Immuuntherapie heeft de levensverwachting voor een deel van patiënten met uitgezaaide longkanker aanzienlijk verlengd. Een veelbelovende ontwikkeling, zeker gezien het feit dat jaarlijks ongeveer 10.000 mensen in Nederland aan longkanker overlijden. Het merendeel van de mensen met longkanker komt in aanmerking voor een behandeling met immuuntherapie. Helaas werkt deze behandeling slechts bij een minderheid van de patiënten langdurig. Onderzoekers in het Radboudumc zijn ervan overtuigd dat darmbacteriën kunnen helpen voorspellen of immuuntherapie effectief kan zijn bij de patiënt.

Voorspellen

Stel je voor dat je longkankerpatiënt bent en je komt in aanmerking voor immuuntherapie. Hoe weet je dan of deze behandeling gaat werken? Wat als van tevoren bepaald kan worden of jij baat kan hebben bij een behandeling met immuuntherapie? Onderzoekers dr. Berber Piet en arts-onderzoeker Alessandra Buma vermoeden dat darmbacteriën waardevolle informatie kunnen geven over de effectiviteit van immuuntherapie.

Door te kijken naar de samenstelling van darmbacteriën willen zij voorspellen of immuuntherapie voor jou zal werken. Deze informatie kan niet alleen de huidige immuuntherapie, maar ook toekomstige behandelingen helpen verbeteren.


‘Dit kan niet alleen de huidige immuun­therapie ­verbeteren, maar ook toekomstige behandelingen.


“We zien dat immuuntherapie de levensverwachting van een gedeelte van mensen met longkanker duidelijk verlengd heeft. Daarom wordt dit ook bij de meeste patiënten toegepast. Helaas zien we enkel bij een minderheid van de patiënten een langdurig effect. Ondertussen worden alle patiënten blootgesteld aan de bijwerkingen van de behandeling en maken we voor alle patiënten hoge kosten,” vertelt hoofdonderzoeker dr. Berber Piet. “Dat is niet wat je wilt. Je zou eigenlijk vooraf willen kunnen voorspellen, bij wie immuuntherapie langdurig zal gaan werken en bij wie niet. Zo kunnen we deze behandeling gerichter inzetten en veel kosten en bijwerkingen voorkomen.”

Dr. Piet weet dat darmbacteriën een grote rol hebben bij de aansturing van ons immuunsysteem. Zij kunnen dus ook van grote invloed zijn op de effectiviteit van de immuuntherapie. Dr. Piet: “Wij willen dus via ontlasting de darmbacteriën van een patiënt onderzoeken en die resultaten vergelijken met de effectiviteit van de immuuntherapie. Op die manier hopen we dat we op basis van een onderzoek van de ontlasting kunnen gaan voorspellen wie er wel en niet goed gaat reageren op de behandeling met immuuntherapie.”

Medische vooruitgang

Mede-onderzoekster Alessandra Buma: “Dit onderzoek is niet belastend voor patiënten. Door ontlasting in een potje in te leveren kunnen patiënten via dit onderzoek bijdragen aan medische vooruitgang. De informatie die we tijdens dit project kunnen verzamelen, zal ons ook verder kunnen helpen bij het verbeteren van bestaande immuuntherapieën en het ontwikkelen van nieuwe en mogelijk betere behandelingen in de toekomst.”

Als dit onderzoek succesvol is, kan het een belangrijke stap zijn in het personaliseren van immuuntherapie voor longkankerpatiënten. Door de darmbacteriën van een patiënt te analyseren, kunnen artsen mogelijk voorspellen welke patiënten het meest waarschijnlijk positief zullen reageren op immuuntherapie. Dit zou niet alleen de effectiviteit van behandelingen kunnen verbeteren, maar ook onnodige bijwerkingen en kosten kunnen verminderen door het bieden van therapieën die specifiek zijn afgestemd op individuele patiënten.

Onderzoekers dr. Berber Piet en arts promovendus Alessandra Buma

Helpt u ook mee?

Uw bijdrage kan helpen om immuuntherapie voor iedereen effectiever te maken. Samen kunnen we een verschil maken in de behandeling van deze ziekte. Bijdragen kan via de deze link.

Wil je liever je donatie ­overmaken via ons rekening­nummer?
Dat kan via ­NL34RABO 033 0000 039 o.v.v. 307564230024 t.n.v. ­Stichting ­Radboud Fonds inzake Radboud ­Oncologie Fonds.

Dankzij de Movember snorrencampagne van het Radboud Oncologie Fonds en de inzet van een groot aantal snorrendragers, rallyrijders, marathonlopers, vermogensfondsen en Students Fight Cancer, kan na twee jaar actievoeren weer een belangrijk onderzoek naar prostaatkanker starten! Alle actievoerders samen hebben niet alleen aandacht gegenereerd voor prostaatkankeronderzoek, maar ook funding opgehaald om het baanbrekende onderzoek naar circulerend tumor-DNA als voorspeller voor een vroege terugkeer van prostaatkanker mogelijk te maken. In totaal haalden ze samen ruim 150.000 euro op. Hiermee kan het onderzoek nog dit jaar een vliegende start maken!

