Informatie

Slokdarmkanker is kanker die in de slokdarm ontstaat. De medische term hiervoor is oesofaguscarcinoom.
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2.600 mensen slokdarmkanker. Slokdarmkanker is moeilijk te genezen. Wel is de 5-jaarsoverleving in 30 jaar tijd gestegen van 7 naar 24%. Dat komt omdat de afgelopen decennia behandelmethoden (bijvoorbeeld chirurgie al dan niet voorafgegaan door chemotherapie en bestraling) zijn verbeterd en ziekenhuizen meer én beter met elkaar samenwerken. Het aantal chirurgische behandelingen dat ‘volgens het boekje’ zonder complicaties is verlopen is de afgelopen jaren ook toegenomen voor slokdarmkanker van 42 naar 56% (2015-2020). Volgens data van het IKNL.

Dr. Bastiaan Klarenbeek, dr. Camiel Rosman en hun onderzoeksteam zien hierin nog meer kansen op verbetering! Met een nieuwe Japanse operatietechniek voor mensen die geopereerd worden aan slokdarmkanker.

Kijkoperatie via de hals in plaats van door de borstkas

”Voor patiënten met slokdarmkanker is een operatie waarbij de slokdarm wordt verwijderd, de belangrijkste stap richting genezing. Helaas gaat deze operatie vaak gepaard met ernstige complicaties, meestal zijn hierbij longen of borstholte betrokken. Om deze belangrijke complicaties te voorkomen, hebben we samen met twee Japanse chirurgen een nieuwe operatietechniek voor patiënten met slokdarmkanker geïntroduceerd in het Radboudumc. Bij de zogeheten MICE vervangen we de kijkoperatie via de borstkas door een kijkoperatie via de hals. Hiermee kunnen we nog steeds dezelfde uitgebreide operatie doen die nodig is om de slokdarmkanker volledig te verwijderen, maar kunnen we belangrijke schade voorkomen aan borstkas, longen, longvliezen, zenuwen en bloedvaten. Na een uitvoerige training zijn we de eerste chirurgen die deze techniek buiten Azië uitvoeren. We zijn zeer tevreden over de resultaten van de eerste 23 patiënten die we het afgelopen jaar op deze manier hebben geopereerd. We hebben geconcludeerd dat de MICE veilig en haalbaar is in Nederlandse slokdarmkankerpatiënten” Aldus Klarenbeek

Subtielere operatietechniek 
De komende jaren willen we ons richten op de verdere ontwikkeling en implementatie van de MICE. Deze subtiele operatietechniek heeft op papier veel voordelen. Gezonde organen en weefsel worden minder beschadigd, omdat alleen het deel wat nodig is om te genezen van slokdarmkanker wordt verwijderd. Het weefsel eromheen kan heel blijven.Bovendien biedt deze techniek meer mogelijkheden om alle lymfeklieren rondom de tumor te verwijderen. Alle redenen voor een nadere kennismaking!

Oefening baart kunst
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de introductie en het leerproces van nieuwe operatietechnieken in eerste instantie vaak leidt tot juist extra complicaties. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de introductie van nieuwe geneesmiddelen, zijn voor de introductie van nieuwe operatietechnieken nauwelijks richtlijnen en regels voorhanden. Daarnaast zijn we benieuwd naar de mening van patiënten, wat vinden zij eigenlijk belangrijk aan een nieuwe operatietechniek en wat zijn uitkomsten waar ze hun behandelkeuze op zouden willen baseren? In Nijmegen zijn inmiddels ruim 20 patiënten geopereerd met de nieuwe techniek en op basis hiervan worden de eerste conclusies getrokken. ‘‘We kunnen veilig opereren en we merken dat we iedere operatie nog weer beter worden” aldus Klarenbeek.

Patiëntparticipatie
Het betrekken van patiënten bij medische innovaties is tot nu toe allesbehalve vanzelfsprekend. In de ontwikkeling en finetuning van deze nieuwe operatietechniek behoort de input van patienten bij een van de drie doelen:

  1. Het verbeteren van de operaties bij patiënten met slokdarmkanker
  2. Het ontwikkelen van een praktische richtlijn voor de veilige introductie van nieuwe operatietechnieken
  3. Betekenisvol betrekken van patiënten bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties