Het Radboud Oncologie Fonds gelooft in de kracht van nieuw onderzoek om een doorbraak te kunnen bereiken en genezing van kanker dichterbij te brengen. Daar waar het KWF veelal onderzoek ondersteunt dat al een eind op weg is, richt het Radboud Oncologie Fonds zich juist op pilotonderzoeken: die eerste stappen om nieuwe ideeën uit te werken. Zij zijn ervan overtuigd dat je alleen met nieuwe ideeën, nieuwe resultaten kunt boeken. Veel ondernemers die zich als zakenvriend aan het fonds hebben verbonden zijn het daarmee eens.

“Wij zijn altijd op zoek naar mensen en bedrijven die dezelfde idealen hebben als wij: door middel van onderzoek komen tot een doeltreffende behandeling van kanker.” Aan het woord is Marieke Kokkeler, manager van het Radboud Oncologie Fonds. “Samen met onze donateurs zorgen we ervoor dat er geld is om nieuw onderzoek op te zetten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een verandering pas tot stand kan komen als je iets nieuws bedenkt. Met innovatieve pilot onderzoeken naar verschillende typen kanker proberen we de ziekte beter te begrijpen en tot doorbraken te komen. Door acties op te zetten waar je je bij aan kunt sluiten, te helpen bij het opzetten van evenementen en door ons netwerk Zakenvrienden verder uit te breiden proberen we aan het geld te komen dat voor deze onderzoeken nodig is.”

Jolanda Aalders ontfermde zich twee jaar geleden over het Zakenvrienden netwerk en wist het aantal zakenvrienden te verdubbelen. Met het geld dat gedoneerd is konden de afgelopen jaren 25 onderzoeken worden gestart en zijn de mogelijkheden tot grootschalig vervolgonderzoek dichterbij gekomen.

Alleen nieuw onderzoek leidt tot nieuwe inzichten 
“Wat wij merken bij ondernemers is dat zij begrijpen dat je dingen moet proberen om verder te komen. Zij zijn gewend om risico te nemen als zij geloven in de resultaten die daaruit voort kunnen komen. Het is diezelfde pioniersgeest die onze onderzoekers ook hebben. Het is voor veel van onze zakenvrienden een reden om ons te steunen. Met geld en in enkele gevallen ook met de inzet van hun expertise of netwerk. Op deze manier werken we samen aan ons gezamenlijke doel. De betrokkenheid is groot. Mede doordat we een kleine organisatie zijn en de benadering heel persoonlijk is. Maar zeker ook omdat waar we ons voor inzetten heel dichtbij komt. Iedereen is namelijk weleens geraakt door kanker. Zelf of binnen de familie, bij vrienden of medewerkers. Dat maakt ons werk heel tastbaar. Het is een doel dat betekenis heeft en waar mensen zich graag voor inzetten.”

Meer geld brengt meer kennis
“Naast de structurele steun die we krijgen van onze zakenvrienden, worden er ook acties op touw gezet om geld bijeen te brengen. Teams die zich inspannen tijdens een sportevent bijvoorbeeld, of 4Daagse wandelaars die zich laten sponsoren. Er wordt veel georganiseerd. Iedereen kan met zijn eigen ideeën en eigen tempo aanhaken. Wij denken mee en ondersteunen waar we kunnen. Kies je voor het geven van structurele steun dan kun je ervoor kiezen om een onderzoek te steunen dat past bij jouw bedrijfsvisie en kunnen wij bijvoorbeeld een lezing organiseren of een rondleiding organiseren en kom je op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Soms vragen we zakenvrienden om praktische ondersteuning zoals meehelpen bij het opspelden van de 4Daagse medailles. In alles wat we doen, trekken we samen op, zijn we transparant in onze uitingen en voelen ook wij ons betrokken bij het bedrijf dat ons steunt en met ons meedenkt.”

Dit artikel is geplaatst in IN2 Maas & Waal.
IN2 Maas & Waal is een onafhankelijk magazine voor ondernemers, bedrijven, instellingen, stichtingen en overheden in de regio Maas en Waal. Het magazine informeert en inspireert op een heldere en toegankelijk wijze over ondernemen en zakendoen in de regio Maas & Waal. 

Tekst: Chantal Fransen | Foto: Radboud Oncologie Fonds