te verbeteren. Geld voor dit onderzoek is essentieel om ook voor deze patiëten nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Kosten

Om een jaar lang onderzoek te doen en een basis te leggen voor vervolgonderzoek naar speekselklierkanker is € 90.000 noodzakelijk.