Project 5

Nazorg terug in de regio

Door

Prof. Dr. H.A.M. Marres

Onderzoek

Na een behandeling van een hoofd-hals tumor begint voor de patiënt een periode van enkele jaren van onzekerheid: komt de tumor terug ja of nee. De richtlijn voorziet in een nacontroleschema dat routinematig wordt gevolgd: doorgaans vinden er 17 nacontroles plaast in een periode van 5 jaar. De reisafstand staat niet in verhouding tot de duur en van de controle door de specialist. Meestal is er geen tot weinig mogelijkheid om de controles met paramedische te ondersteunen. Door het betrekken en aanwijzen van enkele regionale ziekenhuizen kunnen deze controles anders worden ingericht: een betrokken team van (para-) medici kunnen het accent meer leggen op “care”, dit voorziet in een vaak geuitte behoefte van patiënten. De opzet van een netwerk, de inrichting van deze regionale teams biedt veel aanknopingspunten voor onderzoek op het gebied van patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en natuurlijk ook op de meer hardere gevens als 5-jaarsoverleving.

Benodigd

€ 30.000,-

Uw bijdrage

Met uw hulp kunnen wij een innovatief netwerksysteem creëren van oncologische follow-up dicht bij huis in nauwe relatie met het UMC St Radboud. Dit netwerk kan als blauwdruk dienen voor de oncologische follow-up in het algemeen.