DNA-test houvast voor persoonlijk behandelplan uitgezaaide prostaatkanker 

Het onderzoek dat met het bijeengebrachte geld kan starten richt zich specifiek op het gebruik van DNA als leidraad om de snelle terugkeer van prostaatkanker te voorkomen. Bij sommige vormen van kanker kunnen artsen met behulp van DNA-onderzoek voorspellen hoe groot de kans op uitzaaiingen is en hierop de behandeling afstemmen. In deze pilotstudie willen de onderzoekers vaststellen of circulerend tumor-DNA kan dienen als voorspeller voor een vroege terugkeer van prostaatkanker. Als dit waar blijkt te zijn, kan een DNA-test worden gebruikt om toekomstige aanvullende therapieën aan te geven bij patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker en een hoog risico. Stel je eens voor wat dit kan betekenen voor mannen met prostaatkanker…

Radboud Oncologie Fonds gedreven om geld voor onderzoek te ‘vinden’

Het goede doel om geld op te halen voor het onderzoek naar kanker in het Radboudumc bestaat ruim 10 jaar. Marieke Kokkeler, manager van het Radboud Oncologie Fonds forceerde met haar ‘dreamteam’ de afgelopen vijf jaar een geweldige impuls voor het onderzoek naar kanker: 

‘’Wij hebben de belangrijke taak om pilotonderzoeken naar kanker te funden. De afgelopen 5 jaar is onze omzet gegroeid van 6 ton in 2018 tot naar verwachting meer dan 1,6 miljoen dit jaar. Het resultaat van keihard werken, volhouden, buiten gebaande banen funding zoeken en mensen betrekken uit onze regio. Veel mensen willen bijdragen in plaats van toekijken. Actievoeren voor onderzoek naar kanker loont nog steeds. Zeker als je samenwerkt met artsen, patiënten, Zakenvrienden, vermogensfondsen en een topteam dat bereid is om de mouwen op te stropen’’.

Overhandiging cheque en kickstart voor onderzoekers in Radboudumc en Prosper

Dr. Niven Mehra ontvangt de startcheque van drs. Marieke Kokkeler, namens het Radboud Oncologie Fonds.

De overhandiging van de cheque vindt vandaag plaats op de laatste dag van Movember, de maand waarin prostaatkanker wereldwijd aandacht kreeg. Hoofdonderzoeker dr. Niven Mehra, werkzaam op de afdeling urologie van het Radboudumc in Nijmegen neemt de cheque namens het hele onderzoeksteam in ontvangst. Hij wordt bijgestaan in dit belangrijke onderzoek door medeonderzoekers vanuit Prosper, zoals Michiel Sedelaar (afdeling urologie, Radboudumc Nijmegen), Rik Somford, Jean-Paul van Basten en Alexander Bellaar Spruyt (afdeling urologie, CWZ Nijmegen) en Robert Hoekstra en Eric Vrijhof (afdeling urologie, Catharina Ziekenhuis Eindhoven). Prosper is een bijzondere samenwerking tussen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en Radboudumc. Door hun expertise te bundelen, kunnen ze patiënten met prostaatkanker effectiever behandelen.

Publieksvertrouwen en maatschappelijk draagvlak 

Dankzij de steun, het publieksvertrouwen en het draagvlak van alle actievoerders en donateurs kan dit belangrijke onderzoek naar prostaatkanker beginnen. Dr. Niven Mehra. ‘’Dit is echt geweldig. Door dit DNA-onderzoek hopen we nieuwe inzichten te verkrijgen die kunnen leiden tot verbeterde behandelingen en een vermindering van terugkeer van de ziekte. Ik wil iedereen bedanken die in actie is gekomen om dit onderzoek te funden. Als arts ben ik professioneel gedreven om het verschil te maken in de strijd tegen kanker. Geweldig om te ervaren dat we hierin niet alleen staan, dat er zo veel mensen vanuit individuele betrokkenheid ons werk steunen’’.

Vandaag wordt de Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd. Meer dan 100 organisaties (waaronder onderzoeksinstellingen, patiënten-, zorg- en maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers, financiers en overheden) bundelden hiervoor hun krachten en expertise in het Nederlands Kanker Collectief (NKC). In een jaar tijd zijn 20 concrete doelen en een eerste aanpak opgesteld voor de komende tien jaar. Naast zorg richt de agenda zich nadrukkelijk ook op preventie en kwaliteit van leven, waarmee het belang van de mens nog meer centraal wordt gezet. 

Een noodzakelijk plan

De Nederlandse Kanker Agenda (NKA) is het antwoord op de Europese oproep voor een nationale invulling van het ‘European Beating Cancer Plan’. Een gezamenlijke Nederlandse aanpak is om meerdere redenen hard nodig. In Europees verband staat Nederland er niet goed op: er sterven 8% meer Nederlanders aan kanker dan gemiddeld in Europese landen en het aantal nieuwe diagnoses is hier 15% hoger. En dat terwijl er 60% meer geld wordt uitgegeven aan kankerzorg dan gemiddeld1.

Al jaren is kanker een van de ziektes met de grootste ziektelast. Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Maar liefst 1 op de 2 Nederlanders krijgt ooit in het leven kanker2. Kanker heeft niet alleen een enorme impact op patiënten en hun naasten, maar ook op de maatschappij en de zorg. En het aantal kankerpatiënten neemt alleen maar toe. Nu al leven 850.000 mensen met of na kanker. De komende 10 jaar neemt het aantal nieuwe diagnoses toe naar jaarlijks 156.0003. Terwijl KWF net becijfert dat 40.000 gevallen per jaar (1 op de 3) te voorkomen zijn door gericht preventiebeleid4.

