Dr. Frank van Leeuwen en dr. Roland Kuiper kregen € 45.600,- van Stichting Bergh in het Zadel voor hun onderzoek naar resistente leukemie bij kinderen.

Van Leeuwen: ‘We weten al heel veel over welke fouten in het DNA aanleiding geven tot een moeilijk behandelbare ziekte. Als we zo’n fout ontdekken, kunnen artsen bij de diagnose van de ziekte al een voorspelling doen over de kans op een succesvolle behandeling.’

‘Echter, als we een fout ontdekken waarvan we weten dat die een hoog risico op terugkeer van de ziekte voorspelt, zijn er geen alternatieve behandelingen. Met andere woorden: wij zijn dus in staat om het beloop te voorspellen, maar kunnen er nog niet naar handelen. Dat moet veranderen!’

Bergh in het Zaadel, een stichting die helemaal draait op vrijwilligers en fondsen werft voor kankeronderzoek, organiseerde een serie golfdagen. Hiermee zamelde ze geld in om het onderzoek van Van Leeuwen en Kuipers te financieren.

Meer lezen over het onderzoek


(Links) dr. Frank van Leeuwen, (tweede van rechts) dr. Roland Kuiper, (rechts) Gerard Hendriksen, Bergh in het Zadel

Stichting Bergh in het Zadel zal het overgrote deel van een belangrijk onderzoek van prof. dr. Winette van der Graaf en dr. Ingrid Desar naar nieuwe en immunotherapeutische behandelingen voor jongeren met uitgezaaide sarcomen financieren. Het onderzoek duurt drie jaar en wordt uitgevoerd door het sarcomen researchteam van het Radboudumc. De totale kosten van dit onderzoek bedragen € 200.000,-. Hiervan financiert Stichting Bergh in het Zadel € 133.000,-, de rest van het bedrag neemt stichting Honderdduizend Keer een Tientje (HDKT) voor haar rekening. Deze bijdragen worden via het Radboud Oncologie Fonds besteed aan het onderzoek dat wetenschappelijk wordt getoetst door partner KWF Kankerbestrijding.

Ingrid Desar website

De aanzet tot deze samenwerking was een drietal jaar geleden bij een van de eerste presentaties van Stichting HDKT. Vanuit verschillende hoeken werd hen op het bestaan van Bergh in het Zadel gewezen, en werd er voor hen contact gelegd. Twee maanden geleden mochten zij in samenwerking met het onderzoeksteam van prof. dr. Winette van der Graaf een begroting indienen, deze week werd het prachtige nieuws gebracht.

Meer informatie over het onderzoek naar sarcomen volgt spoedig. Lees hier meer over de twee stichtingen Bergh in het Zadel en HDKT.

Op 25 september heeft stichting Berg in het Zadel € 73.500 gedoneerd voor het onderzoek in het Radboudumc van dr. Roland Kuiper en prof. dr. Ad Geurts van Kessel naar lymfatische leukemie bij kinderen. De stichting heeft in samenwerking met het Radboud Oncologie Fonds een focusonderzoeksproject uitgekozen waar zij de opbrengsten van hun activiteiten aan wilden doneren. Het resultaat is boven verwachting!

Leukemiecellen

Kinderen die de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) krijgen kunnen steeds vaker worden genezen. Niettemin komt nog steeds in circa 20% van de kinderen de ziekte na verloop van tijd terug (recidief). Deze kinderen hebben helaas een veel slechtere kans om de ziekte te overleven. Met de komst van geavanceerde DNA technieken zijn nieuwe genetische afwijkingen gevonden die voorspellend zijn voor recidief ontwikkeling en mortaliteit. Genetische afwijkingen in het gen IKAROS vormen hiervan een aansprekend voorbeeld. Onze studies hebben er mede toe geleid dat de bepaling van IKAROS afwijkingen nu onderdeel is van de standaard diagnostiek bij kinderen met ALL.

Recent onderzoek heeft echter ook aangetoond dat ALL bij kinderen veelal bestaat uit heterogene populaties van onafhankelijk uitgegroeide leukemiecellen met een verschillend spectrum aan genetische afwijkingen. Tijdens de uitgroei van de leukemie, maar ook als gevolg van selectiedruk tijdens behandeling, kan de de leukemiecellen veranderen. Dit fenomeen kan gevolgen hebben voor therapie: specifieke leukemiecellen die bij diagnose in slechts kleine hoeveelheden aanwezig zijn kunnen de behandeling overleven (resistentie) en aanleiding geven tot een recidief.

Dr. Roland Kuiper: “De bijzondere bijdrage van stichting Bergh in het Zadel stelt ons in staat het belang van de verschillende leukemische subfracties beter te begrijpen en de prognose, en daarmee de behandeling, van leukemie bij kinderen nog verder te verbeteren.”

Stichting Bergh in het Zadel

De stichting Bergh in het Zadel is in 1989 opgericht en heeft als doel geld op te halen voor kankeronderzoek. Ieder wetenschappelijk onderzoek vindt plaats na toetsing van KWF Kankerbestrijding. De samenwerking met het Radboud Oncologie Fonds, partner van KWF, ontstond afgelopen jaar toen Bergh in het Zadel op zoek was naar een nieuw kwalitatief en aansprekend onderzoeksproject. Het onderzoek van dr. Roland Kuiper is een focusproject uit 2014 van het Radboud Oncologie Fonds dat nog niet geheel was gefinancierd. Bergh in het Zadel besloot met dit concrete project ‘onder de arm’ in de omgeving van Winterswijk geld op te halen middels golfdagen, een benefietdiner Mezzo en Bergh in het Zadel . En het resultaat is fantastisch! Het onderzoeksproject lymfatische leukemie bij kinderen van het Radboudumc Nijmegen kan in 2016 van start gaan.

GolfdagBergh

De laatste GolfdagBergh van dit jaar in samenwerking met Rotary Bergh was een succes. De prachtige sportieve dag in Winterswijk werd afgesloten met een update van het onderzoeksproject rondom endeldarmkanker door prof. dr. Hans de Wilt en de overhandiging van een cheque van €73.500 aan dr. Roland Kuiper en prof. dr. Ad Geurts van Kessel van het Radboudumc.

© Copyright 2018 - 2024 Radboud Oncologiefonds - Alle rechten voorbehouden | Webdesign & Realisatie door Twin Digital