Welke interventies leiden blijven tot leefstijlverandering? En in welke mate heeft leefstijl invloed op het voorkomen van kanker op de lange termijn?

Voor deze twee centrale vragen initieert het Radboudumc wetenschappelijk onderzoek op basis van gegevens die met de APP worden verzameld.

Een verdere uitwerking hiervan volgt.