Op 25 september heeft stichting Berg in het Zadel € 73.500 gedoneerd voor het onderzoek in het Radboudumc van dr. Roland Kuiper en prof. dr. Ad Geurts van Kessel naar lymfatische leukemie bij kinderen. De stichting heeft in samenwerking met het Radboud Oncologie Fonds een focusonderzoeksproject uitgekozen waar zij de opbrengsten van hun activiteiten aan wilden doneren. Het resultaat is boven verwachting!

Leukemiecellen

Kinderen die de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL) krijgen kunnen steeds vaker worden genezen. Niettemin komt nog steeds in circa 20% van de kinderen de ziekte na verloop van tijd terug (recidief). Deze kinderen hebben helaas een veel slechtere kans om de ziekte te overleven. Met de komst van geavanceerde DNA technieken zijn nieuwe genetische afwijkingen gevonden die voorspellend zijn voor recidief ontwikkeling en mortaliteit. Genetische afwijkingen in het gen IKAROS vormen hiervan een aansprekend voorbeeld. Onze studies hebben er mede toe geleid dat de bepaling van IKAROS afwijkingen nu onderdeel is van de standaard diagnostiek bij kinderen met ALL.

Recent onderzoek heeft echter ook aangetoond dat ALL bij kinderen veelal bestaat uit heterogene populaties van onafhankelijk uitgegroeide leukemiecellen met een verschillend spectrum aan genetische afwijkingen. Tijdens de uitgroei van de leukemie, maar ook als gevolg van selectiedruk tijdens behandeling, kan de de leukemiecellen veranderen. Dit fenomeen kan gevolgen hebben voor therapie: specifieke leukemiecellen die bij diagnose in slechts kleine hoeveelheden aanwezig zijn kunnen de behandeling overleven (resistentie) en aanleiding geven tot een recidief.

Dr. Roland Kuiper: “De bijzondere bijdrage van stichting Bergh in het Zadel stelt ons in staat het belang van de verschillende leukemische subfracties beter te begrijpen en de prognose, en daarmee de behandeling, van leukemie bij kinderen nog verder te verbeteren.”

Stichting Bergh in het Zadel

De stichting Bergh in het Zadel is in 1989 opgericht en heeft als doel geld op te halen voor kankeronderzoek. Ieder wetenschappelijk onderzoek vindt plaats na toetsing van KWF Kankerbestrijding. De samenwerking met het Radboud Oncologie Fonds, partner van KWF, ontstond afgelopen jaar toen Bergh in het Zadel op zoek was naar een nieuw kwalitatief en aansprekend onderzoeksproject. Het onderzoek van dr. Roland Kuiper is een focusproject uit 2014 van het Radboud Oncologie Fonds dat nog niet geheel was gefinancierd. Bergh in het Zadel besloot met dit concrete project ‘onder de arm’ in de omgeving van Winterswijk geld op te halen middels golfdagen, een benefietdiner Mezzo en Bergh in het Zadel . En het resultaat is fantastisch! Het onderzoeksproject lymfatische leukemie bij kinderen van het Radboudumc Nijmegen kan in 2016 van start gaan.

GolfdagBergh

De laatste GolfdagBergh van dit jaar in samenwerking met Rotary Bergh was een succes. De prachtige sportieve dag in Winterswijk werd afgesloten met een update van het onderzoeksproject rondom endeldarmkanker door prof. dr. Hans de Wilt en de overhandiging van een cheque van €73.500 aan dr. Roland Kuiper en prof. dr. Ad Geurts van Kessel van het Radboudumc.