Onafhankelijk van politieke bewegingen

Nederland is het enige land in Europa dat niet in opdracht van de overheid een nationaal plan heeft opgesteld. De NKA is samengesteld en wordt uitgevoerd door een unieke alliantie van organisaties uit de hele samenleving. Het Nederlands Kanker Collectief (een initiatief van IKNL, NFK en KWF) is ontstaan vanuit het besef dat kanker een maatschappelijke opgave is, dat te groot is om door één partij op te lossen. Het voordeel van dit collectief is dat het onafhankelijk is van politieke bewegingen, maar wel ondersteund wordt door een kamerbrede meerderheid. Het resultaat is een gedragen, samenhangende aanpak met concrete acties voor het leven voor, met en na kanker.

De helft van alle Nederlanders zal kanker krijgen. In 2032 krijgen naar verwachting 156.000 mensen de diagnose. “Kanker zal onvermijdelijk nóg veel meer mensen gaan raken de komende jaren” zegt Thijs Merkx, bestuursvoorzitter van IKNL (integraal Kankercentrum Nederland). “Wat we als samenleving wél kunnen doen, is zowel het aantal nieuwe diagnoses op de langere termijn beperken door meer in te zetten op preventie als ook de te verwachten toenemende oncologische zorgvraag zo goed mogelijk opvangen. Deze kansen vragen gezamenlijke inzet van veel verschillende partijen. Verdere verbinding en coördinatie is noodzakelijk om met al deze partijen in Nederland de komende jaren samen de impact van kanker te verminderen.”

Over de Nederlandse Kanker Agenda

In de Nederlandse Kanker Agenda zijn 20 doelen geformuleerd met actieplannen rondom preventie, erfelijkheid, vroege opsporing, diagnostiek, behandeling, follow-up & palliatieve zorg en kwaliteit van leven. Vijf van deze doelen worden de eerste periode uitgelicht en krijgen van het collectief als eerste aandacht. Dat zijn: rookgedrag, vroege opsporing, zeldzame kankers, late gevolgen en werk en kanker. 

Over het Nederlandse Kanker Collectief

Het Nederlands Kanker Collectief (NKC) is een onafhankelijk en open collectief, geïnitieerd door IKNL, KWF Kankerbestrijding en NFK. Samen werken we aan een maatschappij waar kanker minder druk op legt. Het NKC is gestart vanuit de overtuiging dat deze maatschappelijke uitdaging te groot is om door één partij opgelost te worden.​ Om impact te maken is verbinding nodig tussen mensen, organisaties en (bestaande) initiatieven vanuit de hele samenleving. Op dit moment werken meer dan 100 organisaties van binnen en buiten de zorg met elkaar samen in het Nederlands Kanker Collectief aan de Nederlandse Kanker Agenda.

De 20 doelen van de Nederlandse Kanker Agenda

 1. Rookgedrag
 2. Alcoholconsumptie
 3. Uv-straling
 4. Infectieziekten
 5. Milieu- en luchtverontreiniging
 6. Voeding en beweging
 7. Erfelijke belasting
 8. Vroege opsporing
 9. Diagnostiek
 10. Behandeling
 11. Innovaties
 12. Zeldzame kankers
 13. Palliatieve zorg
 14. Leefstijlondersteuning
 15. (Late) gevolgen
 16. Onderwijs en kanker
 17. Werk en kanker
 18. Financiële gevolgen
 19. Naasten en mantelzorgers
 20. Sociaal-emotionele ondersteuning

Lees hier de Nederlandse Kanker Agenda.

Bronnen

 1. OECD. (2023). Landenprofiel voor Kanker: Nederland 2023
 2. Puts, G. C. W. M., Wauben-Spaetgens, B. M. M. E., Luth, T. T. K., Kruijt, A., Albada, A., Praagman, J., & Visser, O. (2023). Ontwikkeling van de kans op kanker in 1990-2019. NTvG, 167. 
  Zie ook het bericht van IKNL
 3. IKNL. (2022). Kanker in Nederland – trends & prognoses tot en met 2032. IKNL
 4. TNO. (2023). Bijdragen van leefstijl, leefomgeving, infecties en reproductieve factoren aan kanker in Nederland
  Zie ook het bericht van KWF
   

Bekijk hier een overzicht van cijfers over kanker in Nederland van het NKC.

Aanknopingspunten voor betere preventie, betere uitkomsten en hogere kwaliteit van leven

Vandaag publiceert IKNL de resultaten van een eerste verkenning waarin vrouw-manverschillen bij kanker zijn geïnventariseerd. Deze studie werpt licht op diverse aspecten, waaronder diagnose, behandeling, overleving en kwaliteit van leven bij vrouwelijke en mannelijke kankerpatiënten.

Mannen met een bepaald type kanker krijgen vaker dan vrouwen een behandeling die is gericht op het verkleinen van de tumor. Bij vrouwelijke patiënten richt de behandeling zich vaker op pijnbestrijding en andere vormen van vermindering van de klachten. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) wil dat wordt uitgezocht hoe dat komt.

Het verschil in behandeling is een van de conclusies in een onderzoek van het IKNL zelf. Het kennisinstituut analyseerde cijfers over kankersoorten die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen en zette de verschillen op een rij.


