Op donderdag 11 september organiseert de Stichting Vrienden van Marikenhuis een kunstveiling in de vorm van een kunstcafé, in de Kristallisschool aan de Hatertseweg. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen twee kunstenaars en een conservator een aantal schilderijen en andere kunstwerken toelichten alvorens ze geveild worden. De opbrengsten van de veiling komen ten goede aan het Marikenhuis. De presentatie is in handen van Frank Delissen, kunstkenner, jurist en lid van de Rotaryclub Nijmegen Stad en Land.

Kunstwerken Radboud Oncologie Fonds

Stichting Vrienden van Marikenhuis biedt het Radboud Oncologie Fonds ook de mogelijkheid om een tweetal mooie kunstwerken te veilen. Deze opbrengsten komen voor 80% ten goede aan het Radboud Oncologie Fonds en voor 20% aan het Marikenhuis.

Marikenhuis Nijmegen

Het Marikenhuis, gelegen aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in Nijmegen, opent in het najaar van 2014 zijn deuren. Vanuit het Marikenhuis wordt aan (ex-)patienten met kanker en hun naasten psychosociale en praktische ondersteuning verleend. Maar eerst moet het pand grondig worden opgeknapt. En daar is geld voor nodig.

Wat u verder nog moet weten

• Er zijn al meer dan 15 schilderijen en kunstwerken die op 11 september a.s geveild gaan worden. Kunstwerken die allemaal een nieuwe eigenaar zoeken ten gunste van het Marikenhuis.

• De catering tijdens deze bijeenkomst zal worden verzorgd door leerlingen van de Kristallis Scholengroep Nijmegen.

• Tijdens de bijeenkomst wordt ook het project Een Marikenbank voor het Marikenhuis gepresenteerd, een project waaraan ook u een (mozaïek)steentje kunt bijdragen!

• En… er is een optreden van Mariken van Nieumeghen!

Komt u ook?

Wilt u er ook bij zijn? Stuur dan een mail aan pr@marikenhuis.nl Bezoek aan het Kunstcafé en deelname aan de veiling op 11 september a.s. is gratis

 

Programma

Donderdag 11 september, Kristallisschool, Hatertseweg 400, Nijmegen

16.30 u Ontvangst (hapje, drankje), met live muziek

17.15 u Welkomstwoord door Yvon ten Brummelhuis, voorzitter Stichting Marikenhuis

17.30 u Inleiding door Frank Delissen, kunstkenner en lid van de Rotaryclub Nijmegen Stad en Land

17.45 u Veiling eerste serie kunstwerken, met toelichting door Paul van Ernich (schilder)

18.15 u Optreden Mariken van Nieumeghen

18.30 u Veiling tweede serie kunstwerken, met toelichting door Jeanne Jeurissen (beeldend kunstenaar)

19.00 u Een Marikenbank voor het Marikenhuis. Toelichting.

19.10 u Veiling derde serie kunstwerken, toelichting door Frans Schoofs (conservator)

19.40 u Korte nazit

20.00 u Sluiting kunstcafé