Informatie

Hoofdonderzoeker/aanvrager: dr. Niven Mehra
Mede-onderzoekers:
 Prof. dr. Marjolein Ligtenberg, prof. dr. Carla van Herpen, dr. Richarda de Voer, dr. Nelleke Ottevanger, dr. Ingrid Desar, prof. dr. Winald Gerritsen, Maartje Geerlings, Sofie Tolmeijer, Samhita Pamidimarri Naga

Om de diagnostiek bij kanker minder ingrijpend te maken voor de patiënt, kijken artsen en onderzoekers of gebruik kan worden gemaakt van een simpele bloed- of urinetest in plaats van een belastende biopsie of operatie. Een veelbelovende methode is het gebruik van circulerend DNA van tumoren dat zich in elke lichaamsvloeistof kan bevinden. Door de eigenschappen van de kanker indirect uit bloed en/of urine te bepalen, hoeft er mogelijk geen ingrijpende ingreep meer plaats te vinden. ‘Deze persoonsgerichte behandeling is vele malen eenvoudiger en fijner voor de patiënt.’

Dr. Niven Mehra vertelt dat bloedtesten en onderzoek naar DNA van tumoren in urine nog twee andere grote voordelen hebben: ‘Als blijkt dat urine- en bloedtesten goed te gebruiken zijn om de eigenschappen van tumoren te onderzoeken, kunnen we deze testen in veel meer situaties toepassen. Biopten worden bijvoorbeeld niet bij iedere patiënt met kanker afgenomen, omdat sommige tumoren moeilijk bereikbaar zijn of omdat de ingreep schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ten tweede: als er wel succesvol een biopt is afgenomen, kan die ingreep vaak niet worden herhaald. Bloed- en urinetesten zijn dan veel handiger: een tweede, derde, en vierde test is zo gedaan.’

Genetisch profiel tumor
Dr. Martijn den Brok, ook betrokken bij het onderzoek naar bloedtesten voor de diagnostiek bij kanker, legt uit dat DNA van de tumor in bloed goed gebruikt kan worden voor onderzoek. ‘Het identificeren van genetische afwijkingen van de tumor kan sinds kort ook gedaan worden via het bloed of urine. In deze vloeistoffen bevinden zich namelijk kleine hoeveelheden DNA afkomstig van de tumor, zogenaamd circulerend tumor DNA. Middels gevoelige analysemethoden kan een genetisch profiel van de tumor gemaakt worden uit ctDNA vanuit een bloedbuisje. De robuustheid van deze methode zal in deze studie beoordeeld worden door vaste en vloeibare biopten naast elkaar te beoordelen.’

Individuele aanpak blijkt succesvol
Specifieke moleculaire afwijkingen in kanker blijken de respons op therapie voor de individuele patiënt te kunnen voorspellen. Mehra: ‘De afgelopen jaren is het makkelijker en goedkoper geworden om te onderzoeken of deze afwijkingen in een individuele patiënt aanwezig zijn. Deze kennis wordt gebruikt om te beoordelen of een specifieke therapie geschikt is voor desbetreffende patiënt. Deze geïndividualiseerde aanpak heeft tot veel successen geleid en wordt binnen het Radboudumc toegepast bij vele soorten kanker.’

Geen biopten meer
De onderzoekers willen met dit onderzoek in kaart brengen of er een mogelijk alternatief is voor de tumorbiopten die nodig zijn voor de genoemde diagnostiek. Mehra: ‘We stellen ons tot doel om deze vorm van individuele benadering beschikbaar te maken met een simpele bloedtest. Het verkrijgen van tumorbiopten wordt namelijk door patiënten vaak ervaren als ingrijpend, en soms lastig uit te voeren met een kans op complicaties. Het uiteindelijke doel is een meer persoonsgerichte behandeling mogelijk maken met daarbij betere behandeluitkomsten, minder onnodige therapieën en een kosten efficiëntere gezondheidszorg. Om dat doel te bereiken, zullen we deze simpele bloedtest eerst in het Radboudumc moeten valideren.’

Uw bijdrage
Een donatie aan dit onderzoek betekent voor het team van dr. Niven Mehra, namens alle artsen van de afdeling Medische Oncologie, dat er een belangrijke stap kan worden gezet richting het toepassen van tumorprofilering vanuit het bloed en urine, voor alle kankerpatiënten binnen het Radboudumc. Uitkomsten van dit onderzoek zullen kunnen leiden tot vervanging van tumorbiopten met een ctDNA test, met eenvoudiger en veelvuldiger toepassing van persoonsgerichte behandeling.

Helpt u mee dit onderzoek te financieren?

Dat kan. Klik op de ‘Doneer’-knop of stort via rekeningnummer NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1904