Doelstelling van voorlichting is bewustwording. Bewustwording van het feit dat je het risico op kanker, eigenlijk net als hart en vaatziekten, kunt beïnvloeden door een bewuste leefstijl. Focus ligt daarbij op de leefstijlfactoren die we minder goed kennen als risicofactor voor kanker, samengevat in een kort ABC.

ABC

A Alcohol mag, maar binnen de norm. En niet is nog beter!

B Bewegen moet, maar kan ook gaande de waan van alle dag;

C Calorie verantwoord kan! Met voedingsrichtlijnen die gemakkelijk toepasbaar zijn.

Het Radboudumc ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en thematische voorlichtingscampagnes om die bewustwording tot stand te brengen. In eerste instantie vooral in en om het Radboudumc (gericht op eigen medewerkers, patiënten en hun naasten). Later uit te breiden naar de stad Nijmegen en omgeving.