Subsidie aanvraag ten behoeve van onderzoek

Op moment dat een arts of onderzoeker een aanvraag doet voor verzoek om geld schrijft hij een Grant Proposal.
Deze bestedingsaanvragen en onderzoeksvoorstellen worden voorgelegd aan de Scientific Review Board. De aanvraag wordt beoordeeld vanuit wetenschappelijk perspectief. Het besluitvormingsadvies wordt vervolgens voorgelegd aan het bestuur van het Radboud Oncologie Fonds. De Scientific Review Board bestaat uit minimaal 4
leden. Om tot een gevarieerde beoordelingscommissie te komen die gezamenlijk het werkveld overziet,
is de samenstelling gevormd vanuit verschillende onderzoeksexpertises/disciplines.

De leden van de Scientific Review Board beoordelen de onderzoeksvoorstellen op drie criteria:

  • Voldoet het onderzoeksvoorstel aan de missiedoelen van het Radboud Oncologie Fonds;
  • Voldoet het onderzoeksvoorstel aan de wetenschappelijke eisen om het doel te bereiken;
  • Wat is de haalbaarheid van het onderzoek.

prof. dr. A. Geurts Van Kessel (AD)
Hoogleraar Tumorcelgenetica
Voorzitter SRB


Heb je vragen over doneren – in tijd of geld –, de aftrekbaarheid van je gift of andere vragen over fondsenwerving bij het Radboud Oncologie Fonds, neem dan contact op met Marieke Kokkeler via 024-366 83 28.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@radboudoncologiefonds.nl.