Vergroot genezingskans prostaatkanker

Het Radboudumc Prostaat MR Referentie Centrum heeft de eerste patiënt onderzocht met een speciale nanovloeistof, die zeer kleine uitzaaiingen in lymfeklieren zichtbaar maakt. Dankzij deze vloeistof zijn uitzaaiingen vanaf 2 millimeter zichtbaar. Dit is momenteel met geen enkele andere techniek mogelijk. Voor patiënten is dit een grote stap voorwaarts in het vaststellen van de uitbreiding van hun ziekte. Het Radboudumc is vooralsnog het enige ziekenhuis in de wereld waar deze techniek wordt toegepast.

Radboudumc introduceert unieke diagnose als eerste ter wereld

Het ontdekken van kleine uitzaaiingen is met de huidige diagnostiek erg moeilijk: uit onderzoek is gebleken dat 70 procent van de uitzaaiingen, die kleiner zijn dan 8 millimeter, niet wordt gevonden met gewone CT of MRI-scans. Ook worden deze uitzaaiingen bij 40 procent van de patiënten bij kijkoperaties gemist en vallen ze in meer dan 50 procent buiten het standaard bestralingsveld.

De nano-MRI ontdekt lymfklieruitzaaiingen als ze nog zeer klein zijn. Door de vroegere opsporing is beeldgestuurde behandeling zoals gerichte bestraling of operatie mogelijk. Dit leidt tot minder bijwerkingen en een grotere kans op genezing.

Beperkte beschikbaarheid

Sinds februari jl. wordt in het Radboudumc de nano-vloeistof toegediend en een gespecialiseerd MRI onderzoek wordt uitgevoerd. Dit zal in het begin helaas maar bij een beperkt aantal (maximaal 12 maanden) patiënten met prostaatkanker gedaan kunnen worden. Dit heeft te maken met de beperkte beschikbaarheid van zowel de nano-vloeistof als de gespecialiseerde MRI-capaciteit.

 

Er wordt in overleg met de aanvragende specialist – die kan ook van buiten het Radboudumc zijn – bepaald welke patiënt het meest zal profiteren van het nano-MRI-onderzoek en dus hiervoor in aanmerking komt.

Samen tegen kanker!

Door de krachten te bundelen in de fondsenwerving is de droom van professor Jelle Barentsz verwezenlijkt; Nano-MRI is beschikbaar voor de eerste patiënten in Nederland. Hoe? Door bijzondere acties waaruit mooie donaties voortkomen! Op 12 oktober 2013 hebben we samen met zeer enthousiaste initiatiefnemers en het Regenboog Gala €332.000 ingezameld. Daarnaast heeft KWF Kankerbestrijding in december 2013 een subsidie van € 70.000 toegezegd. Voor dit najaar zijn er plannen om een golf fundraiser te organiseren, u bent uiteraard van harte welkom.

 

Wij willen alle initiatiefnemers, betrokkenen en donateurs hartelijk bedanken!

Maar wij zijn er nog niet…

De voorlopige financiering die wij hebben gehad om de nano-vloeistof te fabriceren bestaat voornamelijk uit renteloze leningen en uit donaties. De leningen van een totaal van €1.250.000 moeten uiteraard worden terugbetaald en ook de opleiding (zie: ontwikkelingen) die wij gaan verzorgen kost geld.

 

Hoe meer geld wij inzamelen, hoe sneller ook de opleiding (zie: ontwikkelingen) kan worden verzorgd, hoe sneller andere centra dit middel kunnen gebruiken. Daarbij kunnen wij alle hulp gebruiken, ook uw hulp!

Helpt u ook mee?

U kunt een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling en uitrol van de Nano-MRI. Dit kunt u doen door een financiële bijdrage te leveren aan dit specifieke project via het Radboud Oncologie Fonds. Klein of groot, elke donatie telt!

 

Radboud Oncologie Fonds

IBAN NL 34 RABO 033.00.00.039

Buitenlandse betaling: BIC RABONL2U

Vermeld bij uw donatie: nano-MRI

 

Uw gift gaat 100% naar dit project, dat goedgekeurd is door de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding.

Verdere ontwikkelingen

Opleidingsprogramma

We verwachten rond september 2014 met een opleidingsprogramma klaar te zijn, zodat we ook andere radiologen in Nederland dit kunnen aanleren en nano-MRI onderzoeken kunnen laten verrichten. Op deze manier kan het aantal patiënten worden uitgebreid.

Wetenschappelijke studies

Halverwege 2014 zal er ook gestart worden met wetenschappelijke studies met name op het gebied van prostaat- en borstkanker. Deze studies zullen naast het belang voor de patiënt ook gericht zijn op registratie van het middel in Europa en daar buiten. Er wordt daarom zowel naar Nederlandse als buitenlandse participerende centra gekeken.

Innovatief project

De overheid heeft inmiddels ook kennis genomen van dit project en heeft besloten dit project als innovatieproject mee te nemen op daarvoor geschikte handelsmissies zoals de missie naar Rusland, die inmiddels succesvol heeft plaatsgevonden.

Waarom werd het middel niet meer geproduceerd?

Helaas heeft hebben de farmaceutische firma’s AMAG-pharma en Guerbet matige studies uitgevoerd, waardoor de FDA en EMA het middel niet heeft kunnen goedkeuren. Door de economische crisis is de productie ervan zelfs gestopt. Aangezien er geen alternatieven zijn -zelfs niet met PET-CT of andere PET-CT tracers- heeft de afdeling radiologie onder leiding van prof. dr. Jelle Barentsz het productieproces en de licentierechten van dit middel in eigendom gekregen en produceert de nano-vloeistof nu onder eigen beheer. Vanaf februari 2014 wordt onder goedkeuring en kwaliteitcontrole van de afdeling farmacologie van het Radboudumc de nano-vloeistof weer aan patiënten toegdiend.

Hoe werkt nu zo’n nano-vloeistof-MRI?

Het middel wordt langzaam ingespoten in de armader. Dit moet door een arts worden gedaan. Na 24 uur worden de MRI beelden pas gemaakt. De nano-vloeistof moet samen gebruikt worden met een daarvoor geoptimaliseerde MRI-techniek. Dit geldt zowel voor de opname van de beelden als de beoordeling en de verslaglegging ervan. Zonder goede beelden en goede beoordeling ervan heeft het middel zeer beperkte waarde.

 

Binnen het Radboudumc is er ruime ervaring met de nano-MRI. Er zijn in het verleden meer dan 1.000 van deze onderzoeken gedaan. De komende periode zal de nano-MRI worden geoptimaliseerd en de beoordeling en rapportage ervan ondersteund worden door middel van Computer Assisted Diagnosis (CAD).

 

De nano-MRI zal ook buiten het Radboudumc moeten worden verricht, en dus worden aangeleerd. Hiervoor zal een database en een onderwijsprogramma moeten worden opgesteld. Dit zal op dezelfde manier als voor de prostaat-MRI door het Radboudumc Prostaat MR-Referentie Center (PMRC) worden gedaan.

Blijf op de hoogte

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden over de nano-vloeistof en andere ontwikkelingen op het gebied van onze strijd tegen kanker? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief van het Radboud Oncologie Fonds. Vul op deze website rechts boven uw e-mailadres in. Bij voorbaat dank!

Vragen?

Heeft u als patiënt vragen op het gebied van de techniek en behandeling? Neem dan contact met afdeling Radiologie via telefoonnumer 024 818 6646.

 

Heeft u vragen gerelateerd aan donaties, neem dan contact op met Harry Verwaaijen via het telefoonnummer 024 36 68328.