Om de kwaliteit van oncologische zorg voor patiënten met kanker te garanderen heeft de beroepsgroep, verenigd in de Stichting Oncologische Samenwerking (kortweg SONCOS) per tumorsoort criteria opgesteld waaraan zorginstellingen én betrokken artsen en andere professionals minimaal moeten voldoen voor optimale zorg.
 

Behalve criteria over het aantal patiënten dat wordt behandeld, de zogenaamde volumenormen, stelt SONCOS ook eisen aan de ‘infrastructuur’ van zorg (bijvoorbeeld aanwezigheid van faciliteiten, specifieke oncologie-expertise van personeel, samenstelling van multidisciplinaire teambesprekingen).

 

Het Radboudumc heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de oncologische zorg laten doormeten aan de hand van deze criteria. Uit de meting blijkt dat het ruimschoots voldoet aan de SONCOS-normen voor kanker. Han van Krieken, bestuursvoorzitter van het oncologisch centrum van het Radboudumc, is niet verrast maar wel trots op de conclusie: “Het IKNL-rapport laat zien dat we voor vrijwel alle vormen van kanker een volwaardig en goed oncologisch centrum zijn. We scoren hoog op de SONCOS-normen. Voor de behandeling van urologische tumoren, weke delen en longtumoren overstijgen we de volumenormen zelfs ver.”

Aanbevelingen

Uiteraard heeft het IKNL-rapport ook een aantal aanbevelingen voor het Radboudumc. Van Krieken: “Tumorspecifiek hebben we twee aanbevelingen gekregen. We hebben één chirurg extra nodig die gespecialiseerd is in slokdarmkanker. En voor patiënten met melanoom moeten we nog organiseren dat er een casemanager aanwezig is bij het multidisciplinaire overleg. Een algemene aanbeveling is dat we samenwerkingsafspraken met andere ziekenhuizen vastleggen in overeenkomsten. Met deze aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan, en op dit moment hoeven we alleen nog maar de afspraken met ziekenhuizen die patiënten naar ons verwijzen te formaliseren.”

Concentratie in de zorg

De verwachting is dat door de SONCOS-normen de oncologische zorg in Nederland verder concentreert en dat de kwaliteit van zorg verbetert. Van Krieken: “Concentratie van zorg leidt tot  verbetering. We zullen dan ook gaan zien dat ziekenhuizen keuzes maken in wat ze wel en niet blijven doen en dat patiënten soms wat verder moeten reizen voor een behandeling. Het Radboudumc maakt de keuze om de zorg voor alle vormen van kanker te blijven aanbieden. Naast het feit dat iedere tumorsoort zijn eigen aanpak nodig heeft, zijn er ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld in de aanvullende zorg, zoals pijnbestrijding, hulp bij terugkeer naar werk, steun bij vermoeidheid, ondersteuning van partners etc. Maar ook in behandeling, beeldvorming en chirurgische aanpak zijn er steeds meer overeenkomsten waardoor specialisten uit verschillende disciplines steeds meer van elkaar kunnen leren. Optimale behandeling betekent ook dat er een goede IC is, gespecialiseerde cardiologen, dermatologen en nefrologen etc. Laboratoria zoals de genetica en pathologie moeten goed geoutilleerd zijn en dat kan alleen als ze voldoende groot zijn. Kortom, een goed oncologisch centrum is groot en breed. Dat is wat het oncologische centrum van het Radboudumc wil zijn.”

 

Download de samenvatting van het IKNL-rapport ‘Zicht op normen’

 

Als u het totale rapport wilt inzien, kunt u het opvragen bij het projectbureau RUCO, telefoon 024-3655751 / ruco@umcn.nl