Informatie

Hoofdonderzoeker: F. van Leeuwen

Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Kanker, dus ook leukemie, ontstaat door een opstapeling van fouten in het DNA van de cel. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe de fouten in het DNA die we vinden bij patienten, het gedrag van de cellen beinvloed. Maar dit blijkt niet gemakkelijk. Tumoren blijken vaak complexer dan we dachten.

Onderzoek naar welke fouten in het DNA, de mutaties, aanleiding geven tot een moeilijk behandelbare ziekte is op dit moment in volle gang en er wordt veel vooruitgang geboekt. Deze kennis maakt dat artsen bij de diagnosen va de ziekte al een voorspelling kunnen doen over de kans op een succesvolle behandeling. Maar, voor die patienten voor wie op basis van de mutaties in het DNA van de kankercel een hoog risico op terugkeer van de ziekte wordt voorspeld, zijn er geen alternatieve behandelingen: wij zijn dus in staat om het beloop te voorspellen, maar kunnen er nog niet naar handelen. Dat moet veranderen!

In plaats van resistente cellen minutieus te onderzoeken op alle aspecten die de afwijkende respons zouden kunnen verklaren, gaan wij op grote schaal willekeurig fouten in het DNA aanbrengen en dan filteren op die fouten die leiden tot resistentie. Op die manier kunnen wij snel en onbevooroordeeld de mutaties identificeren die betrokken zijn bij het ontsnappen aan therapie. Door deze bevindingen te koppelen aan de bestaande kennis over risicofactoren voor terugkeer van de ziekte, hopen wij de voor de tumorcel essentiële kenmerken te ontrafelen die deze cellen ongevoelig maken voor therapie. Die kenmerken vormen de Achilleshiel van de tumorcel. Ontneem je de tumorcel die eigenschappen, dan kan hij alsnog succesvol kunnen worden bestreden.