Deze eerste verkenning van vrouw-manverschillen bij kanker is een belangrijke stap in de richting van meer gepersonaliseerde en effectieve kankerzorg in Nederland


Enkele belangrijke bevindingen van dit onderzoek zijn:

Diagnose-verschillen 

Mannen krijgen nog steeds vaker kanker als we ons beperken tot de kankersoorten die zowel bij vrouwen als mannen voorkomen. Dit betreft met name Kaposisarcoom (zeldzame kanker van de bloedvaten), slokdarmkanker, mesothelioom (ook wel asbestkanker genoemd) en blaaskanker. Voor de meeste kankersoorten is er geen of een minimaal verschil in stadium waarin de kanker wordt ontdekt tussen vrouwen en mannen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals blaaskanker, wat bij vrouwen vaker in een hoger stadium wordt gediagnosticeerd, en schildklierkanker, wat juist vaker bij mannen in een hoger stadium gediagnosticeerd wordt. Reflecterend op het rapport zegt dr. Arwen Pieterse, universitair hoofddocent medische besluitvorming LUMC hierover: ‘Als vrouw kijk je niet per se raar op als er bloed bij de urine zit. Maar het is wel belangrijk voor huisartsen om klachten serieus te nemen zodat diagnostisering niet vertraagd wordt.’  

Behandeling

De mogelijkheden voor behandeling van kanker hangen af van onder andere het stadium van de ziekte, de leeftijd van de persoon en comorbiditeit (bijkomende ziekten). Dit verklaart deels de behandelverschillen die we zien tussen vrouwen en mannen, maar kan niet alles verklaren. Zo zien we dat vrouwen minder vaak een systemische therapie (die werkt op het hele lichaam) krijgen dan mannen bij onder andere melanoom en dikkedarmkanker. Vrouwen, vooral oudere vrouwen, lijken juist vaker supportive care (geen tumorgerichte behandeling) te krijgen. Kasper Klaarenbeek, ervaringsdeskundige en schrijver van het boek ‘Écht de Sjaak!’ merkt hierover desgevraagd op: ‘Het verschil dat mannen intensiever behandeld worden dan vrouwen is opvallend. Misschien zijn mannen bereid om langer en intensiever een behandeling te ondergaan vanuit de behoefte om dingen te fixen.’ Ten aanzien van verschillen in de werkzaamheid van een behandeling en verschillen in complicaties is nog veel onbekend. Het is daarom van belang dat er in onderzoek meer vrouwen worden geïncludeerd en dat er specifiek gekeken wordt naar sekse-verschillen en vooral waarom die er zijn.


Het benadrukt de noodzaak van aandacht voor sekse-verschillen in de oncologie.


Overleving

Het rapport laat zien dat overlevingskansen kunnen variëren tussen vrouwen en mannen, afhankelijk van het type kanker en stadium. Over het algemeen hebben vrouwen een betere overleving dan mannen. Dat zien we vooral terug bij schildklierkanker, myeloide maligniteiten (kanker van bloedcellen), en huidkanker (melanoom en plaveiselcelcarcinoom). Blaaskanker is één van de uitzonderingen, waarbij mannen een betere overleving hebben dan vrouwen. Bij sommige tumorsoorten spelen verschillen in het ziektestadium bij diagnose een rol. Ook kunnen verschillen in behandeling en de werkzaamheid hiervan anders zijn voor vrouwen en mannen. Meer en gerichter onderzoek hiernaar kan meer duidelijkheid geven over de oorzaak van verschillen in overleving.

Kwaliteit van Leven 

Mannen met dikkedarm- en endeldarmkanker, lymfomen (gezwel van het lymfestelsel), basaalcelcarcinomen of plaveiselcelcarcinomen (vormen van huidkanker) hebben een betere kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling dan vrouwen die gediagnosticeerd zijn met één van deze kankersoorten. Sabine Oertelt-Prigione, hoogleraar Gender in Primary and Transmural Care aan de Radboud Universiteit, zegt hierover: ‘Als je naar de data en de verschillen tussen mannen en vrouwen kijkt, lijkt het of mannen beter scoren op functioneren. Maar als je het vergelijkt met de gezonde bevolking, zien we dat de impact van kanker op mannen juist veel groter is. Misschien is voor hen dus meer of andere ondersteuning nodig. Daar moeten we als zorgverleners oog voor hebben, want iederéén is kwetsbaar in een situatie waarin je kanker krijgt.’ 

‘Deze eerste verkenning van vrouw-manverschillen bij kanker is een belangrijke stap in de richting van meer gepersonaliseerde en effectieve kankerzorg in Nederland,’ zegt Thijs Merkx, bestuursvoorzitter IKNL. ‘Het benadrukt de noodzaak van aandacht voor sekse-verschillen in de oncologie. We doen dan ook een beroep op onderzoekers, onderwijsinstellingen, zorgprofessionals en beleidsmakers in de oncologie voor meer aandacht voor dit onderwerp. Immers, gelijke toegang tot de gezondheidszorg is voor iedereen een belangrijk recht. En gezien de vrouw-manverschillen kan een onderscheid in aanpak noodzakelijk zijn om uiteindelijk gelijke gezondheidsuitkomsten te bereiken.’

IKNL roept op tot verdere samenwerking en onderzoek om de vrouw-manverschillen in kanker beter te begrijpen en de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren. 

