Wanneer is het Radboud Oncologie Fonds opgericht?

Het Radboud Oncologie Fonds is op 22 oktober 2012 te Nijmegen opgericht.

Waarom is het Radboud Oncologie Fonds opgericht?

Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, per jaar ruim 95.000 mensen. En 44.000 daarvan overlijden aan de ziekte. Dat is in aantallen 25% van alle inwoners van Nijmegen.

Wij willen dit niet accepteren en streven naar antwoorden op belangrijke vragen om patiënten in uw regio innovatieve zorg te bieden. Om dit te realiseren is alle oncologische expertise van het Radboudumc gebundeld in het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Helaas kost onderzoek veel geld en daarom willen wij vanuit het Radboud Oncologie Fonds Oost-Nederland meer betrekken.

Wat is de doelstelling van het Radboud Oncologie Fonds?

In onze statuten staat:

De stichting heeft ten doel om door structurele fondsenwerving door KWF Kankerbestrijding en het Radboudumc, op het gebied van kankerbestrijding:

– Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen kanker;

– De zichtbaarheid en reputatie van zowel KWF Kankerbestrijding als het Radboudumc te vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;

– In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend kankeronderzoek bij het Radboudumc te financieren.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord, mits in het algemeen belang van de kankerbestrijding.

Kortom: Het Radboud Oncologie Fonds wil Oost-Nederland meer betrekken in de strijd tegen kanker. Het fonds zet zich in voor het regionaal werven van fondsen. Het geld wordt ingezameld om innovatie in onderzoek, onderwijs en zorg op het gebied van oncologie binnen het Radboudumc te realiseren.

Waarom is KWF partner?

Door de krachten te bundelen hopen het Radboudumc en KWF Kankerbestrijding meer mensen uit de regio te betrekken bij de strijd tegen kanker en meer geld in te zamelen die direct ten goede komen aan innovatie in onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs op het gebied van oncologie, binnen en door het Radboudumc.

Daarnaast ondersteunt KWF Kankerbestrijding het Radboud Oncologie Fonds op het gebied van donateuradministratie en in het gebruik van het bestaande actieplatform van KWF Kankerbestrijding.

Wat onderscheidt het Radboud Oncologie Fonds van KWF kankerbestrijding?

KWF Kankerbestrijding zet zich landelijk in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning op het gebied van oncologie en fondsenwerving. Ongeveer 83 procent van de fondsen die KWF Kankerbestrijding verwerft worden verdeeld over vierhonderd wetenschappelijke projecten aan onderzoeksinstellingen in Nederland.

Het Radboud Oncologie Fonds werft regionaal fondsen voor innovatie in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van oncologie, dat binnen het Radboudumc wordt uitgevoerd. In eerste instantie worden donateurs gezocht die een binding hebben met het werk van de artsen en wetenschappers van het Radboudumc: patiënten, oud-patiënten, hun familieleden, vrienden en nabestaanden, maar ook medewerkers en zakelijke relaties. Zij krijgen op deze manier de gelegenheid nog meer betrokken te zijn bij de strijd tegen kanker in hun eigen regio.

Op deze wijze werken beide stichtingen aanvullend en niet concurrerend.

Waar worden donaties aan uitgegeven?

Alle donaties gaan naar het Radboud Oncologie Fonds, partner van KWF Kankerbestrijding en worden gebruikt voor de financiering van innovatie van onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs op het gebied van oncologie in het Radboudumc te Nijmegen.

Elk jaar selecteert het Dagelijks Bestuur van het Onderzoeksinstituut van het Radboudumc vijf onderzoeksprojecten die gefinancierd worden door het Radboud Oncologie Fonds. Daarnaast hebben we tumor gerelateerde onderzoeken waaraan op verzoek ook geoormerkt gegeven kan worden. Alle onderzoeken worden middels marginale toetsing door KWF Kankerbestrijding goedgekeurd. Lees hier meer over de onderzoeken.

Alle algemene inkomsten worden met aftrek van minimale wervingskosten (CBF-norm) verdeeld over de focusprojecten.

