Informatie

Hoofdonderzoeker: Franca Leeuwis,
Mede-onderzoekers: dr. Marlies Peters, dr. René Melis

Zestig procent van de kankerpatiënten is ouder dan 65 en dertig procent zelfs ouder dan 75. “Ouderen hebben nu eenmaal andere prioriteiten dan jongere volwassenen,” vertelt gezondheidswetenschapper Franca Leeuwis. Leeuwis wil samen met haar onderzoeksteam de individuele zorg van ouderen met kanker verbeteren.

“In onze studie kijken we hoe we de arts en de patiënt kunnen helpen om de behandeldoelen van de patiënt structureel op te nemen in hun gesprek zodat het niet afhangt van het moment. Dit doen we door ouderen met kanker zelf te laten vertellen over hun kwaliteit van leven, functioneren, emotionele gezondheid en sociale activiteiten.”

Interview met Franca Leeuwis voor de nieuwsbrief van het Radboud Oncologie Fonds (juni 2018)

Onderzoekster Franca Leeuwis, zelf nog lang geen 65-plus, spreekt vol overtuiging over het belang van speciale aandacht voor de oudere kankerpatiënt: “Behandelprotocollen en richtlijnen zijn tot nu toe voor ouderen meestal niet anders dan voor jongere volwassenen van 25-65. Terwijl oudere patiënten vaak een complexere gezondheidssituatie hebben en bovendien andere prioriteiten stellen. “Waar jongeren vooral de ziekte vooral willen overleven, geven oudere patiënten aan dat ze de kwaliteit van leven en het behouden van zelfstandig functioneren belangrijk vinden. Om ze goed te begeleiden bij de behandeling is het belangrijk om het daarover te hebben.”

De juiste vragen

Dit klinkt vanzelfsprekend. Op welke manier gaat dit onderzoek hieraan bijdragen?

“In onze studie kijken we hoe we de arts en de patiënt kunnen helpen om de behandeldoelen van de patiënt structureel op te nemen in hun gesprek zodat het niet afhangt van het moment. Dit doen we door ouderen met kanker zelf te laten vertellen over hun kwaliteit van leven, functioneren, emotionele gezondheid en sociale activiteiten. Het invullen van de vragenlijst, de TOPICS-short form, duurt tien minuten. We onderzoeken vervolgens of de lijst heeft geholpen bij het gesprek tussen arts en patiënt over behandeldoelen en of ze vonden dat de juiste vragen werden gesteld. Uiteindelijk is het doel hiervan dat de waarden van ouderen worden meegenomen in de behandelplannen en dat de individuele zorg verbetert.”

Mooie verhalen

Franca Leeuwis is gezondheidswetenschapper  en hoopt eind dit jaar te promoveren. Ze is al van jongs af aan vertrouwd met de ouderenzorg. “Mijn moeder was verpleegkundige in een verpleeghuis en vanaf mijn veertiende heb ik daar weekend- en vakantiewerk gedaan. Daar heb ik veel respect gekregen voor ouderen door de mooie verhalen en de wijsheden die de bewoners met mij deelden.” Dit onderzoek creëert de mogelijkheid om zicht te krijgen op de mens achter de oudere met kanker en hem of haar te betrekken bij de behandeling.”Zaken die ouderen belangrijk vinden, kunnen dan worden meegenomen in de behandelmogelijkheden. Daarbij is het mooie dat het zorgverleners ook een hogere professionele voldoening geeft als blijkt dat ze betere zorg kunnen leveren.”

Helpt u mee dit onderzoek te financieren?

Dat kan. Klik op de ‘Doneer’-knop of stort via rekeningnummer NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1825