Het Radboud Oncologie Fonds heeft zich de afgelopen jaren succesvol ingespannen om de regio meer te betrekken bij onderzoek naar kanker om zodoende meer inkomsten te genereren voor oncologisch onderzoek in het Radboudumc. Dit heeft geresulteerd in toenemende bekendheid in de regio door aandacht van regionale pers en een prachtige groei van inkomsten. In de eerste twee jaar hebben we dertien onderzoeksprojecten geheel en drie onderzoeksprojecten deels gefinancierd, en komend jaar kunnen wij wederom onderzoekers tevreden stellen met doelbestedingen.

Programma’s

Het fondsenwervingsplan zal zich concentreren op 6 programma’s (niet in volgorde van prioriteit):

1. Donateurs

Door een grotere groep particulieren te betrekken bij de stichting en daarmede in te zetten op  kleine, bij voorkeur structurele, maar ook eenmalige ongeoormerkte giften bouwen we aan duurzame basisinkomsten.  Het Radboudumc ontvangt dagelijks vele patiënten en bezoekers. Een uitgelezen kans om deze groep mensen op gepaste kennis te laten maken met de stichting. We streven naar 1.300 nieuwe donateurs.

2. Grote gevers

Het uitbreiden en intensiveren van de samenwerking met medisch specialisten in huis, maar ook relatiebeheer, via netwerk bestuur, ambassadeurs, onderzoekers en oncologisch personeel. Daarnaast maakt regionaal, wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oncologie met groot vliegwieleffect bij diverse vermogensfondsen jaarlijks een redelijke kans op subsidie.

3. Acties derden

Het Radboud Oncologie Fonds wil acties van en door derden (ook andere stichtingen) faciliteren en stimuleren middels een online actieplatform en de fondsenwervende expertise die er is. Het doel van dit actieplatform is tevens werkzaamheden ten aanzien van acties derden voor medisch specialisten in het Radboudumc te verminderen.

4. Zakenvrienden

Het Radboud Oncologie Fonds blijft zich inzetten om het netwerk ‘Ondernemers tegen Kanker’ uit te breiden.

5. Evenementen

Het Radboud Oncologie Fonds heeft als doelstelling het goede doel te worden van bestaande regionale evenementen, waarbij het motto ‘ Loop voor Leven’ en daarmee kankerpreventie centraal staat.

6. Nalaten en periodieke schenkingen

Het is wenselijk om de bekendheid en zichtbaarheid van het Radboud Oncologie Fonds te vergroten bij notarissen en service centra. Daarnaast is het van belang om structurele donateurs te informeren over notarieel schenken.