Het is ook mogelijk om geoormerkt te geven en een specifiek project te steunen. De donaties die geoormerkt binnenkomen worden zonder aftrek van wervingskosten toegekend aan de betreffende onderzoeken.

Wie houdt toezicht op het Radboud Oncologie Fonds?

Het bestuur (onbezoldigd) van het Radboud Oncologie Fonds houdt toezicht op het fonds: De Raad van Bestuur en de fondsenwerver komen halfjaarlijks bij elkaar om elkaar te informeren over de algemene en financiële gang van zaken. Daarnaast wordt de samenwerking geëvalueerd en worden de resultaten van de fondsenwerving beoordeeld. Ook wordt door het bestuur vastgesteld of de resultaatdoelstellingen zijn gehaald.

In het bestuur hebben de volgende mensen zitting:

– De heer prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, Professor Epidemiologie Radboudumc, voorzitter.

– De heer prof. dr. H.A.M. Marres, Hoogleraar en afdelingshoofd KNO Radboudumc.

– De heer G.J.W. Förch, Manager Werving, KWF Kankerbestrijding

– De heer R. M. Kamphuis, Manager Bedrijfsvoering, KWF Kankerbestrijding

Hoe wordt u geïnformeerd over inkomsten en uitgaven?

Donateurs, actievoerders, sponsoren en grote gevers ontvangen jaarlijks een jaaroverzicht waarin duidelijk wordt aangegeven welke fondsen zijn geworven en hoe de fondsen zijn uitgegeven.

Fiscaal interessant

Het Radboud Oncologie Fonds is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting. Lees meer!

Hoe kan ik steunen?

Word vriend

Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven. Als vele mensen het Radboud Oncologie Fonds steunen, kunnen wij meer onderzoek, onderwijs en verbeterde zorg bieden..met als uiteindelijk doel dat we geen dierbaren meer verliezen aan kanker. Steun het Radboud Oncologie Fonds en maak meer onderzoek mogelijk!

U kunt maandelijks, per kwartaal, per half jaar en per jaar een bedrag naar wens doneren. Het minimum bedrag bij maandelijkse donatie is 5 euro. Deze 5 euro is vastgesteld, om de kosten verbonden aan een online transactie te kunnen compenseren en geld over te houden aan de donatie.

Kom in actie!

Wij hopen dat vele bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren uit de regio zich voor het Radboud Oncologie Fonds willen inzetten. Wilt u ook in actie komen en daarmee een goed doel steunen? Start dan hier uw eigen actie voor het Radboud Oncologie Fonds!

Word Zakenvriend

Natuurlijk kunt u het Radboud Oncologie Fonds ook als bedrijf steunen. Denk aan duurzame samenwerking, joint promotions, sponsoring in natura en bedrijfsacties. Wilt u ook Zakenvriend worden van het Radboud Oncologie Fonds? Kijk dan nu wat uw organisatie voor ons kan betekenen! Lees meer

Word vrijwilliger of ambassadeur

Op Wereld Kankerdag, maar ook tijdens collectes, evenementen zoals de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop kunnen wij hulp gebruiken van enthousiaste vrijwilligers. Dat kan door te helpen tijdens de dag, maar ook met voorbereidende (kantoor)werkzaamheden. Of heeft u een groot netwerk en kunt u wijze iets voor ons betekenen als ambassadeur? Wij komen graag met u in contact! Lees meer

Stage lopen

Zoek je een leuke stageplaats en lijkt het je een leerzame ervaring je in te spannen voor het Radboud Oncologie Fonds. Neem dan contact met ons op via info@radboudoncologiefonds.nl.

Steun anders

Testament

Wilt u ook in de toekomst onderzoek in uw ziekenhuis naar kanker mogelijk maken? Denk dan eens aan de mogelijkheid om het Radboud Oncologie Fonds in uw testament op te nemen. Lees meer!

Belastingvrij schenken

Zonder dat het u extra geld kost, kunt u meer onderzoek mogelijk maken via de fiscaal aantrekkelijke, notariële akte. Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Belastingvrij schenken noemen we dat. Lees meer!