Bron: www.iknl.nl

Onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe technologie

Het Radboudumc start als eerste ziekenhuis in de Europese Unie met onderzoek naar de effectiviteit van robot-gestuurde navigatiebronchoscopie voor patiënten met beginnende longkanker. De robot helpt de arts bij de diagnostiek en behandeling van kleine afwijkingen die diep in de long liggen.

Longarts Erik van der Heijden voert in het Radboudumc navigatiebronchoscopie uit. Bij deze procedure maakt hij gebruik van geavanceerde beeldvorming tijdens de ingreep. De afgelopen jaren is deze procedure, mede onder zijn leiding, verder ontwikkeld en verfijnd. Navigatiebronchoscopie is vanaf 1 januari 2024 als erkende methode opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Deze techniek wordt bij patiënten ingezet om kleine, diep in de long gelegen afwijkingen makkelijker te bereiken. Hierdoor kan de arts een stukje van de long afnemen met veel meer precisie dan voorheen. Het Radboudumc traint op dit moment collega’s in andere Nederlandse ziekenhuizen en ondersteunt hen met de implementatie en toepassing van deze technologieën. Dit is mogelijk gemaakt met behulp van een KWF-subsidie. 

Erik van der Heijden, hoogleraar Interventie Longziekten: ‘In deze nieuwe studie onderzoeken we de effectiviteit van een robot-gestuurde navigatiebronchoscopie in combinatie met de huidige geavanceerde beeldvorming. We maken voor elke patiënt een eigen ‘routekaart’ van de luchtwegtakjes die leiden naar de afwijking in de long. De arts bestuurt deze ‘robot-bronchoscoop’. Met behulp van gevoelige technologie, de flexibiliteit en stuurbaarheid van deze bronchoscoop kunnen we nu tot in de fijnste luchtwegtakjes komen, diep in de long. We verwachten dat deze methode nog beter en preciezer is dan de huidige methode, maar dat willen we onderzoeken.’

Meerwaarde

Van der Heijden en zijn collega’s willen in deze studie de veiligheid en toegevoegde waarde voor de patiënt onderzoeken. Ze vergelijken de uitkomsten met identieke procedures van de navigatiebronchoscopie zonder gebruik van de robot. Ook willen ze heel precies achterhalen of het gebruik van deze technologie zich vertaalt in voordelen voor de Nederlandse gezondheidszorg, zoals een snellere procedure, kortere leercurve en betere toegankelijkheid. Tot slot kijken ze naar de kosteneffectiviteit, als de procedure optimaal kan worden ingezet.

Waarom is dit belangrijk?

Longkanker is één van de meest voorkomende en meest dodelijke vormen van kanker. Jaarlijks komen er in Nederland ruim 14.000 nieuwe patiënten per jaar bij. Genezing is mogelijk door een ingreep in een vroeg stadium van de ziekte. Een beginnende tumor geeft echter vaak geen klachten, en wordt op dit moment alleen bij toeval ontdekt. Bijvoorbeeld als er om een andere reden een CT-scan wordt gemaakt waarbij de longen in beeld komen. Het aantal scans neemt toe, en daardoor vinden artsen steeds vaker afwijkingen. De Europese Unie adviseert de lidstaten om te starten met screening van mensen met een verhoogd risico op longkanker. Verschillende lidstaten zijn daarmee begonnen. De verwachting en hoop is dat Nederland snel zal volgen, maar daarmee zullen ook meer nieuwe patiënten met een beginnend stadium van longkanker gevonden worden. Dit zal de vraag naar een betrouwbare en veilige vorm van diagnostiek sterk doen toenemen. 

Tekst: Pauline Dekhuijzen, Wetenschaps- en persvoorlichter Radboudumc

Benefietgala ‘Taste4Live’ succesvol

Daar stond ie te stralen. Een dubbele regenboog boven het Paleis Het Loo. Toch wel een kippenvel moment. Het benefietgala ‘Taste4Life’ voor onderzoek naar zeldzame kanker in het Radboudumc stond nét op het punt om te beginnen. Het betekende de start van een fantastische, onvergetelijke, zeldzaam mooie avond met smaakvolle hoogstandjes en muzikale optredens en een weergaloze veiling! Met trots en plezier kijken we terug op een geweldig benefietgala. Niet in de laatste plaats vanwege de fantastische opbrengst van maar liefst €140.000 voor onderzoek naar zeldzame kankers in het Radboudumc.

De top van gastronomisch Nederland had zich verzameld in de voormalig aanspanplaats van Paleis Het Loo. De kookbrigades van dé toprestaurants van Nederland van Alliance Gastronomique zetten zich belangeloos in om alle gasten te voorzien van de meest culinaire hoogstandjes.

Een avond met een belangrijk doel

Dit jaar stond het benefietgala Taste4Life in het teken van zeldzame kankers. Eén op de 5 patiënten met kanker heeft een zeldzame soort. Deze zeldzame soorten zijn vaak moeilijker op te sporen, er zijn vaak minder behandelingen mogelijk én er wordt minder onderzoek naar gedaan. Hierdoor is de overleving van mensen met een zeldzame kanker slechter dan die met een veelvoorkomende kankersoort. Onderzoek bij zeldzame kanker is dus heel hard nodig. Met deze avond kregen gasten niet alleen een buitengewone belevenis, maar ook de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame kanker.

