Informatie

De behandeling van leukemie is de afgelopen jaren stap voor stap vooruit gegaan. Deze vooruitgang is te danken aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek voor een betere behandeling, het testen van nieuwe medicijnen of meer kennis over wat er fout gaat waardoor leukemie zich kan blijven ontwikkelen.

AML, een agressieve vorm van bloedkanker
Acute myeloïde leukemie (AML) is een agressieve vorm van bloedkanker dat gelokaliseerd is in het beenmerg. We weten dat -afhankelijk van het soort fout in het DNA van de leukemiecellen- de levensverwachting van patiënten met AML erg kan verschillen. 

RUNx1, zelfs na chemo of stamceltransplantatie geen goede levensverwachting
Patiënten met een foutje in het RUNX1 gen hebben een slechte prognose. Op dit moment worden deze patiënten behandeld met intensieve chemotherapie (en soms een stamceltransplantatie), die naast de zieke cellen ook de gezonde cellen aantast. Helaas overleven desondanks slechts 20% van de patiënten met deze vorm van AML de eerste 5 jaar na de diagnose. 

Kunnen onze eigen afweercellen helpen?
Wij willen nieuwe behandelingen ontwikkelen om deze patiënten beter en hopelijk met minder bijwerkingen te kunnen behandelen.
Recent is ontdekt dat in het beenmerg van deze patiënten, een bepaald type afweercellen, namelijk plasmacytoïde dendritische cellen (pDCs) verhoogd aanwezig is. Deze afweercellen zijn een soort generaals die andere afweercellen (soldaten) kunnen aansturen. Ze kunnen de soldaten opdrachten geven om harder te vechten, maar ook om zich even gedeisd te houden. 

Om de kanker aan te vallen
Wij denken dat in deze vorm van leukemie de generaals niet de juiste opdrachten geven aan de soldaten en de leukemie zich daarom kan ontwikkelen en agressiever kan gedragen. Wij willen nieuwe behandelingen ontwikkelen die ervoor zorgen dat de soldaten weer de juiste opdrachten gaan uitvoeren en zo de kankercellen kunnen aanvallen. 

Voor een nieuwe hoopvolle behandeling is meer kennis nodig
Mogelijk zouden we dan via het immuunsysteem een unieke nieuwe ingang voor de behandeling van dit type AML kunnen ontwikkelen. 

Helpt u mee?

Hoofdonderzoeker
Florentien in ’t Hout, afdeling hematologie 

Medeonderzoekers
dr. M. Gerritsen en prof. J.H. Jansen 

Helpt u mee dit onderzoek te realiseren?  
Heel graag!
Klik op de ‘Doneer nu’-knop.
In actie komen voor dit onderzoek kan natuurlijk ook. Klik dan op ‘Start actie’.

Wilt u liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer?
Dat kan via NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF2218