Informatie

Onderzoekers

Dr. E. Oosterwijk

Dr. P.F.A. Mulders
Dr. H. Dolstra

Onderzoek

Jaarlijks worden er ongeveer 1500 patiënten met nierkanker gediagnosticeerd in Nederland. In ongeveer 600-700 van deze gevallen is de tumor al uitgezaaid. Ondanks verbetering in de behandeling van patiënten met uitgezaaide nierkanker is de overleving van deze patiënten nauwelijks verbeterd: na 5 jaar leeft nog slechts 5 tot 10% van deze patiënten. CAIX is een eiwit dat specifiek op niertumor cellen voorkomt. In het verleden hebben we een antilichaam tegen CAIX ontwikkeld en in patiënten aangetoond dat dit antilichaam heel specifiek hecht aan niertumorcellen. Studies met patiënten suggereren dat het toedienen van dit antilichaam het verloop van de ziekte gunstig kan beïnvloeden, waarschijnlijk door de interactie van het tumor-gebonden antilichaam met killer cellen.

Killer cellen spelen een grote rol bij afweerreacties. In het Radboudumc is een uniek systeem ontwikkeld waarbij we in staat zijn grote hoeveelheden killer cellen te kweken. Er is al aangetoond dat deze gekweekte cellen echt functioneren als killer cellen. Het is duidelijk dat het toedienen van het antilichaam alleen onvoldoende resultaat oplevert. Combinatie met killer cellen kan wellicht wel leiden tot een gunstiger ziekte verloop en hopelijk leiden tot verbetering van de overleving.

Wat kan uw bijdrage betekenen?

Wat in dit onderzoek voorop staat is op gekweekte cellen te testen wat het antitumorcel effect is van de combinatie antilichaam/killer cellen. In dit onderzoek zullen verschillende soorten cellen getest worden zodat we begrijpen wat belangrijk is voor een zo goed mogelijk effect. Is bijvoorbeeld de hoeveelheid van het eiwit van belang? Daarnaast is bekent dat CAIX ook voorkomt in de lever. We willen natuurlijk niet dat killer cellen gezonde levercellen aanvallen. We gaan met miniweefsels onderzoeken of we kunnen voorkomen dat levercellen schade oplopen.

Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Door een donatie zullen we in staat zijn een eerste aanzet te geven naar het verder bestuderen van de mogelijkheden van deze combinatie therapie. Uiteindelijk hopen we in staat te zijn deze therapie te testen in patiënten met nierkanker zodat de overleving significant verbeterd.