Radio-dj en televisiepresentator Erik de Zwart zorgde als gastheer voor een goed verloop van de avond. De voetjes gingen van de vloer door spetterende live-optredens van Sebastiano Zafarana en Maaike Widdershoven. Zanger en tevens ervaringsdeskundige op gebied van speekselklierkanker Daniel Oostra, gaf de avond een extra bijzonder tintje. Veilingmeester JP Nijmeijer zorgde ervoor dat alle exclusieve topstukken bij de juiste persoon voor de juiste prijs werd afgeslagen. De veiling werd een waar spektakel. De afterparty met DJ Lungarno (Arno van Zanten) was een mooie afsluiting van de avond.

Zeldzame momenten vier je samen

Dat is zeker waar! Het Taste4Life Gala bracht mensen samen die geloven in de kracht van samenwerking en het creëren van positieve verandering. We hebben niet alleen genoten van de culinaire hoogstandjes en de heerlijke wijnen, maar we hebben ook bijgedragen aan een betere toekomst voor degenen die het nodig hebben.

We kijken met trots en plezier terug op een geweldig benefietgala, wat niet mogelijk zou zijn geweest zonder de inzet van alle Alliance-leden, sponsoren, partners en de stralende bezoekers.

Foto’s: Lyan van Furth – LVF Photography

Onderzoek door Prosper-onderzoeksteam

Bij bepaalde vormen van kanker kunnen artsen met behulp van DNA-onderzoek inschatten hoe waarschijnlijk het is dat de kanker zich verspreidt naar andere delen van het lichaam. Met deze kennis kunnen zij de behandeling hierop afstemmen. In de pilotstudie ‘DNA als leidraad voor voorspellen van terugkeer van prostaatkanker’ wil het Prosper onderzoeksteam weten of circulerend tumor-DNA als voorspeller kan gelden voor een vroege terugkeer van de ziekte. Prosper is een bijzondere samenwerking tussen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en Radboudumc. Door hun expertise te bundelen, kunnen ze patiënten met prostaatkanker effectiever behandelen.

Voorspellen van terugkeer van prostaatkanker

Dr. Niven Mehra

Hoofdonderzoeker dr. Niven Mehra: “Na een succesvolle operatie om prostaatkanker te behandelen, is het helaas vaak zo dat de kanker toch weer terugkomt. Bijna de helft van de patiënten met ernstige prostaatkanker of een hoog risico op herhaling krijgt te maken met terugkeer van de ziekte en dat deze zich verspreidt naar andere delen van het lichaam.”

Het opsporen van minimale hoeveelheden achterblijvende kankercellen na een prostaatoperatie is erg lastig met de huidige beeldvormende technieken. Mehra: “Onlangs is er een zeer gevoelige bloedtest ontwikkeld waarmee specifieke veranderingen in het DNA die verband houden met kanker (zogenaamde mutaties) kunnen worden opgespoord na de operatie. Dit is hoogstwaarschijnlijk een sterke aanwijzing dat er nog kankercellen achtergebleven zijn.”

Achterblijvende tumorcellen detecteren 

In deze pilotstudie wil het onderzoeksteam nu nagaan of het DNA van kankercellen in het bloed kan worden gebruikt om te voorspellen of prostaatkanker na behandeling vroegtijdig terugkomt. Mehra: “Als dit blijkt te werken, kan deze DNA-test in de toekomst mogelijk worden gebruikt om aan te geven wanneer aanvullende behandelingen nodig zijn voor mannen met gelokaliseerde prostaatkanker en een hoog risico op terugkeer van de ziekte.”

Wilt u meer weten of het onderzoek of doneren? Klik dan hier.


“Samen rijden tegen prostaatkanker: 
Doe mee aan de ‘Prompt-een-snor’-rally op 4 november!”

Het Radboud Oncologie Fonds organiseert samen met het Prosper onderzoeksteam een Prompt-een-snor Rally op 4 november a.s. om geld op te halen voor dit onderzoek. Tijdens deze fundraisingsrally is er de mogelijkheid om in contact te komen met de onderzoekers en meer te leren over hun werk.
Deelnemers aan de rally verzamelen bij Metropole in Druten en eindigen op een verrassingslocatie in de buurt van Nijmegen. Mehra: “Door mee te doen aan deze actie draag je niet alleen bij aan baanbrekend onderzoek naar prostaatkanker, maar laat je ook zien dat je betrokken bent bij mannengezondheid. Daarnaast kan ik uit ervaring zeggen dat het een bijzonder gezellige dag is.”

Laat deze Movembermaand niet zomaar voorbijgaan, maar doe mee met je (business)team en draag bij aan de strijd tegen prostaatkanker. Samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat mannen een gezonde toekomst tegemoet gaan!

Aanmelden voor de rally? Meld hier jouw equipe aan >

Het Prosper team met v.l.n.r. dr. Michiel Sedelaar (Radboudumc), dr. Jean-Paul van Basten (CWZ), dr. Eric Vrijhof en drs. Robert Hoekstra (Catharina Ziekenhuis), dr. Rik Somford (CWZ) en drs. Alexander Bellaar Spruyt. Niet op de foto dr. Niven Mehra (Radboudumc).

Ingezonden door Nathalie, vrijwilligster Swim to Fight Cancer Nijmegen.

