Leukemie: Versterking van het afweersysteem na stamceltransplantatie

Radboud-Oncologie-Fonds-organisatie

Leukemie: Versterking van het afweersysteem na stamceltransplantatie

Voor veel patiënten met acute leukemie is een stamceltransplantatie de enige optie om te genezen. Meestal worden ze eerst behandeld met chemotherapie om de leukemiecellen te vernietigen. Soms komt de ziekte terug, zelfs na deze behandeling. Om dat te voorkomen, krijgen patiënten met een hoog risico op terugkeer van de ziekte na chemotherapie een stamceltransplantatie. Bij deze transplantatie worden de stamcellen en het afweersysteem van de patiënt vervangen door die van een stamceldonor. De nieuwe afweercellen gaan de nog overgebleven leukemiecellen opsporen en opruimen, waardoor de ziekte niet terugkomt en de patiënt hopelijk volledig kan genezen.

Terugkeer van leukemie voorkomen
Soms is het nieuwe afweersysteem niet altijd sterk genoeg en komt de ziekte toch terug. Ook kunnen er bijwerkingen optreden, zoals infecties en omgekeerde afstoting. Bij dat laatste kunnen de afweercellen van de donor het lichaam van de patiënt als vreemd herkennen. Ze vallen dan ook de gezonde cellen aan. Daarom is het belangrijk om het afweersysteem na de transplantatie te versterken.

Door het afweersysteem te versterken
In dit onderzoek gaan onderzoekers het herstel van verschillende onderdelen van het afweersysteem na transplantatie in kaart brengen. Met behulp van innovatieve technieken kunnen zij bepalen wanneer bepaalde afweercellen tekortschieten. Ook kunnen ze het afweersysteem versterken met extra therapie om infecties en terugkeer van de ziekte te voorkomen.

Met extra sterke afweercellen
Met de kennis die ze opdoen in dit onderzoek, kunnen zij vervolgonderzoeken ontwerpen waarbij ze het afweersysteem na transplantatie nog beter kunnen versterken. Bijvoorbeeld door het toedienen van in het laboratorium gekweekte actieve NK-cellen en het stimuleren van γδ-T cellen.

De kans op volldige genezing vergroten
Op deze manier hopen onderzoekers de kans op terugkeer van de ziekte en infecties te verkleinen, zonder omgekeerde afstoting te veroorzaken. Dus, het grootste doel van dit onderzoek is om de kans op volledige genezing voor patiënten met acute leukemie te vergroten. Wat een stap vooruit zou dat zijn?

Dit project zal een nauwe samenwerking zijn tussen de afdelingen Hematologie in het Radboudumc, UMC Utrecht en het Laboratorium voor Hematologie in het Radboudumc.

Hoofdonderzoekers
dr. M. Roeven
dr. W. Hobo
dr. S van Dorp.

Dr. Roeven, dr. van Dorp zijn hematologen in de Radboudumc en experts op het gebied van stamceltransplantatie en immuuntherapie. Zij hebben ervaring met de ontwikkeling van translationeel onderzoek op het gebied van cellulaire immuuntherapie zoals NK-celtherapie, CAR T-celtherapie en dendritische celtherapie.

Dit onderzoek is volledig gefinancierd door een bijdrage van Stichting Bergh in het Zadel. We zijn hen zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van dit onderzoek.

Onze onderzoeksgebieden

Prostaatkanker

Prostaatkanker onderzoek

Blaaskanker

Onze onderzoeken

Darmkanker

Darmkanker onderzoek

Maagkanker

Maagkanker

Meer onderzoeken

Help mee

Contact
Doneren
Header-prostaatkanker-DNA-als-leidraad