Informatie

Onderzoekers

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge en prof. dr. Bart Kiemeney

Project

Bekijk het informatiefilmpje hier.

Kanker overkomt je. Kanker kan je ook treffen wanneer je heel erg gezond leeft. Maar het risico om kanker te krijgen kunnen we zelf meer beïnvloeden dan we denken. We weten dat het helpt om niet te roken, omdat dit het risico op longkanker en vele andere soorten kanker verlaagt. We weten dat het helpt om ons te beschermen tegen UV‐straling, omdat dit het risico op huidkanker verlaagt.

Minder bekend is dat ook overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding, te weinig bewegen en overgewicht invloed hebben op het krijgen van kanker.

De afgelopen jaren bleek het aantal patiënten met kanker onrustbarend toe te nemen. Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge is internist‐oncogeneticus en volgt al jaren patiënten met erfelijke aanleg voor kanker. Zij realiseerde zich dat preventie van kanker mogelijk is bij familieleden van mensen met erfelijke kanker. En dat voor mensen met en zonder erfelijke aanleg een deel van de kanker te voorkomen is door een gezonde leefstijl.

Uit wereldwijd onderzoek, samengevat door het World Cancer Research Fund, bleek dat een ongezonde leefstijl, net als bij hart‐en vaatziekten, een belangrijke trigger is om kanker te veroorzaken. Een gezonde leefstijl kan ertoe bijdragen dat het aantal patiënten met kanker daalt met ruim 30%. Inclusief de toenemende vroegdiagnostiek voor erfelijke patiënten (5‐10% van alle kankerpatiënten) betekent dit, dat we in Nederland het aantal nieuwe patiënten met kanker kunnen terugbrengen met meer dan 40.000 patiënten per jaar.

Radboudumc en KWF zetten samen innovatieve stap

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge vond in KWF Kankerbestrijding een partner die onderdeel wilde uitmaken van een innovatief project ‘preventie van kanker’. Het project heeft de naam: Beter gezond.

Vignet Beter Gezond

Onderdelen project

1. Eenduidige informatie waarin alle zorgverleners één taal spreken met eenduidige vriendelijke en uitnodigende informatie over leefstijl, dus de ontwikkeling van een voorlichtingsrichtlijn.

2. Een website met als basis een kennisdatabank over preventie van kanker door leefstijl en erfelijkheid. Deze site biedt alle informatie over preventie en via de website kan met behulp van een kanker‐risicoscan een persoonlijk risicoprofiel en advies op maat worden aangeboden.

3. Een unieke te ontwikkelen en geteste tool: APP (E‐lifestyle coach) en database. De APP wordt op maat voor de patiënt ingericht door de arts of consulent. Deze APP motiveert en ondersteunt het aanpassen van een leefstijl. De APP is een unieke evidence based ontworpen APP door oncologen, epidemiologen, huisartsen, gedragswetenschappers en patiënten. De effecten van gedragsverandering worden onderzocht. Dit onderzoek kan plaatsvinden met behulp van de database die gekoppeld is aan de APP.

Het bovenstaande leidt tot een olievlek met bewustwording van kankerpreventie. Door verschillende kennisdomeinen samen te voegen (verschillend oncologische specialismen, erfelijkheidsdeskundigen, huisartsen, gespecialiseerde voedingsdeskundigen, gedragswetenschappers, communicatiespecialisten, REshapers, ervaringsdeskundigen en sponsoren), kunnen we de handen ineen slaan. Deze samenwerking leidt tot een geweldige corporate spirit en zijn de sleutel voor succes! Dit betekent dat het belang van preventie van kanker écht op de kaart komt te staan en dat onze ambitie om een bijdrage te leveren aan minder patiënten met kanker daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Met uw bijdrage

Door uw bijdrage is de eerste fase van dit project mogelijk gemaakt en onderdeel geworden van onze gezamenlijke ambitie om als eerste Universitair Medisch Centrum in Nederland een leefstijlverandering op gang te brengen. Deze geldt als blauwdruk voor meer Universitair Medische Centra en ziekenhuizen in Nederland.