Een op de drie Nederlanders krijgt ooit kanker. Het is een kans die je niet wil lopen, een lot dat je niet wil trekken. Van de een op de andere dag kan je leven een totaal andere wending nemen, 180 graden draaien. En dan moet je dealen met de kaarten die worden gedeeld; overgeleverd aan je nieuwe werkelijkheid. En dat valt niet mee. Sterker nog, dat is ontzettend zwaar. En niemand kan voor jou bepalen hoe zwaar dat is. Andersom betekent het dat wanneer je tot de andere groep behoort, je er uiteindelijk onwillekeurig van dichtbij mee te maken gaat krijgen. En voor hen aan de zijlijn kan het soms heel machteloos voelen. Maar beiden hebben elkaar nodig. Om erover te praten of enkel om te zijn.

Kanker, een woord dat onwetenden nogal eens misbruiken in uitingen van frustratie. Helaas niet een woord dat zijn lading heeft verloren doordat de betekenis ervan nagenoeg is uitgestorven. Zoals het woord waarmee Ciske de Rat ooit zijn medemens een volledige nieuwe garderobe (‘Krijg toch allemaal de klere’ – red.) leek toe te wensen. Cholera behoort in Nederland inmiddels gelukkig tot het verleden en hopelijk geldt dit in de nabije toekomst ook voor kanker.

Kanker, een woord met een negatieve lading. Een woord dat echter in het Engels en Duits ook vaak in een andere context wordt gebruikt, namelijk voor het schaaldier van de dierenriem. Lange tijd was de kreeft met sabel, het herkenbare logo van het KWF, maar omdat KWF veel meer doet dan alleen ziektebestrijding heeft het logo sinds een aantal jaar plaatsgemaakt voor een nieuw logo. En ik moet toegeven dat wat je er ook in ziet: twee gespierde armen, een zachte omarming of het lintje dat al jaren symbool staat voor de gevoerde strijd; er gaat een positieve, krachtige energie vanuit.

Een energie die zondag 10 september j.l. tijdens de vijfde en jubileumeditie van Swim to Fight Cancer Nijmegen wederom voelbaar was. Vanwege blauwalg werd er dit jaar noodgedwongen uitgeweken van de Spiegelwaal naar Watergoed in Valburg. Ondanks het ontbreken van de Nijmeegse skyline was dit een prachtig alternatief, waarbij het stralende nazomerweer verder bijdroeg aan een geslaagd geheel. Onze waterhelden bundelden op verschillende afstanden hun krachten, terwijl zij in groten getale worden aangemoedigd vanaf de zijlijn om sponsorgeld naar binnen te zwemmen. Met als uiteindelijke doel: samen ervoor zorgen dat kanker in de toekomst geen kans meer maakt. De teller staat landelijk inmiddels op bijna 1,8 miljoen euro, waarbij Nijmegen een van de negen steden was die daaraan bijdroeg. En hoewel een nieuw evenement een jaar op zich laat wachten, kan er nog steeds gedoneerd worden.

Foto: Swim to Fight Nijmegen

Gerelateerd project

Wat een fantastisch evenement was het zondag: de Drive4Life Rally in de Achterhoek.

40 equipes met zeer bijzondere wagens verzamelden bij LEV.byMike in Winterswijk. Vanaf 13.00 uur werd het startschot gelost en reden de eerste wagens door het prachtige coulisselandschap van de Achterhoek. Via Wijngaard Kranenburg werd de route voortgezet om na ruim 100 km te eindigen bij Villa Ruimzicht in Doetinchem. Daar werd heerlijk genoten van de Smokey Joe BBQ en aansluitend enthousiast geboden tijdens de fundraising veiling.

Samen hebben we ervoor gezorgd dat er ruim 18.000 euro is opgehaald voor het belangrijke onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Wij zijn enorm dankbaar voor iedereen die deze dag tot een succes heeft gemaakt!

Gedurende de dag is er een fotoverslag gemaakt door Studio Seesing Fotografie.
Klik hier om nog even na te genieten van alle hoogtepunten.

Benieuwd naar de uitslag van de verschillende klassen? Check hieronder de ranking.

Uitslag Challenge Klasse

RankingStartnummer    EquipeTotaal punten
117Team Sandra & Frank – Frank Arendsen / Sandra Garrretsen1100
110Kremer Drivers – Richard Kremer/Simone Kremer1100
31Gregoor 1 – Marco Gregoor/Edwin Vollenbroek1099
38Slaapsfeer – Frits Treffers/Ramses Peppinck1099
57Let’s Go Rally Team – Harold Jacobs/Sjoerd Verbogt1097
537The party racketen – Barbara Gregoor-Bosch/Marieke Raben1097
75Moovz – Dirk Breukink/Jasper Bosgoed1089
720Van Remmen – Frans van Remmen/Bas Kamermans1089
921Gasje erbij 01 – Alfred Sloetjes/Kim Sloetjes1077
1015Bloem – René Bloem/Lisette Bloem1000
1113VRT – Rob Booltink/Rianne Giezen988
1239Peppi & Kokkie – Michel Moll/Ron Hell890
1318Cor & Yasmin – Cor Jansen/Yasmin Jansen794

