Informatie

Onderzoekers

Dr. Egbert Oosterwijk

Dr. William Leenders

Afdeling Urologie, Radboudumc

Onderzoek

Nierkanker is kanker van de nier. Er zijn verschillende vormen van nierkanker. De meest voorkomende tumor van de nier bij volwassenen is niercelkanker. Dit is in 90 tot 95% het geval. Een ander woord voor niercelkanker is niercelcarcinoom. Vroeger heette dit een Grawitztumor.

Kanker kan uitzaaien. Tumorcellen kunnen zich via de lymfeklieren of bloedvaten verplaatsen naar andere delen van het lichaam. Hoe groter de tumor is, des te meer kans op uitzaaiingen. Uitzaaiingen van tumoren kunnen ontstaan uit enkele tumorcellen of uit tumorcelclusters. Heldercellige nierceltumoren blijken genetisch heel heterogeen te zijn, en het is onbekend of celclusters bestaan uit meerdere verschillende tumorcellen of uit één soort cellen en in hoeverre ze te vergelijken zijn met in het bloed circulerende tumorcellen (CTC). Uit genetisch onderzoek is een aantal genen geïdentificeerd dat belangrijk is voor de prognose van patiënten met een niertumor. In patiënten met een borsttumor blijken tumorclusters makkelijker uitzaaiingen te vormen dan CTC. Voor nierturmoren is dit niet bekend, en in dit onderzoek willen we bepalen wat de relatie is tussen de celclusters en de CTC en bepalen in hoeverre dit de prognose van de patiënt beïnvloedt.

De verkregen informatie zal gebruikt worden om te onderzoeken of het mogelijk is te voorspellen welke patiënten een grotere kans op uitzaaiingen hebben.