Informatie

Hoofdonderzoeker: dr. Marleen Ansems.

Immunotherapie wordt naast chirurgie, radiotherapie en
chemotherapie inmiddels genoemd als de 4de pijler in de behandeling van patiënten met kanker. Een
belangrijke vervolgstap is hoe we immunotherapie het best met de verschillende anderen vormen van
kankertherapie kunnen combineren.

Meer dan de helft van de patiënten met kanker ondergaat gedurende
de behandeling ook radiotherapie. In een klein aantal patiënten is waargenomen dat radiotherapie alleen
ook een afweerreactie in gang kan zetten, maar waarom dit slechts in 0,1% van de patiënten gebeurt is
onduidelijk. Recente studies waarin radiotherapie en immunotherapie worden gecombineerd laten
veelbelovende resultaten zien, maar het geven van radiotherapie op het verkeerde moment of met de
verkeerde dosis kan de afweerreactie juist ook verminderen.

Met uw bijdrage willen wij nagaan wat er met de afweercellen gebeurt tijdens verschillende soorten
radiotherapie (schema’s). Inzicht hierin zal leiden tot het gerichter geven van een specifieke combinatie van
radio- en immunotherapie en dus leiden tot een grotere kans op genezing.

Ons onderzoeksvoorstel is erop gericht de gevolgen van diverse soorten radiotherapie op het functioneren
van het afweersysteem in kaart te brengen, zodat we in de toekomst beter weten hoe we immunotherapie
en bestraling optimaal kunnen combineren. Verschillende soorten kanker worden op verschillende
manieren behandeld en zelfs 1 type kanker kan behandeld worden met uiteenlopende bestralingsdoses en
schema’s. De manier van bestralen kan heel veel effect hebben op ons afweersysteem en daarmee dus ook
op hoe efficiënt ons afweersysteem de kankercellen uiteindelijk kan opruimen. In ons recent opgerichte
Radiotherapie & OncoImmunologie laboratorium hebben we de krachten gebundeld van experts op het
gebied van zowel radiotherapie als immunologie om onderzoek in dit veld mogelijk te maken.

Met uw bijdrage willen we deze nieuwe veelbelovende onderzoekslijn verder uitbreiden en onderzoeken
hoe verschillende bestralingsschema’s het afweersysteem beïnvloeden. Hiervoor willen we bloed van
patiënten afnemen vóór, tijdens, en na de bestraling. In het bloed kunnen we dan naar de verschillende
afweercellen kijken en meer inzicht verkrijgen in hoe het afweersysteem op de verschillende type bestraling
reageert. Als deze effecten goed in kaart worden gebracht, dan kunnen we veel beter inschatten wat de
beste bestralingsmethode is om het afweersysteem zo goed mogelijk te laten werken en wat voor soort
immunotherapie het beste zal werken bij de verschillende patiënten.

In dit onderzoek verwachten we de
basis te kunnen leggen voor een effectieve combinatiebehandeling op basis van radiotherapie en
immunotherapie en een betere kans op genezing van patiënten met kanker!

Helpt u mee dit onderzoek te financieren?

Dat kan. Klik op de ‘Doneer’-knop of stort via rekeningnummer NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1816