Uitslag Tour Klasse

RankingStartnummer    EquipeTotaal punten
130Hans ten Brinke – Hans ten Brinke/Henk van Kooy1100
227Habru aluminium Lastechniek – Hans Bruns/Piet Berendsen1099
436Autobedrijf Bus – Erhard Bus/Liselotte Friesen 1098
422Team Wire Weaving – Lauren Hallen/Anne Hallen 1098
56Team Eugenie – Angela van ‘t Slot/Jessi Raven1095
624Hip & His – Hiske Hendriksen/Bente van Arem 1093
725Wiba Zevenaar – Luc van Arem/Rick Coerman 1090
835Aufenacker – Ralph Aufenacker/Lidy Teerink 1087
934Team Vermolen – Roos Zwetsloot/Maaike Vogelvang 1086
1029Niven & Harm – Niven Mehra/Harm Westdorp 1085
1240Lars Peter Reumer/Lauren Reumer 1083
1233Team Parnassia – Claudi Lukassen/Niek Reijmer 1083
1338Paul Berentsen/Ronald Vierwind 1078
1419Broers Hendriksen – Wim Hendriksen/Gerard Hendriksen 1069
159Hilmar – Hilde Weijers/Marjolein Giesbers 1049
1612Quadrifoglio – Olaf Welling/Gerrit Binnenmars 1038
1726Keep up the good work – Anja Rijksen/Boudewijn van den Bogert 999
1823Lekker Doetinchem – Henk Jan Tannemaat/Marini ten Brinke 971
1931Freek & Monic – Freek Klijnhout/Monic Rootinck 949
2028Carla & Tineke – Carla van Herpen 936
213Dusseldorp – Frank Dusseldorp/Ine Dusseldorp 883
2211Olddiek – Harry Derksen/Sandra Raemakers 876
2332Freefalling – Theo Peters/Yvonne Altepost 873
2414Juwelier de Tijd bv – Peet Rothuis/Jeroen Dimmendaal 620
2516Gemeente Doetinchem – Mark Boumans/Marloes Boumans 556
262Gregoor Senior – William Gregoor/Elly Gregoor 375
274Froggers Unlimited – Harco Kikkers/Wouter Kikkers 160

Klik hier om de foto’s te bekijken van Studio Seesing Fotografie.

Aankomend weekend nemen veel wielrenners deel aan de Ronde van Nijmegen. Onderzoeker en fysiotherapeut Marieke ten Tusscher gaat ook mee op deze dag, samen met zes collega’s. Ze doen dit om geld in te zamelen voor het onderzoek naar beweegzorg bij zeldzame kanker. We stellen Marieke vijf vragen over hun actie.

Wie zijn jullie?
We zijn allemaal onderzoekers in de groep ‘Exercise Oncology’ van dr. Laurien Buffart in het Radboudumc. We zijn dagelijks bezig met het verbeteren van trainingsprogramma’s en beweegzorg voor kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling.

Wat gaan jullie doen?
We willen door deelname aan de Ronde van Nijmegen geld inzamelen voor ons onderzoeksproject om de beweegzorg voor patiënten met zeldzame kanker te verbeteren. Deze patiëntengroep wordt vaak niet opgenomen in wetenschappelijke studies. Hoewel het aantal patiënten per tumorsoort klein is, vormen ze samen een aanzienlijk deel van alle kankerpatiënten. Daarnaast willen we ook meer aandacht genereren voor deze patiëntengroep.

Waarom dit onderzoek?
Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat bewegen bijdraagt aan het welzijn van kankerpatiënten of op zijn minst aan hun ziekteproces. Fysieke training onder begeleiding van een fysiotherapeut tijdens en na kankerbehandeling heeft positieve effecten op fysieke fitheid, vermoeidheid en kwaliteit van leven bij veelvoorkomende kankersoorten zoals borst- en prostaatkanker. We willen onderzoeken of dit ook geldt voor patiënten met zeldzame kanker. Het is mogelijk dat deze groep andere bijwerkingen heeft, waardoor de beweegzorg op een andere manier benaderd moet worden. We willen specifieke beweegprogramma’s ontwikkelen en kijken hoe deze programma’s werken voor patiënten met zeldzame kanker.

Waarom de Ronde van Nijmegen?
Aangezien we ons allemaal bezighouden met het effect van bewegen in ons werk en ook in onze vrije tijd regelmatig sportief bezig zijn, wilden we een sportief evenement koppelen aan ons onderzoeksproject. Daarnaast maakt het Radboudumc zich ook sterk voor het thema ‘bewegen’ en was dat een extra motivatie om te kiezen voor een lokaal evenement. De Ronde van Nijmegen fietsen is voor ons allemaal een mooie gelegenheid om geld in te zamelen en daarmee de beweegzorg voor patiënten met zeldzame kanker te verbeteren. Natuurlijk versterkt dit ook het teamgevoel. We starten zondag om half 10 en fietsen 70 kilometer. Het wordt een gezamenlijke inspanning, dus we beginnen en eindigen samen. Eventuele lekke banden repareren we dus óók samen. We hebben al samen getraind en merkten dat de heuvels uitdagend zijn. We zullen elkaar zeker uitdagen om het uiterste uit onszelf te halen.

Hoe kunnen mensen jullie steunen?
Mensen kunnen ons steunen door een donatie te doen aan het onderzoek via het actieplatform van het Radboud Oncologie Fonds. Doneren kan eenvoudig via deze link: https://radboudoncologiefonds.voorradboudfonds.nl/project/zeldzame-kanker-beweegzorg/teams
Ook mensen met zeldzame kanker hebben belang bij onderzoek en daarom hopen wij dat iedereen ons financieel wil steunen. Alle kleine beetjes helpen, dus elk bedrag is welkom.

© Copyright 2018 - 2023 Radboud Oncologiefonds - Alle rechten voorbehouden | Webdesign & Realisatie door Twin Digital