Inhoudelijk advies

De Adviescommissie is het inhoudelijke adviesorgaan én een klankbord voor het bestuur van het overkoepelende Radboud Fonds. Zij houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zij stelt beleid voor ten aanzien van werving (input), werkwijze (throughput) en besteding (output). Zij brengt dit als advies naar het bestuur van het Radboud Fonds. De Adviescommissie heeft inspraak op het jaarplan van het Radboud Oncologie Fonds met betrekking tot de voorgenomen activiteiten voor fondsenwerving voor het onderzoek naar kanker in het Radboudumc. De Adviescommissie weegt de oordelen van de Scientific Review Board (SRB) over bestedingsaanvragen en onderzoeksvoorstellen. Zij legt deze met een advies ter besluitvorming voor aan het bestuur van het Radboud Fonds. De Adviescommissie hanteert hierbij de criteria relevantie, wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en kansen voor fondsenwerving.

De Adviescommissie bestaat uit 3 leden waarvan minimaal 1 lid klinisch hoogleraar is met aandachtsveld oncologie en 1 lid niet-klinisch hoogleraar met aandachtsterrein oncologie. Daarnaast wordt de Adviescommissie uitgebreid met een ambtelijk secretaris vanuit de backoffice van het Radboud Fonds (Fondsenwerver Radboud Oncologie Fonds). Een nieuw lid van de Adviescommisie wordt benoemd door het bestuur van het Radboud Fonds op voordracht van het Centrum voor Oncologie. De leden van de Adviescommissie genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. H.J. Bloemendal (Haiko)
Internist Oncoloog
Hoogleraar Netwerken in oncologie
Voorzitter Centrum voor Oncologie Radboudumc

dr. M. ter Laan (Mark)
Neurochirurg

prof. dr. M.J.M. Broeders (Mireille)
Hoogleraar Personalized Cancer Screening

drs. M. Kokkeler (Marieke)
Ambtelijk secretaris
Manager Radboud Oncologie Fonds


Heb je vragen over doneren – in tijd of geld –, de aftrekbaarheid van je gift of andere vragen over fondsenwerving bij het Radboud Oncologie Fonds, neem dan contact op met Marieke Kokkeler via 024-366 83 28.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@radboudoncologiefonds.nl.