Informatie

Hoofdonderzoeker

Dr. Nielka P. van Erp, ziekenhuisapotheker, Radboudumc  

Co-onderzoeker

Prof. dr. David Burger, Plaatsvervangend hoofd ziekenhuisapotheker, Radboudumc

Onderzoek

De behandeling van kanker wordt steeds meer afgestemd op het al dan niet ontstaan van specifieke tumorgerelateerde eiwitten die vervolgens geblokkeerd kunnen worden door “doelgerichte” antikanker therapie. Nu de “doelgerichte” tumorbehandeling in de routinematige patiëntenzorg wordt toegepast, is het moment daar om de therapie beter af te stemmen op de verschillen in blootstelling van het geneesmiddel tussen individuele patiënten. De verschillen in blootstelling worden veroorzaakt door o.a. lever-, nierfunctie, co-medicatie, omgevingsfactoren. Door de geneesmiddelconcentratie in het lichaam te meten, kunnen verschillen in blootstelling worden opgepikt en bijgestuurd (zgn. therapeutic drug monitoring =TDM). Deze benadering lijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verdere verbetering van de behandeling van kanker, maar dit is nog niet aangetoond. Momenteel worden er al veel casussen gepresenteerd waarbij TDM meer inzicht had kunnen geven. Bij de ontwikkeling van bijwerkingen (=toxiciteit) wordt een dosisvermindering doorgevoerd zonder dat de geneesmiddelconcentratie in het lichaam vooraf wordt vastgesteld. Hierdoor is het risico op onderdoseren mogelijk. Bij onvoldoende effect van een therapie wordt er, indien voor handen, overgegaan naar een tweede lijns-therapie. Ook dan wordt niet gecontroleerd of de blootstelling in de betreffende patiënt wel adequaat was. Om TDM laagdrempelig toe te passen is het voor de reguliere patiëntenzorg, maar ook voor het uitvoeren van farmacokinetiek studies, van belang dat er op korte termijn een bepalingsmethode voor deze middelen in het Radboudumc beschikbaar komt.