Voor vragen stuur ons een email: info@radboudoncologiefonds.nl

Betalingsvragen

Ik wil mijn (online) donatie annuleren. Hoe doe ik dat?

Weet u het echt zeker? Zo ja, geef uw verzoek door via tel (024) 36 68328 en vermeld dat het om een online donatie aan het Radboud Oncologie Fonds gaat. Of stuur een e-mail met uw betalingsgegevens naar info@radboudoncologiefonds.nl

Kan iemand vanuit het buitenland doneren?

Als de donateur beschikt over een Nederlands rekeningnummer of een Nederlandse creditcard, dan kan dit. Zo niet, dan kan je vanuit het buitenland rechtreeks een donatie overboeken via IBAN: NL34RABO0330000039 t.n.v. Radboud Fonds inzake Radboud Oncologie Fonds. Bij vragen, neem gerust even contact op met info@radboudoncologiefonds.nl

Hoe veilig is een online donatie?

Online doneren aan het Radboud Oncologie Fonds is veilig. We maken gebruik van Docdata Payments voor het afhandelen van online donaties. De betaaloplossingen van Docdata Payments waarborgen dat een betaling veilig, snel en correct online wordt verwerkt. Docdata Payments voldoet al jarenlang aan de hoogste veiligheidsnorm voor betalingsverkeer: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Algemeen

Waar kan ik een algemene vraag stellen?

Voor algemene vragen over doneren, acties of evenementen kunt u ons bereiken via het contactformulier of bellen met 024 36 68328.

Hoe start ik een actie?

Via het digitale actieplatform kunt u een eigen actie aanmaken. Dit kan het verkopen van muffins zijn tot aan een loopwedstrijd met collega’s. Het geld zamelt u in via de website. Start nu uw actie!

Wie zijn ambassadeurs van het Radboud Oncologie Fonds?

Het Radboudumc heeft vele medewerkers, patiënten, oud-patiënten en vrienden met een enorm netwerk. Wij hopen dat iedereen het Radboud Oncologie Fonds in zijn hart sluit en het belang van onderzoek tegen kanker in de regio wil benadrukken in zijn/haar omgeving. Dit zijn onze huidige ambassadeurs:

– De heer prof. dr. Frans Corstens

– De heer prof. dr. Leon Massuger

– De heer Gijs Boerrigter

– De heer Ruud Kamphuis

– De heer Jan-Willem. Förch

– De heer prof. dr. Han van Krieken

– De heer prof. dr. J.W. Leer

– De heer prof. dr. Wim Oyen

– De heer dr. Frans Pieters

– De heer prof.dr. Kris Vissers

– De heer dr. Paul Span

– De heer dr. Erik Aarntzen

– Mevrouw Prof. dr. Maria Hopman (loop voor leven, kankerpreventie)

– Mevrouw Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge  (loop voor leven, kankerpreventie)

– Mevrouw Prof. dr. Didi Braat  (loop voor leven, kankerpreventie)

– Mevrouw Jill van Hal

– Mevrouw Romy van Hal

– Henk van Rotterdam

– Jacintha van Oosten

– John Meijering, Emixion

– De heer Bernard van Hulst

– Mevrouw Judith Vedder

– Mevrouw Marietje van Mullekom

– Mevrouw Marie José Dilweg

– Mevrouw Daniëlle van Bakel

– Mevrouw Liesbeth List

– De heer Bert Harleman

– De heer Ruben Hein

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Het Radboud Oncologie Fonds stuurt 4 x per jaar een gratis (e-)nieuwsbrief. Via de website, rechts bovenin, kunt u zich hiervoor opgeven. Aan donateurs actievoerders, sponsoren, grote gevers en geïnteresseerden. Indien er een nieuwsbrief in printvorm wordt verstuurd, zal deze aan donateurs actievoerders, sponsoren, grote gevers worden verstuurd die aangegeven hebben graag op te hoogte te blijven. U kunt het Radboud Oncologie Fonds ook volgen op Facebook (Radboud Oncologie Fonds) en Twitter (#ROFNijmegen).