Het Radboud Oncologie Fonds heeft op 2 juni aan negen onderzoeksprojecten een cheque uitgereikt. Decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur van het Radboudumc Paul Smits reikte de negen cheques uit aan de in totaal 18 onderzoekers die aan deze projecten verbonden zijn.

 

Belang fonds

Prof. dr. Paul Smits: “Een kwart van het onderzoek in ons ziekenhuis bestaat uit oncologisch onderzoek. De financiering van onderzoek uit externe gelden wordt echter steeds minder. Wij zijn dan ook trots dat het Radboud Oncologie Fonds een initiatiefrijk en succesvol fonds is.”

Innovatie

Het Radboud Oncologie Fonds zet zich sinds eind 2012 als partner van KWF Kankerbestrijding in om innovatie in onderzoek, zorg en onderwijs op het gebied van oncologie in het Radboudumc mogelijk te maken. Patiënten, ex-patiënten, hun familie en kennissen, de medewerkers en mensen en bedrijven uit de regio worden betrokken bij de fondsenwerving.

 

Financiering negen projecten

Het afgelopen jaar heeft het Radboud Oncologie Fonds negen innovatieve onderzoeksprojecten deels en geheel gefinancierd. Het gaat om de volgende projecten.

 

De financiering is mede tot stand gekomen door opbrengsten van acties van derden en donaties van vermogensfondsen, zakenvrienden en particulieren. Veelal kwamen deze donaties in samenwerking met de betrokken onderzoekers en/of medisch specialisten tot stand.

 

IMG_2523

Uitreiking

Bij de uitreiking waren naast de onderzoekers  ook afgevaardigden van stichtingsbestuur van het Radboud Oncologie Fonds, het dagelijks bestuur van het radboudumc Centrum voor Oncologie, het team van het projectbureau van het Radboudumc Centrum voor Oncologie en interne ambassadeurs van het Radboud Oncologie Fonds aanwezig.