Iedere kankerpatiënt verdient een ­doeltreffende behandeling

Wie een zeldzame vorm van kanker krijgt, heeft op meerdere fronten extra pech: behandeling die voor andere vormen van kanker werkt, is hier nog niet altijd bewezen effectief. Het is lastig om onderzoek op te zetten en de nodige gegevens te verzamelen bij zeldzame kanker. Ook financiering van onderzoek en ontwikkeling is vaak lastiger te vinden. Gemiddeld is daardoor de overleving van patiënten met zeldzame kanker helaas echt korter dan die van patiënten met een niet-zeldzame kanker. “Maar er zijn wel degelijk stappen te maken” aldus prof. dr. Hans de Wilt, chirurg ­oncoloog in het Radboudumc. “En dat moet ook gebeuren, want ­zeldzaam of niet, voor de patiënt is de urgentie even groot.”

Radboudumc is expertisecentrum op het ­gebied van sarcomen. De Wilt: “Wij behandelen bijvoorbeeld myxofibrosarcomen; kanker in de weke delen. Deze tumoren ontstaan meestal in de armen ­­of benen.” Per jaar worden ongeveer 10 tot 20 mensen met deze ziekte naar het Radboudumc doorverwezen. De Wilt: “Patiënten van 70, maar ook van 30 jaar. Ieder mens loopt eigenlijk evenveel risico om een dergelijke zeldzame vorm van kanker te krijgen, er is geen relatie met leefstijl of erfelijke aanleg.”

Complexe behandeling
“Via een operatie en bestraling is genezing zeker mogelijk. Het nadeel is alleen dat de tumor zich kenmerkt door een sprieterige groei. Er zijn vaak meerdere operaties of zelfs een amputatie nodig om alles te ­verwijderen. En dan nog is de kans op uitzaaien aanwezig. Als dat eenmaal gebeurt kan de patiënt niet meer genezen. ­Patiënten worden dan nog vaak ­behandeld in het team van medisch oncoloog dr. ­Ingrid Desar. “Ondanks ­chemotherapie is de overleving dan gemiddeld 1,5 jaar. Je kunt je dus voorstellen dat méér ­onderzoek noodzakelijk is”, aldus Desar.

Kennis is van levensbelang
Dit onderzoek wordt onder meer gedaan door dr. Yvonne Versleijen-Jonkers. “Voor de patiënten is het natuurlijk van groot belang dat kennis op dit vlak zich zo snel mogelijk uitbreidt. Er is tot nu toe ­namelijk heel weinig ­onderzoek gedaan naar myxofibrosarcomen. Samen met Chiel van der Horst doe ik op dit moment pre­klinisch onderzoek (in het ­laboratorium) en ­verzamelen we gegevens voor een ­database. Daarnaast hebben we de ­afgelopen periode weefsel verzameld waarop nu onderzoek gedaan kan worden. We willen deze kankersoort beter leren ­begrijpen, en zo aanknopings­punten vinden voor doel­gerichte ­therapie. Er zijn reeds een aantal specifieke ­kenmerken ­gevonden op de kankercellen waar medicijnen invloed op kunnen hebben. Daarmee kunnen we dus starten.”


‘Bij een zeldzame vorm van kanker speelt de factor “pech” een grote rol’


Bewezen effect
Een ander belangrijk onderzoeksaspect is het effect van immuuntherapie in combinatie met doelgerichte therapie op het myxofibrosarcoom. Er worden mooie resultaten behaald bij veelvoorkomende vormen van kanker. Jammer genoeg loopt het onderzoek naar deze behandelingen bij zeldzame kankers tot nu toe ook nog achter, onder meer door een gebrek aan financiering.

Eerste stappen
Toch is er ook reden voor optimisme, ­bevestigt Versleijen-Jonkers: “Met het preklinisch onderzoek zetten we de ­eerste stappen. We hebben de beschikking over tumormaterialen en modellen voor verder onderzoek. Bovendien zijn we in staat om bevindingen van het lab ­uiteindelijk door te vertalen naar de dagelijkse praktijk door de ervaring van oncoloog dr. Desar in vroeg fase I onderzoek. Dit is onderzoek waarbij nieuwe bevindingen als eerste stap kunnen worden getest bij patiënten. We zoeken naar samenwerking in nationaal en Europees verband om de onderzoeksmogelijkheden te vergroten. Als we hier in Nederland resultaat boeken is dat ook van betekenis voor patiënten wereldwijd.”

In het belang van de patiënt
Met hun werk hebben de onderzoekers één doel voor ogen. De Wilt: “Wij willen er alles aan doen om de behandeling te verbeteren, zodat we bijvoorbeeld amputatie kunnen voorkomen. Een goede therapie vinden die goed aanslaat, ook bij uitgezaaide ziekte. Dat is waar het ons als artsen en onderzoekers om gaat. Oók patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben daar recht op.”


Help jij Chiel van der Horst, Prof. Dr. Hans de Wilt, Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers en Dr. Ingrid Desar mee hun onderzoek te ­realiseren?

Wilt u liever uw donatie ­overmaken via ons rekening­nummer? Dat kan via ­NL34RABO 033 0000 039 o.v.v. 1000307833210004 op naam van Stichting Radboud Fonds inzake Radboud Oncologie Fonds.


Wil je meer weten over het onderzoek “Zoektocht naar nieuwe behandelingen van myxofibrosarcomen”?
Klik hier voor meer informatie.