Deze maand laten artsen en onderzoekers van Radboudumc en CWZ hun snor staan. Dit doen zij voor het onderzoek naar persoonsgerichte behandeling van (uitgezaaide) prostaatkanker, de zogenaamde PROMPT-studie. “Behandeling van uitgezaaide prostaatkanker kan het beste op basis van het genetische profiel van de tumor” aldus Niven Mehra, oncoloog in het Radboudumc. “In dit onderzoek gaan we specifiek op zoek naar patiënten met bepaalde tumor-profielen om hen daadwerkelijk een persoonsgerichte behandeling aan te bieden, vóórdat de standaard therapiemogelijkheden uitgeput zijn.”

Borstkankergenen in tumor
Vorig jaar is er ook al een grootscheepse crowdfundingsactie geweest. Mehra: “Hiermee konden we 80 patiënten de mogelijkheid voor moleculaire diagnostiek aanbieden tot het einde van 2021.” De eerste voorlopige gegevens van het onderzoek bij enkele honderden patiënten zijn inmiddels beschikbaar. Bij ongeveer tien procent van de patiënten wordt in de tumor een mutatie in de ‘borstkankergenen’ gevonden te weten het BRCA1 of BRCA2 gen. In zo’n geval is de prostaatkanker het best te behandelen met een ‘borstkankermedicijn’ dat is gericht op die mutaties in BRCA1 en BRCA2. “Dat is het beste medicijn voor die tien procent van de patiënten”, zegt Mehra, “maar standaard screening op die mutatie ontbreekt omdat er hiervoor geen vergoeding is.”

Meer screening voor meer tumor-profielen
Naast de BRCA-mutaties zijn voor prostaatkanker meer oorzaken bekend. In totaal bestaat op dit moment voor ongeveer veertig procent van alle patiënten een persoonsgerichte therapie op basis van de gevonden mutaties in de tumor. Mehra: “Wij willen daarom de PROMPT-studie uitbreiden tot 600 patiënten. Hiervoor is geld nodig omdat het screenen van genetische profielen bij prostaatkanker nu nog niet wordt vergoed. Daarom is geld belangrijk! We hopen met de steun van het alle donateurs en actievoerders dit jaar 80 extra patiënten toe te kunnen voegen aan dit onderzoek.”

Help dr. Mehra en zijn collega’s. Maak zelf een actie aan via www.prompteensnor.nl of doneer!